Obrazy

Vitajte v mojej malej obrazovej galérii

Ako insintná maliarka tvorím obrazy intitívne, pocitové, ktoré odrážajú môj vnútorný stav a potrebu vyjadrovania sa a sú odkazom mojej vlastnej predstavivosti. Preto akákoľvek podobnosť s inými je čisto náhodná.

Strom – najsilnejší symbol života

Vyjadruje silu, ochranu, šťastie, energiu, hojnosť, plodnosť. Jeho sila odzrkadluje všetky živly – zem, oheň, vodu, vzduch, tým prispieva k rovnováhe a harmónii života či prostredia. Jeho silné korene prestavujú napojenie na matku Zem a jej uzemňujúcu energiu, kmeň predstavuje prítomnosť „tu a teraz“, koruna reprezentuje Vesmír –kozmos a napojenie na duchovnú energiu.

Obraz stromu možno umiestniť doakéhokoľvek priestoru a podľa jeho farebného spektra a vyžarovania je možné posilniť či podporiť určité oslabené energie, oslabenú auru a vibrácie v priestore.

Prečo podobné obrazy, ktoré pre väčšinu môžu pôsobiť naivne vyhľadáva stále viac ľudí? Pretože celá naša Zem a aj my ľudia
prechádzame veľmi dôležitými vnútornými zmenami, novými názormi,
čistejšími myšlienkami, zmenami energií a jemnejšími vibráciami tela.
Všetci hľadáme harmóniu a rovnováhu tela, mysle a duše. Všetci sa
postupne dostávame do svojej prapodstaty, nášho začiatku, ktoré v
hmotnom svete predstavuje naše detstvo. V obrazoch je istá detská nevinnosť a naivita, jednoduchosť a harmónia.A práve to dnes pri svojej
premene a liečení potrebujeme.

Ak máte záujem o obrazy, napíšte nám cez objednávkový formulár.