ČO JE ZDRAVIE?

ZDRAVIE nie je len fráza či parafráza, vďaka nemu môžeme skutočne naplno prežívať krásy života , no a problémy či prekážky prekonávať s väčšou silou a ľahkosťou😀  Zdravie ako také nie je len otázkou fyzických bolestí a chorôb, či psychickej nepohody, ide hlavne o rovnováhu tela a všetkých jeho vrstiev – fyzickej, psychickej, mentálnej, energetickej, informačnej a kvantovo-molekulárnej……všetky spolu navzájom súvisia, komunikujú, prelínajú sa, a dopĺňajú sa. Preto aj pri akomkoľvek ochorení treba brať do úvahy ich vzájomnú synergitu, súvislosť a podľa daného problému a reakcií sa postupne dostávať k problému.

V 3.tisícročí nám k tomu pomáhajú „nové“ , úžasné a stále sa rozvíjajúce poznatky a skúsenosti v stále viac sa rozširujúcej kvantovo-informačnej vede.

Homeopatia a NES systém – energoinformačná cesta k zdraviu nás k tomu určite vedie a povedie bezpečne, celistvo s novými zážitkami pri uzdravovaní tela, mysle a duše.

Prírodné produkty vytvorené z čistých prírodných produktov, rastlín a bylín v novej biologickej forme vytvorené najnovšími bio-vedeckými poznatkami v zachovaní využitia sily a jedinečnosti prípravy.

 

 

 

ANTIKONCEPCIA A JEJ NEŽIADÚCI VPLYV ORGANISMUS

Antikoncepcia pre mladých je zverstvo, tvrdí česká gynekologička
Dnes Autor: Alex Berger, Diva.sk, OnaDnes.cz, Foto: iDnes.cz, Diva.sk

Česká gynekologička Helena Máslová je u našich západných susedov tak trochu rebelkou. Pri výkone svojej profesie totiž odmieta riadené pôrody, nastrihávanie, no hlavne vyjadruje veľký nesúhlas s masívnym predpisovaním hormonálnej antikoncepcie.

Táto doktorka sa v Česku stala priekopníčkou psychogynekológie. Jej názory sa stretávajú s mnohými nesúhlasnými reakciami, no mladá doktorka si stojí za svojím a pre niektorých kontroverzné vyjadrenia podkladá argumentami. Sama je matkou troch detí.

Ako uviedla pre magazín OnaDnes.cz, všetko začalo, keď hľadala pre seba vhodnú anikoncepciu. „Zistila som, že webová stránka antikoncepce.cz je vlastne reklamná plocha výrobcu, že piliérom farmaceutického priemyslu sú antidepresíva a tiež hormonálna antikoncepcia. O HAK sa hovorilo len v superlatívoch, no jej negatíva sa ignorovali. Odborníci však o tom vedeli svoje. Napríklad mi jeden skúsený chirurg, ktorému som asistovala pri operácii čriev, povedal: „Dobre sa pozrite, kolegyňa, aká je táto maternica presiaknutá. Presne tak vyzerajú maternice žien, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu.“

Doktorka Máslová však problematiku nevidí čierno-bielo. Sama priznáva, že v ojedinelých prípadoch môže byť hormonálna antikoncepcia jediným riešením zdravotného problému. Ako protiklad však uvádza aj to, že HAK sa dnes masovo predáva komukoľvek, bez brania na zreteľ zvyšujúci sa počet nádorových ochorení prsníkov, ktoré spôsobujú práve hormóny, a tiež zvýšený počet nekojacich matiek. Posledným zásadným ukazovateľom je fakt, že ženy hormonálnou antikoncepciou oslabujú svoju prirodzenú schopnosť otehotnieť. A tak sa neraz stáva, že vo veku okolo tridsiatky, keď chcú počať, musia svoje telo zaťažovať ďalšou dávkou hormónov, aby sa im to vôbec podarilo.

Za najväčšie zverstvo považuje práve podávanie hormónov mladým dievčatám, bez akejkoľvek diskusie o možných rizikách: „Najväčším zločinom je podávanie HAK mladistvým. Slečna mala niekoľkokrát nepravidelnú menštruáciu, má akné, tak jej predpíšeme pilulky. Podávané hormóny vyradia z činnosti jej vlastný systém a nahradia ho cyklom s pseudokrvácaním. Presne tieto dievčatá sú typickými kandidátkami na neplodnosť a stretávam sa s nimi vo svojej ordinácii. V pätnástke začne s antikoncepciou, v dvadsaťosmičke ju vysadí, v tridsiatke sa lieči na neplodnosť a o ďalšie dva roky ide na umelé oplodnenie,“ opisuje skutočnosti z praxe lekárka.

Máslová okrem iného hovorí aj o iných nepriaznivých vplyvoch HAK, o ktorých už na našich stránkach písala doktorka farmácie Mirka Radovská. Rovnako ako Radovská, tak aj Máslová upozorňuje na nezanedbateľné riziko trombózy, pri užívaní hormonálnej antikoncepcie.

V článku Dajte pozor, antikoncepcia vás môže stáť aj život, si môžete pozrieť všetky riziká, ktoré sú s užívaním antikoncepcie spojené a práve kvôli veľkej lobby a objemu peňazí, ktorý sa v tomto odvetví farmaceutického priemyslu točí, sa o nich veľmi často nehovorí.

Viacero záujmových skupín sa pokúšalo aj na Slovensku pretlačiť hormonálnu antikoncepciu do zoznamov liekov, ktoré by mali byť preplácané zdravotnými poisťovňami. Postoj Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je však pri tejto téme neoblomný a dáva za pravdu odborníkom:

„Antikoncepcia ako kontraceptívum nie je ani liek na záchranu života, ani na vyliečenie choroby. Dnes ju zdravotné poisťovne preplácajú pacientkam, ktorým ju zo závažných zdravotných dôvodov predpíše lekár. Antikoncepcia indikovaná zo zdravotných dôvodov je teda hradená zdravotnými poisťovňami,“ povedala pre magazín Diva.sk hovorkyňa rezortu Katarína Zollerová.

Gynekologička Máslová vidí riešenie v neskoršom začiatku sexuálneho života. „Prednášam sexualitu na gymnáziu a snažím sa tým sedemnásťročným slečnám vysvetliť, že nie je sa kam náhliť, že ta panenská fáza má niečo do seba a že nie je sa za čo hanbiť – skôr naopak. Ideálne by bolo, keby sa obnovila prestíž tej latentnej fázy sexuality, kedy si môžu užívať jeden druhého bez toho, aby niesli zodpovednosť za pohlavný život,“ dodáva Máslová.

Doktorka sa napokon vyjadrila v rozhovore aj k problematike pôrodu v rôznom prostredí, nastrihávaniu hrádze počas pôrodu a tiež k prístupu pôrodníkov k pacientkám.

Článok bol pripravený v spolupráci s magazínom OnaDnes.cz

Zloděj jménem hormonální antikoncepce

Farmaceutický průmysl se nás snaží přesvědčit, že když matka příroda tvořilajinak dokonalé ženské tělo, u hormonálního systému udělala někde chybu. Jak jinak si vysvětlit, že jako jedna z výhod hormonální antikoncepce je uváděno i to, že žena pak nebude menstruovat, ovulovat, nebude trpět menstruačním syndromem, zlepší se jí pleť, zkrátka že hormonální antikoncepce konečně uvede ženské tělo do řádu a harmonie.
Pokud ale matka příroda přece jen chybu neudělala a s každou fází ženského cyklu měla nějaký záměr, pak se na hormonální antikoncepci lze také dívat jako na lupiče století. Žena sice neotěhotní, ale otázkou je, čím vším za to zaplatí. Takže pojďme se společně podívat na to, o co všechno zloděj jménem hormonální antikoncepce ženské tělo, ale také duši, okrade…

Ovulace – nejerotičtější parfém na světě
První věc, o kterou nás hormonální antikoncepce připraví, bude ovulace. Z vejcovodu se neuvolní vajíčko, které by mohlo být následně oplodněno, takže se žena stává vlastně neplodnou. Ale o to přece jde, můžete namítnout. Problém spočívá v tom, že když má žena své „plodné období“, je plodná na všech úrovních svého života. Nejde jen o to, že je schopna zplodit nový život, ale je schopna ho vdechnout i všem svým novým nápadům, projektům, záměrům i kontaktům. V tomto období totiž žena září. Je plna nadšení a chuti začínat nové věci. A není divu, že to z ní okolí cítí. Obzvláště muži byli od přírody vybaveni speciálními radary, aby přesně vycítili, kdy má žena své plodné dny. Každý muž je vybaven instinktem zachovat svůj rod, a proto také podvědomě hledá svoji Bohyni plodnosti, která by mu darovala potomka. Pokud ovšem všude naráží na ženy bez ovulace, musí být nutně trochu zmaten. Tím nechci říci, že hormonální antikoncepce nemá své místo na světě, jen je třeba si dobře rozmyslet důvody, z jakých je užívána. Pokud ji žena užívá například preventivně, v očekávání, že co nevidět potká prince na bílém koni, pak se tento postup může stát tak trochu kontraproduktivním. Ovulace je totiž ten nejerotičtější parfém na světě, který dokáže přivábit muže, jako světlo rozsvícené lampy láká noční motýly. Zároveň v době ovulace je i ženin čich vybaven zvláštní schopností vybrat si partnera, který svým genetickým vybavením zajistí početí zdravého plodu bez genetických vad. V neposlední řadě má žena největší touhu se milovat právě v období ovulace, kdy je nejvíce smyslná, vášnivá a krásná. Zdá se tedy, že příroda vše promyslela do nejmenšího detailu a je tedy na nás, ženách, jak lehce se své energie Bohyně plodnosti vzdáme…

„Premenstruační syndrom“ aneb hněv Bohyně Kálí
Další věcí, o kterou nás hormonální antikoncepce oloupí, alespoň podle názoru většiny gynekologů, by měl být premenstruační syndrom. Už jen slovo syndrom může v ženách vyvolávat pocit, že je s nimi něco v nepořádku. Místo označení premenstruační syndrom proto raději používám označení „hněv Bohyně Kálí“. Bohyně Kálí je hinduistická Bohyně, vyobrazovaná se dvěma páry rukou, přičemž v jedné drží meč, kterým nemilosrdně odsekává vše, co je již mrtvé, nepotřebné, zastaralé, aby vytvořila prostor něčemu novému. A právě tak často jedná žena v období před menstruací. Možná i proto je v tomto období pro muže tak trochu děsivá. Pokud si váš manžel beztrestně v posledních třech týdnech házel ponožky na zem a nepomáhal vám tak, jak by měl, může si teď být jist, že to náležitě schytá. Žena si v tomto období dokáže zjednat pořádek ve svém okolí. Nebojí se jít do konfliktu, vyjádřit všechny své potřeby, potlačené emoce, všechen svůj hněv, který se v ní nahromadil. Přestože tak někdy nečiní právě harmonickým způsobem, pro její duši je to proces očistný a potřebný.
A i když by manželé a partneři byli často asi radši, kdyby hněv Bohyně Kálí dokázala zastavit nějaká kouzelná pilulka, i pro ně je to do jisté míry očista. Vzduch se pročistí, vše co nebylo vyřčeno je na světě, a muž se může těšit, že v další fázi, která nastane za pár dní, bude jeho ženuška klidná jako beránek…

Menstruace – nejvýznamnější očistný proces v životě ženy
Další zásadní věcí, o kterou nás hormonální antikoncepce připraví, bude menstruace. Ženy, které užívají antikoncepci 21 dní a poté na 7 dní vysadí, sice menstruují, ale nejedná se o menstruaci v pravém slova smyslu. Jedná se o tak zvanou pseudomenstruaci, ke které dochází v důsledku poklesu hormonální hladiny a která je tedy pro ženské tělo naprosto neužitečná. Na rozdíl od skutečné menstruace při ní totiž nedochází k žádné očistě fyzické, natož mentální. Při skutečné menstruaci ženino tělo opouští neoplodněné vajíčko, ale hlavně vše nepotřebné, co se za uplynulý měsíc nashromáždilo v děloze. Děloha, která je srdcem ženství, se tak očistí, omládne a je připravena, čistá a svěží, vstoupit do nového lunárního cyklu. Je pochopitelné, že se žena v průběhu menstruace cítí unavena. Vždyť tělo pracuje na plné obrátky, aby se očistilo jak na fyzické, tak na mentální úrovni. Podle tradiční čínské medicíny je menstruace silně spojena s našimi játry a tedy i naším hněvem, který s játry souvisí. A tak s prvním dnem menstruace odchází nejen neoplodněné vajíčko, ale i všechen hněv a negativní emoce, které se v ženě nahromadily. Důvod, proč se ženy tak snadno vzdávají své menstruace, je asi celkově negativní postoj, který k ní společnost chová. Menstruace se bere jako něco omezujícího; něco, o čem je nevhodné mluvit; něco, za co je třeba se spíše stydět. A přitom právě z menstruace si žena může udělat krásný rituál. Pokud se naučí vnímat, že toto období patří jen jí, že má právo se v tomto období hýčkat, rozmazlovat, naučí se zvolnit své tempo a vnímat očistný proces, který v jejím těle probíhá, pak brzo vycítí, že menstruace není její nepřítel, ale naopak spojenec číslo jedna.

V některých domorodých kmenech v Jižní Americe dodnes existují takzvané lunární chýše. Ženy, které v danou chvíli menstruují, se do ní na 4 dny odeberou a v chýši se věnují jen samy sobě. Meditují, zpívají, sdílejí své naděje a sny s ostatními ženami, hýčkají své tělo, aby se po skončení menstruace vrátily plné síly a energie do běžného života. Možná, že kdyby i v naší společnosti existovaly podobné „lunární chýše“ a vzájemná podpora žen při menstruaci, pak by ženy dokázaly mnohem lépe ocenit dary, které jim přináší…Konec statných mužů v Čechách

Zkuste si doma udělat malý experiment. Zeptejte se svého manžela či partnera, zda by v případě, že by na trhu existovala hormonální antikoncepce pro muže, která by je učinila dočasně neplodnými, zda by takovou antikoncepci byli ochotni užívat. U většiny z nich se na tváři pravděpodobně objeví neskrývaný úlek, ba přímo zděšení, následované zklidněním poté, co si uvědomí, že nic takového na trhu neexistuje. Muži jsou na svou plodnost náležitě hrdí a na užívání čehokoli (snad kromě slivovice) si také moc nepotrpí. Bohužel antikoncepci užívají stejně, ať si toho jsou vědomi či nikoli. A to dokonce tu pro ženy. Čističky odpadních vod nejsou v současné době schopny z vody vyloučit zbytky hormonální antikoncepce, která se do ní dostává z moči žen. V našich vodách se tak nachází stále méně a méně rybích samečků, přičemž v samčí populaci žab se začínají objevovat jedinci, kterým rostou vaječníky. Čeští muži na tom zatím nejsou tak špatně jako žabáci, takže o vlivu ženské antikoncepce na jejich zdraví lze usuzovat pouze zprostředkovaně. Nicméně klesající plodnost mužů, rostoucí výskyt rakoviny prostaty a v neposlední řadě počet mužů na ulici, kteří chodí v upnutých růžových tričkách a v koupelně mají víc kosmetických přípravků než jejich partnerka, je alarmující.
Mým cílem nebylo soudit ani odsoudit hormonální antikoncepci. Pouze se domnívám, že pokud žena činí jakékoli rozhodnutí, které se týká jejího těla a její duše, měla by k tomu mít všechny dostupné informace. Protože pouze v tom případě je její volba opravdu svobodná. A tak, ať už se milé dámy, drahé Bohyně plodnosti, rozhodnete pro hormonální antikoncepci či nikoli, mějte vždy na paměti, že příroda stvořila Vaše tělo, se vším co k němu patří, jako dokonalé a krásné…

www.spokojenyzivot.net
Publikováno v časopisu Phoenix 10/2013

MEDITÁCIE

Upratať chaos v hlave.    Zahnať stres.       Nič nehľadať.  Nájsť vnútorný pokoj.

Myseľ je mocný nástroj. Môže vám to pomôcť urobiť veci, ale má tiež potenciál spôsobiť, že budete nešťastní. Môžete sa naučiť rozpoznať, kedy vaše myšlienky spôsobujú vaše emócie, a namiesto toho nad nimi prevziať kontrolu.

Myseľ má vo zvyku blúdiť z vlastnej vôle a má silnú tendenciu premietať sa do vecí, ktoré sa teraz nedejú alebo sa stali predtým, a preto sú svojou povahou imaginárne.
Nemáme vedomú kontrolu nad tým, čo sa deje v našich hlavách; jednoducho sa to deje bez toho, aby sme museli čokoľvek robiť. Tieto myšlienky sa potom prenášajú cez vrstvy nášho vedomia, až kým podľa nich nezačneme konať.
Ale dobrá správa je, že svoju myseľ môžete použiť ako sluhu alebo ako pána – je to na vás. Čím viac budete svoje myšlienky používať ako služobníkov, tým budete v živote šťastnejší a úspešnejší.
Premýšľajte o svojich myšlienkach, ako keby boli od vás oddelené.
Pamätajte, že vaše emócie sú výsledkom vašich myšlienok a nie samotnej reality. Môžete si vybrať, do akej miery sa cítite nahnevaní alebo rozrušení, výberom toho, čo si myslíte, namiesto toho, aby ste na tieto myšlienky konali nahlas alebo dokonca vnútorne (tj potichu).
Tu príde vhod meditácia. Namiesto toho, aby sme sa zaoberali tým, čo by mohlo byť, meditácia nám umožňuje jasne vidieť všetko naraz, bez rozptyľovania a bez zaujatosti voči akémukoľvek konkrétnemu výsledku.
Meditácia nám pomáha získať pohľad na životné udalosti tým, že privádza našu pozornosť späť do prítomného okamihu, aby sme sa mohli lepšie rozhodovať na základe nášho chápania seba a druhých, namiesto toho, aby sme reagovali zo strachu, hnevu alebo smútku z toho, čo sa stalo v minulosti ( alebo dokonca prítomný).
Všímavosť je stav bytia, ktorý sa dosahuje meditáciou.
Všímavosť znamená venovať pozornosť prítomnému okamihu a nenechať svoju myseľ zablúdiť od neho. Umožňuje vám uvedomiť si svoje myšlienky a pocity bez toho, aby ste ich posudzovali.
Všímavosť je duševný stav dosiahnutý sústredením sa na prítomný okamih pri pokojnom dosiahnutí úplného pochopenia situácie, a nie emocionálnej reaktivity.
Ukázalo sa, že prax všímavosti pomáha ľuďom vyrovnať sa so stresom, kultivovať súcit s ostatnými, zvyšuje sebauvedomenie a robí lepšie rozhodnutia. Vďaka všímavosti si môžete plne uvedomovať svoje myšlienky, emócie a telesné vnemy.
Súvisí to aj so zlepšenou pamäťou, koncentráciou, kreativitou, riešením problémov a dokonca aj fyzickým zdravím.
Prostredníctvom meditácie všímavosti si môžete podmaniť svoju myseľ a zlepšiť svoj vzťah so sebou samým.

MEDITÁCIA ZDRAVIA – energie v rovnováhe – sobota – 11.november o 18.00

Tieto meditácie sú nastavená na uvoľnenie a odstránenie toxínov na fyzickej, emočnej a duševnej úrovni, po ktorom sa následne  dostaví osvieženie tela , mysle a duše:))

Meditácia má celý rad pozitívnych účinkov na úzkosť a depresiu, ako aj na fyzické zdravie.

Meditácia vám môže pomôcť dosiahnuť vaše ciele. Keď meditujete, dovoľujete si byť koncentrovanejší a pokojnejší. Otvárate sa tiež duchovnému vedomiu, piatej dimenzii, ktorá vám môže pomôcť dostať sa do kontaktu s tým, čo od života skutočne chcete.
Toto je jeden zo spôsob, ako zlepšiť svoj duševný stav a duševnú jasnosť. To vám umožní hlbšie porozumieť vašim cieľom a opatreniam potrebným na ich dosiahnutie.
Meditácia vám môže pomôcť relaxovať, pretože odstráni všetky rušenia, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo sa v danej chvíli deje. Pomáha vám to tiež lepšie si uvedomiť svoje myšlienky a emócie, aby ste ich mohli prevziať nad sebou. Je to vynikajúca príležitosť, ako sa dostať do kontaktu so svojimi skutočnými túžbami a cieľmi.
Meditácia nie je náboženstvo ani systém viery; je to jednoduchá technika, ktorú sa môže naučiť ktokoľvek bez ohľadu na rasu, pohlavie alebo fyzickú kondíciu. Mnoho ľudí sa pýta, ako meditovať a čo musia urobiť, aby dosiahli meditačný stav. Riešením však je, že k mediácii dochádza, keď nič nerobíte.
Aby ste dosiahli stav relaxácie, musíte prestať robiť všetko. Meditácia je to isté. Meditácia je stav pokoja, v ktorom nerobíte nič fyzicky ani psychicky.
Životná energia putuje do centra, keď nič nerobíte fyzicky ani mentálne, a v strede sa usadzuje. Keď niečo robíte, vaša energia sa míňa.
Robiť je forma míňania energie. Nerobenie je metóda získavania energie.
Fyzicky môžete ľahko prestať robiť čokoľvek. Najprv však bude ťažké prestať robiť čokoľvek mentálne. Pretože keď ticho sedíte a nerobíte nič telesne, vaša myseľ bude vytvárať obrovské myšlienky.
Myšlienky sú podobné veciam. Nemajú korene a nepatria VÁM; blúdia vám v hlave. Prichádzajú a odchádzajú, ako by boli návštevníkmi. VY ste na druhej strane pánom.
Myšlienky budú na začiatku vašej meditačnej praxe naďalej prichádzať kvôli starým návykom a starej hybnosti. Majte však na pamäti, že ide o objekty bez koreňov, ktoré sa vám motajú v hlave a nepatria vám. Spočiatku to bude náročné, ale iba kvôli minulým vzorcom.
Vaša myseľ chce chytiť myšlienku, sledovať ju a užívať si ju. Nedržte sa však tejto myšlienky. Sledujte, čo si myslíte. Ak zabudnete svoje pozorovanie a spojíte ho s myslením, vráťte sa čo najskôr k svojmu svedeckému stavu.
V priebehu niekoľkých dní sa vaše myšlienky začnú spomaľovať a budú menej časté. Začnú miznúť, alebo ak sa objavia, budú veľké medzery medzi jednou myšlienkou a druhou.
Jedna myšlienka príde a odíde. Potom sa na chvíľu ďalší nezobrazí. Potom sa objaví ďalší a ešte raz bude medzera. Počas týchto medzier sa prvýkrát dozviete o Piatej dimenzii. Dokonca aj to, že sa na to len na okamih zadržíte, vám prinesie obrovské šťastie!
Takže Vás pozývam a teším sa na Vás bez rozdielu:)))

MEDITÁCIA NA OTVORENIE SRDCA –  táto meditácia vedie k väčšej sebaláske a vnútornému mieru.

Ľudské srdce je viac, ako len životne dôležitý orgán.Je to energetické centrum naplnené láskou a pocitmi.V jeho vnútri je nahromadených množstvo emócií, no pri rozhodovaní príde väčšinou na rad rozum. Prostredníctvom tejto meditácie môžeme dospieť k harmónii a rovnováhe rozumu a citov pomocou otvorenia srdca.Je tiež centrom pravdy. Táto meditácia je tiež vhodná pre tých, ktorí v sebe nosia niečo nevyriešené.

DETOXIKAČNÁ MEDITÁCIA ZDRAVIA
26. mája – Zatmenie Krvavého mesiaca v Strelcovi
Jedna z najvýznamnejších vesmírnych udalostí mája, ak nie celý rok! Mesiac bude mať krvavú farbu, keď zažijeme úplné zatmenie Mesiaca. Toto je veľmi silná energia a naznačuje, že zmeny sú v plnom prúde. Niečo môže náhle opustiť náš život alebo sa môžeme dočkať dôležitých správ. Zatmenia Blood Moon sú tiež silné portály, ktoré nám umožňujú urobiť kvantový skok do vyšších stavov vedomia. Aj keď môžu priniesť ťažkú ​​energiu a možno aj nepríjemné správy, všetko slúži na pomoc pri vývoji našej cesty duše.

Detoxikačná meditácia – Po tejto meditácii sa cítime veľmi svieži, očistení a zjednotení sami so sebou a s prostredím.

Meditácia je jedna z najúčinnejších ciest k pokojnému ja. Upokojuje ducha, sprostredkúva viac súcitu, zbližuje nás s naším pravým ja a  dokonca môže znížiť príznaky niektorých chorôb. Namiesto nezmyselného pojedania liekov na upokojenie je odporúčaná nielen z dávnych čias Ďalekého východu mudrcmi, duchovnými učiteľmi či liečiteľmi, ale v súčasnosti stále viac propagovaná vedeckými znalosťami, inštitúciami, psychológmi či duchovnými poradcami  aj v západnom svete. Nesprávny pohľad:“ Meditácia sa často pripisuje oblasti náboženstva, čo u mnohých skeptikov ľahko a nevedome vedie k odmietavému postoju.“ S náboženstvom ako takým však nemá nič spoločné. Potvrdzujúce štúdie : “Meditácia dlhodobo mení štruktúry v mozgu, jeho funkcie, dopomáha k lepšiemu životnému postoju, pocitu, posilňuje sústredenosť, pozornosť.Ovplyvńuje pozitívne imunitný systém a procesy samoliečby v tele, srdcovo-cievny systém, vyhorenie a vysoký krvný tlak, zlepšenie mnohých klinických symptómov.“viac v sekcii meditácia Napojenie sa na vibrácie Zeme a jej energie, vzájomné prijímanie a odovzdávanie myšlienkových vzorcov na pomoc planéte –  rastlinnej, živočísnej a ľudskej ríši.

Transformačná meditácia – Kozmické zákony a následné zákonitosti sú jediné spravodlivé a neomylné zákony vesmíru a všetkých galaxií neovplyvniteľné a nezasiahnuteľné ľudskou myslou a činnosťou . My máme na výber cestu, ktorá je  s nimi v absolútnom súlade a harmónii – vtedy je pre nás život na Zemi šťastím, naplnením a radosťou, kedy je všetko možné, dostáva sa nám pomoci z každej oblasti a my sme si skutočnými tvorcami našej reality, prítomnosti  a budúcnosti- plnia sa naše sny a túžby. Alebo sme s nimi v disharmónii a nesúlade – vtedy je náš život ťažší, máme množstvo prekážok, obmedzení a sme pod vplyvom karmy – vplyvou minulých. Nechajme prenikať prúd čistého kozmického Svetla a energie priamo zo Zdroja, pokúsme sa pochopiť zákony bytia a žiť v ich súlade:0).

Meditácia jarnej detoxikácie tela, mysle a ducha  

Meditácia svetla a lásky – Krásna a hlboká meditácia na aktiváciu srdcovej čakry a aktivovanie najvyšších vibrácii vesmíru v našom kvantovom biopoli.Láska ako najvyšší zákon vesmíru má byť súčasťou nášho bytia a našej reality.

Anjelská meditácia – Aktivovanie siedmych archanjelských lúčov v našom biopoli a prijímanie anjelských energií v mysli, srdci a tele, tradičná meditácia v predvianočnom období

Kryštálová meditácia – Kryštál zahŕňa celé farebné spektrum a preto pôsobí univerzálne na všetky energetické centrá – čakry. Symbolizuje jednotu a dokonalosť.Spáje našu fyzickú, psychickú aj mentálnu podstatu, zbavuje negativizmu. Je dobré, ak by každý, kto príde mal svoj vlastný kryštál akejkoľvek veľkosti a tvaru, aj neobrúsený.Kryštál je potrebné pár minút pred začatím očistiť pod studenou tečúcou vodou a od tej chvíle ho mať pri sebe.Kto si kryštál nezaobstará, akejkoľvek veľkosti a tvaru, bude si ho vizualizovať a pracovať s ním mentálne.

Tieto hlboké meditácie sú určené na ozdravovanie všetkých úrovní človeka a na prepojenie sa s energiami vesmíru, Zeme, kryštálov, ktoré spájajú naše bytie s čistou Vesmírnou energiou…

Presný termín bude včas zverejnený

Miesto: Roľnícka 13, 2 posch. o 18.00 hod.

Prínosy meditácie vynášajú na povrch stále nové a nové dôkazy a poznatky, ktoré poukazujú  na to, že meditácia pomáhá pri tvorbe nových mozgových neurónov, zvyšovat hustotu šedej mozgové kôry vo viacerých častiach mozgu, vrátane hipokampusu. Výsledkom je čistá mysel, ktorá vyrovnáva mozgovú chémiu, vrátane látok vyrovnávajúcich neurogenéziu. Tiež aktivuje integrované funkcie mozgu, ktoré podporujú krátkodobé aj dlhodobé nervové zmeny v mozgu, a dokonca pri večernej meditácii sa dokáže zvýšiť produkcia melatonínu (spánkový hormón), ktorý sa priamo zapojuje do neurogenézy.

viac sekcia -meditácie Doba trvania min. 90 – 100 min. V prípade záujmu prosím o  potvrdenie účasti mailom,  sms, fb, príp.TU. Teším sa na Vás všetkých bez rozdielu veku, pohlavia či náboženstva:0)

KURZY A SEMINÁRE

KURZ NUMEROLÓGIE v 3 letných termínoch + ako BONUS AJURVÉDSKA a MENNÁ numerológia s astrologickými aspektmi

SOBOTA –  15.júna, 6.júla a 3.augusta

možný individuálny aj skupinový, podľa dohody
so začiatkom o 10.00 – 17.00 hod.,
individuálna obedová prestávka od 12.00 do 13.00
 
Pre jej rozšírený obsah je možné pokračovanie aj v nedeľu, príp. podľa dohody:))
 
 
 
Presný program kurzu bude zaslaný záujemcom včas , po záväznom prihlásení a uhradení poplatku.
 
Čísla sú v numerológii kľúčom k hľadaniu súvislostí, existujúcich v ľudskom jednaní či chovaní. Táto metóda kurzu je ľahko pochopiteľná a pomerne rýchlo osvojiteľná , môže prebudiť naše schopnosti o ktorých často ani nevieme a ktorá nám pomôže nahliadnuť do hĺbky ľudskej osobnosti, ale tiež spoznať seba, svoju vlastnú identitu, možnosti……rozvíja intuíciu, sústredenosť, prácu s čistou mysľou a dušou, trpezlivosť:))
Navyše nám poskytuje o.i. istý benefit čo , ako a kedy konať, aby bolo všetko v rovnováhe a bez zbytočných prekážok.
Tak poďme spolu do toho:))
Teším sa na Vás:))
Nové Zámky, Roľnícka 13,  2.posch. 
 

 

Zúčastnení dostanú komplexné skriptá, pitný režim.Treba si priniesť len písacie potreby, občerstvenie.

Kurz vedie:  Ing.Katarína Gulová

Cena závisí od počtu záujemcov . V prípade záujmu je potrebné sa včas zahlásiť.

Bližšie informácie  sa dozviete na t.č.0903 306387, fb/medicorcentrum, príp.mail.:  medicor.kg@gmail.com

viď: odkaz Numerológia – vypracovanie osobnostnej, detskej či partnerskej analýzy cca do 1 týždňa

SEMINÁR INTUÍCIE – pripravuje sa termín

od 15.00 – 19.00
NA AKTIVÁCIU  EPIFÝZI A 6.ČAKRY (3.OKO)

Odvaha veriť svojej intuícii je jednou z najdôležitejších ciest, ako sa dostať do súladu s energetickým prúdom srdca, ktorý je nazývaný aj „prúd ľahkosti“.

Konanie podľa svojej intuície v súvislosti s prácou a tvorivosťou, aj keď to ide proti zaužívanej kultúre pracovného prostredia, vytvorí nečakané možnosti a príležitosti. Privádza nás bližšie k vlastnému božskému Já, posilňuje nás na úrovni srdca a priťahuje miesta a ľudí, ktorí spľňajú naše úprimné túžby.

Prijať smer, do ktorého nás vedú naše pocity a konať podľa svojej intuície znamená, že sa otvárame vedeniu nášho srdca a skutočne sa presunieme z vedomia založeného na egu k vedomiu založeného na srdci.

Seminár je zameraný na zlepšenie života, emócií, pocitov, rozvoj vnútornej osobnosti prostredníctvom  vnútorného zraku, ktorý je vo fyzickom ponímaní spájaný so žľazou epifýzy a v duchovnom ponímaní so 6.energetickým centrom našej bioenergetickej sústavy. Vyjadruje túžbu byť v hlbokej harmónii s vesmírom. Vyzýva zmeniť svoj svet, túžby a sny na realitu. Kľúčovým slovom je intuícia.

Seminár je postupne rozdelený do 3.blokov, jeho  cieľom je pomôcť otvoriť, posilniť, obnoviť, vyčistiť a aktivovať energetický kanál a tým prispieť ku skvalitneniu svojho života človeka ako celku.Vnímať veci jasne a prirodzene, bez obmedzení a blokov.

6.energetické centrum – aktivácia tohto centra usmerňuje myseľ a ovláda všetky ostatné energetické centrá (čakry) smerom dolu. Na emocionálnej úrovni stupňuje naše pochopenie každodennosti a sprostredkuje nám povedomie o našej duchovnej povahe.Stará sa o naše psychické, mentálne a duchovné záležitosti a odkazuje na naše tretie oko.Tretie oko je reálna fyziologická žľaza*(viď nižšie), ktorej tvar dokonca pripomína fyzické oko, častokrát opisované aj ako „Božské oko“.

Pre jeho hlboký význam, schopnosti a potenciál je dobre ukryté a žiaľ aj vedome málo používané. Dá sa však posilniť a aktivovať až do takej úrovni, že s ním vieme vidieť a čítať doslova jasne ako fyzickými očami.Najrýchlejšie sa to deje u detí, a u tzv. „otvorených“ bytostí, ľudí. Sú to bytosti na určitej duchovnej úrovni, ktoré chápu veci a súvislosti aj inak ako len racionálne a k pochopeniu života a udalostí nepotrebujú fyzické či hmotné dôkazy. Sú to ľudia zbavení skepsi, strachov,silných racionálnych a logických obmedzení, ktoré by inak dominovali v ich živote. Títo ľudia k svojmu rozhodovaniu a životným zmenám pristupujú intuitívne, tzv.prvým pocitom a jasným pohľadom, majú otvorené srdce, cítia mysľou a myslia srdcom.Žijú v harmónii a súlade srdca a mysle, racionality a intuície.

Intuícia znamená vhľad, alebo náhľad a obvykle sa označuje schopnosťou  rychlého chápania, odhadu a rozhodovania, ktoré nie je sprostredkované žiadnym uvažovaním aj keď býva prevádzané pocitom jasnosti a istoty, nie je podložené žiadnymi dôvodmi. Hovorí sa jej aj šiesty zmysel -každý ho má, no nie každý mu pripisuje životný význam, je často omnoho dôležitejší pri riešení každodenných problémov, ako všetky získané vedomosti.Naša intuícia je totiž vrodená. Ako deti ju využívame úplne prirodzene, pretože nie sme zaťažení vedomosťami, pravidlami sveta a neanalyzujeme. Ako dospievame, táto schopnosť sa oslabuje, stále juvšak  máme v sebe a môžeme ju vedome rozvíjať .

Vďaka nej môžeme odhaľovať odlišnosti medzi ľuďmi, ale aj to, v čom sme si podobní, vycítiť z ľudí množstvo informácií o pocitoch, predstavách, oslabeniach, chorobách….To je pre našu budúcnosť  kľúčové, pretože množstvo techniky, obchod a veda nás napriek mnohým pozitívnym vplyvom stále viac a viac od seba vzďaľujú. A my potrebujeme držať spolu. Rozvíjať intuíciu nám pomôže mať väčší záujem  o druhých ľudí, byť láskaví, úprimní, šťastní.

Časom a naučenými technikami  sa intuícia rozvinie prirodzene až do takých rozmerov, že je pre nás prirodzené vnímať minulosť, prítomnosť a budúcnosť v jednej časovej línii. Odrazu chápeme jasne a zrozumiteľne odkiaľ pochádzame, kým sme, aké je naše poslanie, kam spejeme, spoznávame našu duchovnú rodinu v ľuďoch , ktorí nás obklopujú a prichádzajú do našich životov priebežne. Všetko sa odrazu zdá jasnejšie, nie je nič a nikto,  aby nás zmiatol, oklamal, pretože odrazu pravdu vidíme, cítime, vnímame. Stávame sa silnejšími, sebavedomejšími, jednoducho jasnozriví.

Naučte sa svoj vnútoný hlas počúvať a znova začnite znova „cítiť“ mysľou a „myslieť“ srdcom. Ak dovolíte, povediem Vás na tejto ceste. 

Prvý blok seminára

1.blok – trvanie max. 5 hod.

Každý záväzne prihlásený účastník obdrží schému o programe seminára aj s odporúčaniami. Bližšie informácie telefonicky, mailom.

 

*Epifýza – šištička mozgová je dôležitým spájajúcim článkom v malom mozgu.

Epifýza (Tretie oko) je najzvláštnejšou a dosiaľ aj najzáhadnejšou časťou malého mozgu. Je považovaná za žľazu a veda pripúšťa, že ide súčasne o zložitý pletenec veľmi jemných nervových vláken a buniek. Biológia doteraz nazerá na epifýzu len ako na orgán, ovplyvňujúci činnosť ostatných telesných orgánov za denného svetla a za tmy v noci. Vylučovaním špecifických látok do nervových dráh v organizme epifýza významne reguluje telesné procesy pri dennom a nočnom svetle. Vedecky potvrdená funkcia epifýzy je však v skutočnosti len vedľajším produktom činnosti tohto drobného guľatého telieska v malom mozgu.

Pre fyzickú úroveň organizmu je určená produkcia hormónu melatonínu v epifýze. Pravý význam činnosti epifýzy leží však na duchovnej úrovni človeka.

Je tým zvláštnym článkom, ktorý je svojím prispôsobením schopný prijímať vysoké duchovné záchvevy – obrazy a inšpiráciu. Schopnosť vidieť duchovné obrazy je pravou činnosťou epifýzy. Nie menej dôležitá je však aj schopnosť vnímania a prijímania čistých impulzov od duchovných pomocníkov, prinášajúcich často človeku východisko z krízových životných situácií. Pochopiteľne, myslia sa tým len tie východiská a riešenia, ktoré sú čestné, spravodlivé a úmyselne neškodia.

Epifýza ako výnimočný orgán malého mozgu rastie len v ranom detskom veku, väčšinou najneskôr do siedmeho roku života. Neskôr v raste zaostáva. Svoj podiel na tomto stave má okrem genetických predpokladov dnešného človeka stále väčšie preťažovanie predného – veľkého mozgu dieťaťa pri intenzívnom učení sa školskej látky spamäti. Vyžarovanie závitov veľkého mozgu zoslabuje prijímaciu schopnosť epifýzy. Silné žiarenie veľkého mozgu často natrvalo zatlačí prijímacie schopnosti epifýzy. Taký človek alebo aj dieťa je potom rušivým žiarením závitov veľkého mozgu celkom odrezané od duchovnej pomoci, prichádzajúcej k nemu vo vážnych životných situáciách. Každý si ľahko domyslí, akú nesmiernu škodu prináša teda ľudskému duchu dnešný spôsob „učenia sa“.

Preto by sa deti do svojich desiatich rokov nemali podrobovať prehnaným požiadavkám vzdelávania, vyžadujúceho často otrocké nacvičovanie spamäti. S výnimkou základných počtov a znalosti rodného jazyka sa nemá neprimerane naliehať na deti, ktorým takýto spôsob učenia robí ťažkosti.

S dnešným rozbujneným rozumovým myslením je vnímanie týchto cudzorodých jemných záchvevov pre mnohých už takmer nemožné. Nadmerné vyžarovanie rozumu pri činnosti mozgových závitov spôsobuje prerušenie spomínaného spojenia. Podobne aj vnímanie krásy a zdravé rozlišovanie jej čistej vznešenosti pomáha prijímať stále silnejšie, ušľachtilé prúdy zo svetlých úrovní Stvorenia. Vysoké duchovné prijímanie správnym využívaním schopností epifýzy dnes už ľudstvo vôbec nepozná.

Joga

JÓGA KLASICKÁ   

PRIPRAVUJE SA LETNÁ RANNÁ JOGA ZAMERANÁ NA ENERGIU TELA – JÚL, AUGUST

Každý pondelok o 9.00 na naštartovanie týždňa :)) pre ženy, mužov, mamičky, detičky, babičky :))

Jedinou podmienkou je vopred sa zahlásiť 🙂

Cvičenie je rozdelené do trojpolhodinových blokov,ktoré tvoria prvky hathajógy, kundalíny jógy a relaxačných techník.Dokonalé uvoľnenie tvorí záver hodiny a vedie k dokonalému uvoľneniu tela aj mysle.

Je vhodná aj pre tých, ktorí jogu nikdy necvičili.Pri joge je potrebné počúvať svoje telo, rozsah cvičení sa aplikuje len do toho rozsahu, kým nespôsobuje výraznú bolesť.Po čase a pravidelnom cvičení sa jednotlivé svaly a bloky uvoľnia a sme  pružnejší. Ak sa dokážeme uvoľniť v mysli, je to niekoľko násobný úspech, nakoľko práve tá nám blokuje najviac energií v tele.
Netreba sa zahlasovať dopredu, prídite, platí sa pred cvičením 3,-eur, pohodlné oblečenia a karimatka je samozrejmosťou:0)

Miesto:  Nové Zámky, Roľnícka 13, 2 posch. – v pondelok  a piatok o 19.00 do konca júna ( v septembri od 18.30)   .  účasť sa odporúča vopred nahlásiť mailom, sms, fb, mobil….

 

TEHOTENSKÁ JÓGA 

Je vhodná pre mamičky od 3 do 7 mesiaca, v závislosti od fyzického stavu a zdravia. Jóga je zamera ná na vnútornú rovnováhu, posilnenie panvy, chrbta a pružnosti, uvoľnenie strachu a napätia, nastoleniu pocitu pohody a mentálneho spojenia sa s bábätkom. Môže pomôcť uvoľniť strachy z pôrodu, napätie, problémy a psychické bloky, ktoré sa negatívne odrážajú na panve, bedrových stavcoch a jej vnútorných orgánoch a v  konečnom stave aj na samotnom pôrode. Navyše vedomé mentálne spojenie s embryom mu poskytuje plynulé prepojenie s matkou, jej vedomými pocitmi, zvyšuje pocit bezpečia a pripravuje bábätko na samotný pôrod a kontakt so svetom.

1.hod. fyzické asány, pránické cviky, mentálná vedomá práca-telo-maternica-plod(dieťa). V prípade záujmu poslať meno, kontakt-mobil a záväzný súhlas s účasťou. Teším sa na každú mamičku  :0), je potrebné sa vopred nahlásiť!

Roľnícka  13, NZ – termín DOHODA podľa počtu záujemnkýň- odporúča sa po ukončenom 3.mesiaci tehotenstva, je potrebná krátka konzultácia, preto je potrebné sa vopred informovať a zahlásiť. 

zahájenie – január 2024

PARTNERSKÁ JÓGA

Partnerská jóga je individuálne zameraná a pozostáva zo špeciálne zostavených asán,pri ktorých sa partneri dotýkajú kontaktných zón tela. Vďaka tomu si vzájomne prenášajú ženský a mužský princíp a prostredníctvom svojich energií sa nalaďujú sa na vzájomné vibrácie. Okrem iných pozitívnych reakcií nastáva partnerská harmónia, celková psychická pohoda a duševná blízkosť partnerov.

K dobrým výsledkom je dôležitá pravidelnosť, preto odporúčam seminár na 3 mesiace.Viac sekcia partnerská jóga.

Roľnícka 13, 2 posch. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na 0903 306 387, medicor.kg@gmail, fb, kde sa dozvedia všetky potrebné a bližšie informácie.

! Kto má zdravotný problém či pociťuje bolesť, alebo by len rád vyskúšal pozitívne účinky poskytujem 20 min.kvantová terapia počas relaxácie na joge, cena je 7,-eur.Nakoľko sa viem venovať v daný deň len jednej osobe, je potrebné sa včas zahlásiť !

JÓGA PRE DETI ( 6 – 12 rokov, v závislosti od vyspelosti dieťaťa je možný aj nižší vek)

Intenzívna jóga s individuálnym zameraním na max.7 detí v skupine. Jóga  prebieha  1x do týždňa počas dvoch mesiacov pre intenzívnejší účinok. Každému dieťaťu je venovaná max.pozornosť pri vykonávaní jednotlivých asán a správnosti cvičenia v pokojnej atmosfére s krátkou relaxáciou,meditáciou.

Deti treba obliecť pohodlne (tepláky, legíny), dievčatá by mali mať zopnuté vlasy.Podložky na cvičenie sú k dispozícii.

Jógové cvičenia pôsobia na celkový zdraví vývoj deti na úrovni duchovnej, emočnej a fyzickej. Nenáročnou aktivitou a postupným uvoľnením zvýšia svoju pohyblivosť a pružnosť,rozprúdia energiu vo svojich energetických dráhach, pôsobia na svoj centrálny nervový systém, upokoja sa, oddýchnu si fyzicky aj psychicky a už v rannom veku si pripravia základy k zdravému duševnému vývoju a poznaniu. Deti si osvoja správne držanie tela,naučia sa správnemu a zdravému dýchaniu a získajú mnoho zaujímavých a pozitívnych informácií.

Je možné zakúpiť „Darčekové poukážky“ pre 2 osoby na partnerskú jógu

Prípadne si ako darček môžete objednať numerologickú osobnostnú analýzu, aj pre novonarodené deti – ako kľúč k hlbšiemu chápaniu ich osobnosti. Poukážky je možné zakúpiť osobne, prosím vopred nahlásiť.