MEDITÁCIA VZOSTUPU časť I.,II.,III.
I. – Streda 23.marca o 18.30
Vzostup je cesta, ktorá vedie k väčšiemu pochopeniu seba a svojho vzťahu k svetu okolo vás. Je to mocný nástroj, ktorý nám umožní zmeniť svoj život spôsobmi, o ktorých sme si ani nepredstavovali.
Táto cesta má mnoho vrstiev a každá nás zavedie hlbšie do seba, spojí nás so všetkým, čo je okolo nás. Je to vzrušujúci proces, ktorý v konečnom dôsledku vedie k hlbokému sebaobjaveniu a lepšiemu pochopeniu vášho miesta vo vesmíre. To je dôvod, prečo sú posvätné vedy také dôležité — pomáhajú nám rozšíriť vaše vedomie a rozvinúť väčšie spojenie so svetom okolo vás.
Vzostup je skutočný; je hmatateľný a môžete ho použiť na dosiahnutie svojich cieľov a túžob, bez ohľadu na to, aké veľké alebo malé môžu byť.Je tiež prejavom nášho najvyššieho potenciálu, ktorým je naša schopnosť vyjadrovať bezpodmienečnú lásku. Toto je najzákladnejšia definícia, ale môže byť rozšírená o množstvo ďalších pojmov, ktoré je tiež dôležité pochopiť.Je cestou sebaobjavovania, rozvíjania vedomia a duchovného osvietenia. Je to tiež spôsob, ako sa spojiť s vlastnou vnútornou podstatou, ktorá je odrazom Božského. Podstatou v každom z nás je to, s čím sa snažíme spojiť, pretože len tak môžeme pochopiť a preniesť fyzický svet do stavu božskosti.
Zavedie nás na hľadanie svojho pravého ja a rozvinutie sily našej duše. Zavedie nás na dobrodružstvo prostredníctvom starovekej múdrosti, posvätnej geometrie, posvätných vied a duchovných praktík, rozšíri vedomie a rozvíja spojenia. Osvetlí aj transcendenciu a pomôže nám pochopiť, čo vlastne vzostup je a kam vedie cesta.
Existuje mnoho spôsobov, ako dosiahnuť svoje ciele vzostupu, a všetky sú platné, pretože pracujú pre nás. Namiesto toho môžeme použiť modlitbu, veštenie, meditáciu alebo prejav.
MY si vyberáme meditáciu a jej hlboký význam pre vstúpenie do seba:))
Účasť prosím záväzne potvrdiť.