KURZ NUMEROLÓGIE v 3 letných termínoch + ako BONUS AJURVÉDSKA a MENNÁ numerológia s astrologickými aspektmi

SOBOTA –  15.júna, 6.júla a 3.augusta

možný individuálny aj skupinový, podľa dohody
so začiatkom o 10.00 – 17.00 hod.,
individuálna obedová prestávka od 12.00 do 13.00
 
Pre jej rozšírený obsah je možné pokračovanie aj v nedeľu, príp. podľa dohody:))
 
 
 
Presný program kurzu bude zaslaný záujemcom včas , po záväznom prihlásení a uhradení poplatku.
 
Čísla sú v numerológii kľúčom k hľadaniu súvislostí, existujúcich v ľudskom jednaní či chovaní. Táto metóda kurzu je ľahko pochopiteľná a pomerne rýchlo osvojiteľná , môže prebudiť naše schopnosti o ktorých často ani nevieme a ktorá nám pomôže nahliadnuť do hĺbky ľudskej osobnosti, ale tiež spoznať seba, svoju vlastnú identitu, možnosti……rozvíja intuíciu, sústredenosť, prácu s čistou mysľou a dušou, trpezlivosť:))
Navyše nám poskytuje o.i. istý benefit čo , ako a kedy konať, aby bolo všetko v rovnováhe a bez zbytočných prekážok.
Tak poďme spolu do toho:))
Teším sa na Vás:))
Nové Zámky, Roľnícka 13,  2.posch. 
 

 

Zúčastnení dostanú komplexné skriptá, pitný režim.Treba si priniesť len písacie potreby, občerstvenie.

Kurz vedie:  Ing.Katarína Gulová

Cena závisí od počtu záujemcov . V prípade záujmu je potrebné sa včas zahlásiť.

Bližšie informácie  sa dozviete na t.č.0903 306387, fb/medicorcentrum, príp.mail.:  medicor.kg@gmail.com

viď: odkaz Numerológia – vypracovanie osobnostnej, detskej či partnerskej analýzy cca do 1 týždňa

SEMINÁR INTUÍCIE – pripravuje sa termín

od 15.00 – 19.00
NA AKTIVÁCIU  EPIFÝZI A 6.ČAKRY (3.OKO)

Odvaha veriť svojej intuícii je jednou z najdôležitejších ciest, ako sa dostať do súladu s energetickým prúdom srdca, ktorý je nazývaný aj „prúd ľahkosti“.

Konanie podľa svojej intuície v súvislosti s prácou a tvorivosťou, aj keď to ide proti zaužívanej kultúre pracovného prostredia, vytvorí nečakané možnosti a príležitosti. Privádza nás bližšie k vlastnému božskému Já, posilňuje nás na úrovni srdca a priťahuje miesta a ľudí, ktorí spľňajú naše úprimné túžby.

Prijať smer, do ktorého nás vedú naše pocity a konať podľa svojej intuície znamená, že sa otvárame vedeniu nášho srdca a skutočne sa presunieme z vedomia založeného na egu k vedomiu založeného na srdci.

Seminár je zameraný na zlepšenie života, emócií, pocitov, rozvoj vnútornej osobnosti prostredníctvom  vnútorného zraku, ktorý je vo fyzickom ponímaní spájaný so žľazou epifýzy a v duchovnom ponímaní so 6.energetickým centrom našej bioenergetickej sústavy. Vyjadruje túžbu byť v hlbokej harmónii s vesmírom. Vyzýva zmeniť svoj svet, túžby a sny na realitu. Kľúčovým slovom je intuícia.

Seminár je postupne rozdelený do 3.blokov, jeho  cieľom je pomôcť otvoriť, posilniť, obnoviť, vyčistiť a aktivovať energetický kanál a tým prispieť ku skvalitneniu svojho života človeka ako celku.Vnímať veci jasne a prirodzene, bez obmedzení a blokov.

6.energetické centrum – aktivácia tohto centra usmerňuje myseľ a ovláda všetky ostatné energetické centrá (čakry) smerom dolu. Na emocionálnej úrovni stupňuje naše pochopenie každodennosti a sprostredkuje nám povedomie o našej duchovnej povahe.Stará sa o naše psychické, mentálne a duchovné záležitosti a odkazuje na naše tretie oko.Tretie oko je reálna fyziologická žľaza*(viď nižšie), ktorej tvar dokonca pripomína fyzické oko, častokrát opisované aj ako „Božské oko“.

Pre jeho hlboký význam, schopnosti a potenciál je dobre ukryté a žiaľ aj vedome málo používané. Dá sa však posilniť a aktivovať až do takej úrovni, že s ním vieme vidieť a čítať doslova jasne ako fyzickými očami.Najrýchlejšie sa to deje u detí, a u tzv. „otvorených“ bytostí, ľudí. Sú to bytosti na určitej duchovnej úrovni, ktoré chápu veci a súvislosti aj inak ako len racionálne a k pochopeniu života a udalostí nepotrebujú fyzické či hmotné dôkazy. Sú to ľudia zbavení skepsi, strachov,silných racionálnych a logických obmedzení, ktoré by inak dominovali v ich živote. Títo ľudia k svojmu rozhodovaniu a životným zmenám pristupujú intuitívne, tzv.prvým pocitom a jasným pohľadom, majú otvorené srdce, cítia mysľou a myslia srdcom.Žijú v harmónii a súlade srdca a mysle, racionality a intuície.

Intuícia znamená vhľad, alebo náhľad a obvykle sa označuje schopnosťou  rychlého chápania, odhadu a rozhodovania, ktoré nie je sprostredkované žiadnym uvažovaním aj keď býva prevádzané pocitom jasnosti a istoty, nie je podložené žiadnymi dôvodmi. Hovorí sa jej aj šiesty zmysel -každý ho má, no nie každý mu pripisuje životný význam, je často omnoho dôležitejší pri riešení každodenných problémov, ako všetky získané vedomosti.Naša intuícia je totiž vrodená. Ako deti ju využívame úplne prirodzene, pretože nie sme zaťažení vedomosťami, pravidlami sveta a neanalyzujeme. Ako dospievame, táto schopnosť sa oslabuje, stále juvšak  máme v sebe a môžeme ju vedome rozvíjať .

Vďaka nej môžeme odhaľovať odlišnosti medzi ľuďmi, ale aj to, v čom sme si podobní, vycítiť z ľudí množstvo informácií o pocitoch, predstavách, oslabeniach, chorobách….To je pre našu budúcnosť  kľúčové, pretože množstvo techniky, obchod a veda nás napriek mnohým pozitívnym vplyvom stále viac a viac od seba vzďaľujú. A my potrebujeme držať spolu. Rozvíjať intuíciu nám pomôže mať väčší záujem  o druhých ľudí, byť láskaví, úprimní, šťastní.

Časom a naučenými technikami  sa intuícia rozvinie prirodzene až do takých rozmerov, že je pre nás prirodzené vnímať minulosť, prítomnosť a budúcnosť v jednej časovej línii. Odrazu chápeme jasne a zrozumiteľne odkiaľ pochádzame, kým sme, aké je naše poslanie, kam spejeme, spoznávame našu duchovnú rodinu v ľuďoch , ktorí nás obklopujú a prichádzajú do našich životov priebežne. Všetko sa odrazu zdá jasnejšie, nie je nič a nikto,  aby nás zmiatol, oklamal, pretože odrazu pravdu vidíme, cítime, vnímame. Stávame sa silnejšími, sebavedomejšími, jednoducho jasnozriví.

Naučte sa svoj vnútoný hlas počúvať a znova začnite znova „cítiť“ mysľou a „myslieť“ srdcom. Ak dovolíte, povediem Vás na tejto ceste. 

Prvý blok seminára

1.blok – trvanie max. 5 hod.

Každý záväzne prihlásený účastník obdrží schému o programe seminára aj s odporúčaniami. Bližšie informácie telefonicky, mailom.

 

*Epifýza – šištička mozgová je dôležitým spájajúcim článkom v malom mozgu.

Epifýza (Tretie oko) je najzvláštnejšou a dosiaľ aj najzáhadnejšou časťou malého mozgu. Je považovaná za žľazu a veda pripúšťa, že ide súčasne o zložitý pletenec veľmi jemných nervových vláken a buniek. Biológia doteraz nazerá na epifýzu len ako na orgán, ovplyvňujúci činnosť ostatných telesných orgánov za denného svetla a za tmy v noci. Vylučovaním špecifických látok do nervových dráh v organizme epifýza významne reguluje telesné procesy pri dennom a nočnom svetle. Vedecky potvrdená funkcia epifýzy je však v skutočnosti len vedľajším produktom činnosti tohto drobného guľatého telieska v malom mozgu.

Pre fyzickú úroveň organizmu je určená produkcia hormónu melatonínu v epifýze. Pravý význam činnosti epifýzy leží však na duchovnej úrovni človeka.

Je tým zvláštnym článkom, ktorý je svojím prispôsobením schopný prijímať vysoké duchovné záchvevy – obrazy a inšpiráciu. Schopnosť vidieť duchovné obrazy je pravou činnosťou epifýzy. Nie menej dôležitá je však aj schopnosť vnímania a prijímania čistých impulzov od duchovných pomocníkov, prinášajúcich často človeku východisko z krízových životných situácií. Pochopiteľne, myslia sa tým len tie východiská a riešenia, ktoré sú čestné, spravodlivé a úmyselne neškodia.

Epifýza ako výnimočný orgán malého mozgu rastie len v ranom detskom veku, väčšinou najneskôr do siedmeho roku života. Neskôr v raste zaostáva. Svoj podiel na tomto stave má okrem genetických predpokladov dnešného človeka stále väčšie preťažovanie predného – veľkého mozgu dieťaťa pri intenzívnom učení sa školskej látky spamäti. Vyžarovanie závitov veľkého mozgu zoslabuje prijímaciu schopnosť epifýzy. Silné žiarenie veľkého mozgu často natrvalo zatlačí prijímacie schopnosti epifýzy. Taký človek alebo aj dieťa je potom rušivým žiarením závitov veľkého mozgu celkom odrezané od duchovnej pomoci, prichádzajúcej k nemu vo vážnych životných situáciách. Každý si ľahko domyslí, akú nesmiernu škodu prináša teda ľudskému duchu dnešný spôsob „učenia sa“.

Preto by sa deti do svojich desiatich rokov nemali podrobovať prehnaným požiadavkám vzdelávania, vyžadujúceho často otrocké nacvičovanie spamäti. S výnimkou základných počtov a znalosti rodného jazyka sa nemá neprimerane naliehať na deti, ktorým takýto spôsob učenia robí ťažkosti.

S dnešným rozbujneným rozumovým myslením je vnímanie týchto cudzorodých jemných záchvevov pre mnohých už takmer nemožné. Nadmerné vyžarovanie rozumu pri činnosti mozgových závitov spôsobuje prerušenie spomínaného spojenia. Podobne aj vnímanie krásy a zdravé rozlišovanie jej čistej vznešenosti pomáha prijímať stále silnejšie, ušľachtilé prúdy zo svetlých úrovní Stvorenia. Vysoké duchovné prijímanie správnym využívaním schopností epifýzy dnes už ľudstvo vôbec nepozná.