Kontakty

Adresa sídla firmy

Medicor centrum alternatívnej medicíny

Ing. Katarína Gulová – NES terapeut, alternatívny liečiteľ
Roľnícka 5280/13
940 02 Nové Zámky

Kontaktné údaje

Tel.: 00421 0903 306 387
E-mail: medicor.kg@gmail.com

Fakturačné údaje

 Medicor centrum alternatívnej medicíny
Roľnícka 5280/13
940 02 Nové Zámky
Slovensko

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

 

Neviete si rady? Kontaktujte nás!

GDPR

Všeobecné nariadenie EÚ na ochranu osobných údajov GDPR,  riadi každé nariadenie s osobnými údajmi ,zákon č.101/2000Zb.z. – zákon o ochrane osobných údajov, a ďalej od 25.5.2018 nariadením EÚ. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje, že bude trvale chrániť všetky osobné údaje výlučne za účelom poskytnutia objednanej služby a ďalšej komunikácie s klientom. Informácie o užívateľovi nebudú v žiadnom prípade predané do rúk neoprávnených osôb. Za ochranu osobných údajov je tiež zodpovedný sám užívateľ, ktorý dáta poskytuje a týmto súhlasí s ich spracovaním. Na žiadosť užívateľa budú všetky jeho dáta odstránené z databázy.