Upratať chaos v hlave.    Zahnať stres.       Nič nehľadať.  Nájsť vnútorný pokoj.

Myseľ je mocný nástroj. Môže vám to pomôcť urobiť veci, ale má tiež potenciál spôsobiť, že budete nešťastní. Môžete sa naučiť rozpoznať, kedy vaše myšlienky spôsobujú vaše emócie, a namiesto toho nad nimi prevziať kontrolu.

Myseľ má vo zvyku blúdiť z vlastnej vôle a má silnú tendenciu premietať sa do vecí, ktoré sa teraz nedejú alebo sa stali predtým, a preto sú svojou povahou imaginárne.
Nemáme vedomú kontrolu nad tým, čo sa deje v našich hlavách; jednoducho sa to deje bez toho, aby sme museli čokoľvek robiť. Tieto myšlienky sa potom prenášajú cez vrstvy nášho vedomia, až kým podľa nich nezačneme konať.
Ale dobrá správa je, že svoju myseľ môžete použiť ako sluhu alebo ako pána – je to na vás. Čím viac budete svoje myšlienky používať ako služobníkov, tým budete v živote šťastnejší a úspešnejší.
Premýšľajte o svojich myšlienkach, ako keby boli od vás oddelené.
Pamätajte, že vaše emócie sú výsledkom vašich myšlienok a nie samotnej reality. Môžete si vybrať, do akej miery sa cítite nahnevaní alebo rozrušení, výberom toho, čo si myslíte, namiesto toho, aby ste na tieto myšlienky konali nahlas alebo dokonca vnútorne (tj potichu).
Tu príde vhod meditácia. Namiesto toho, aby sme sa zaoberali tým, čo by mohlo byť, meditácia nám umožňuje jasne vidieť všetko naraz, bez rozptyľovania a bez zaujatosti voči akémukoľvek konkrétnemu výsledku.
Meditácia nám pomáha získať pohľad na životné udalosti tým, že privádza našu pozornosť späť do prítomného okamihu, aby sme sa mohli lepšie rozhodovať na základe nášho chápania seba a druhých, namiesto toho, aby sme reagovali zo strachu, hnevu alebo smútku z toho, čo sa stalo v minulosti ( alebo dokonca prítomný).
Všímavosť je stav bytia, ktorý sa dosahuje meditáciou.
Všímavosť znamená venovať pozornosť prítomnému okamihu a nenechať svoju myseľ zablúdiť od neho. Umožňuje vám uvedomiť si svoje myšlienky a pocity bez toho, aby ste ich posudzovali.
Všímavosť je duševný stav dosiahnutý sústredením sa na prítomný okamih pri pokojnom dosiahnutí úplného pochopenia situácie, a nie emocionálnej reaktivity.
Ukázalo sa, že prax všímavosti pomáha ľuďom vyrovnať sa so stresom, kultivovať súcit s ostatnými, zvyšuje sebauvedomenie a robí lepšie rozhodnutia. Vďaka všímavosti si môžete plne uvedomovať svoje myšlienky, emócie a telesné vnemy.
Súvisí to aj so zlepšenou pamäťou, koncentráciou, kreativitou, riešením problémov a dokonca aj fyzickým zdravím.
Prostredníctvom meditácie všímavosti si môžete podmaniť svoju myseľ a zlepšiť svoj vzťah so sebou samým.

MEDITÁCIA ZDRAVIA – energie v rovnováhe – sobota – 11.november o 18.00

Tieto meditácie sú nastavená na uvoľnenie a odstránenie toxínov na fyzickej, emočnej a duševnej úrovni, po ktorom sa následne  dostaví osvieženie tela , mysle a duše:))

Meditácia má celý rad pozitívnych účinkov na úzkosť a depresiu, ako aj na fyzické zdravie.

Meditácia vám môže pomôcť dosiahnuť vaše ciele. Keď meditujete, dovoľujete si byť koncentrovanejší a pokojnejší. Otvárate sa tiež duchovnému vedomiu, piatej dimenzii, ktorá vám môže pomôcť dostať sa do kontaktu s tým, čo od života skutočne chcete.
Toto je jeden zo spôsob, ako zlepšiť svoj duševný stav a duševnú jasnosť. To vám umožní hlbšie porozumieť vašim cieľom a opatreniam potrebným na ich dosiahnutie.
Meditácia vám môže pomôcť relaxovať, pretože odstráni všetky rušenia, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo sa v danej chvíli deje. Pomáha vám to tiež lepšie si uvedomiť svoje myšlienky a emócie, aby ste ich mohli prevziať nad sebou. Je to vynikajúca príležitosť, ako sa dostať do kontaktu so svojimi skutočnými túžbami a cieľmi.
Meditácia nie je náboženstvo ani systém viery; je to jednoduchá technika, ktorú sa môže naučiť ktokoľvek bez ohľadu na rasu, pohlavie alebo fyzickú kondíciu. Mnoho ľudí sa pýta, ako meditovať a čo musia urobiť, aby dosiahli meditačný stav. Riešením však je, že k mediácii dochádza, keď nič nerobíte.
Aby ste dosiahli stav relaxácie, musíte prestať robiť všetko. Meditácia je to isté. Meditácia je stav pokoja, v ktorom nerobíte nič fyzicky ani psychicky.
Životná energia putuje do centra, keď nič nerobíte fyzicky ani mentálne, a v strede sa usadzuje. Keď niečo robíte, vaša energia sa míňa.
Robiť je forma míňania energie. Nerobenie je metóda získavania energie.
Fyzicky môžete ľahko prestať robiť čokoľvek. Najprv však bude ťažké prestať robiť čokoľvek mentálne. Pretože keď ticho sedíte a nerobíte nič telesne, vaša myseľ bude vytvárať obrovské myšlienky.
Myšlienky sú podobné veciam. Nemajú korene a nepatria VÁM; blúdia vám v hlave. Prichádzajú a odchádzajú, ako by boli návštevníkmi. VY ste na druhej strane pánom.
Myšlienky budú na začiatku vašej meditačnej praxe naďalej prichádzať kvôli starým návykom a starej hybnosti. Majte však na pamäti, že ide o objekty bez koreňov, ktoré sa vám motajú v hlave a nepatria vám. Spočiatku to bude náročné, ale iba kvôli minulým vzorcom.
Vaša myseľ chce chytiť myšlienku, sledovať ju a užívať si ju. Nedržte sa však tejto myšlienky. Sledujte, čo si myslíte. Ak zabudnete svoje pozorovanie a spojíte ho s myslením, vráťte sa čo najskôr k svojmu svedeckému stavu.
V priebehu niekoľkých dní sa vaše myšlienky začnú spomaľovať a budú menej časté. Začnú miznúť, alebo ak sa objavia, budú veľké medzery medzi jednou myšlienkou a druhou.
Jedna myšlienka príde a odíde. Potom sa na chvíľu ďalší nezobrazí. Potom sa objaví ďalší a ešte raz bude medzera. Počas týchto medzier sa prvýkrát dozviete o Piatej dimenzii. Dokonca aj to, že sa na to len na okamih zadržíte, vám prinesie obrovské šťastie!
Takže Vás pozývam a teším sa na Vás bez rozdielu:)))

MEDITÁCIA NA OTVORENIE SRDCA –  táto meditácia vedie k väčšej sebaláske a vnútornému mieru.

Ľudské srdce je viac, ako len životne dôležitý orgán.Je to energetické centrum naplnené láskou a pocitmi.V jeho vnútri je nahromadených množstvo emócií, no pri rozhodovaní príde väčšinou na rad rozum. Prostredníctvom tejto meditácie môžeme dospieť k harmónii a rovnováhe rozumu a citov pomocou otvorenia srdca.Je tiež centrom pravdy. Táto meditácia je tiež vhodná pre tých, ktorí v sebe nosia niečo nevyriešené.

DETOXIKAČNÁ MEDITÁCIA ZDRAVIA
26. mája – Zatmenie Krvavého mesiaca v Strelcovi
Jedna z najvýznamnejších vesmírnych udalostí mája, ak nie celý rok! Mesiac bude mať krvavú farbu, keď zažijeme úplné zatmenie Mesiaca. Toto je veľmi silná energia a naznačuje, že zmeny sú v plnom prúde. Niečo môže náhle opustiť náš život alebo sa môžeme dočkať dôležitých správ. Zatmenia Blood Moon sú tiež silné portály, ktoré nám umožňujú urobiť kvantový skok do vyšších stavov vedomia. Aj keď môžu priniesť ťažkú ​​energiu a možno aj nepríjemné správy, všetko slúži na pomoc pri vývoji našej cesty duše.

Detoxikačná meditácia – Po tejto meditácii sa cítime veľmi svieži, očistení a zjednotení sami so sebou a s prostredím.

Meditácia je jedna z najúčinnejších ciest k pokojnému ja. Upokojuje ducha, sprostredkúva viac súcitu, zbližuje nás s naším pravým ja a  dokonca môže znížiť príznaky niektorých chorôb. Namiesto nezmyselného pojedania liekov na upokojenie je odporúčaná nielen z dávnych čias Ďalekého východu mudrcmi, duchovnými učiteľmi či liečiteľmi, ale v súčasnosti stále viac propagovaná vedeckými znalosťami, inštitúciami, psychológmi či duchovnými poradcami  aj v západnom svete. Nesprávny pohľad:“ Meditácia sa často pripisuje oblasti náboženstva, čo u mnohých skeptikov ľahko a nevedome vedie k odmietavému postoju.“ S náboženstvom ako takým však nemá nič spoločné. Potvrdzujúce štúdie : “Meditácia dlhodobo mení štruktúry v mozgu, jeho funkcie, dopomáha k lepšiemu životnému postoju, pocitu, posilňuje sústredenosť, pozornosť.Ovplyvńuje pozitívne imunitný systém a procesy samoliečby v tele, srdcovo-cievny systém, vyhorenie a vysoký krvný tlak, zlepšenie mnohých klinických symptómov.“viac v sekcii meditácia Napojenie sa na vibrácie Zeme a jej energie, vzájomné prijímanie a odovzdávanie myšlienkových vzorcov na pomoc planéte –  rastlinnej, živočísnej a ľudskej ríši.

Transformačná meditácia – Kozmické zákony a následné zákonitosti sú jediné spravodlivé a neomylné zákony vesmíru a všetkých galaxií neovplyvniteľné a nezasiahnuteľné ľudskou myslou a činnosťou . My máme na výber cestu, ktorá je  s nimi v absolútnom súlade a harmónii – vtedy je pre nás život na Zemi šťastím, naplnením a radosťou, kedy je všetko možné, dostáva sa nám pomoci z každej oblasti a my sme si skutočnými tvorcami našej reality, prítomnosti  a budúcnosti- plnia sa naše sny a túžby. Alebo sme s nimi v disharmónii a nesúlade – vtedy je náš život ťažší, máme množstvo prekážok, obmedzení a sme pod vplyvom karmy – vplyvou minulých. Nechajme prenikať prúd čistého kozmického Svetla a energie priamo zo Zdroja, pokúsme sa pochopiť zákony bytia a žiť v ich súlade:0).

Meditácia jarnej detoxikácie tela, mysle a ducha  

Meditácia svetla a lásky – Krásna a hlboká meditácia na aktiváciu srdcovej čakry a aktivovanie najvyšších vibrácii vesmíru v našom kvantovom biopoli.Láska ako najvyšší zákon vesmíru má byť súčasťou nášho bytia a našej reality.

Anjelská meditácia – Aktivovanie siedmych archanjelských lúčov v našom biopoli a prijímanie anjelských energií v mysli, srdci a tele, tradičná meditácia v predvianočnom období

Kryštálová meditácia – Kryštál zahŕňa celé farebné spektrum a preto pôsobí univerzálne na všetky energetické centrá – čakry. Symbolizuje jednotu a dokonalosť.Spáje našu fyzickú, psychickú aj mentálnu podstatu, zbavuje negativizmu. Je dobré, ak by každý, kto príde mal svoj vlastný kryštál akejkoľvek veľkosti a tvaru, aj neobrúsený.Kryštál je potrebné pár minút pred začatím očistiť pod studenou tečúcou vodou a od tej chvíle ho mať pri sebe.Kto si kryštál nezaobstará, akejkoľvek veľkosti a tvaru, bude si ho vizualizovať a pracovať s ním mentálne.

Tieto hlboké meditácie sú určené na ozdravovanie všetkých úrovní človeka a na prepojenie sa s energiami vesmíru, Zeme, kryštálov, ktoré spájajú naše bytie s čistou Vesmírnou energiou…

Presný termín bude včas zverejnený

Miesto: Roľnícka 13, 2 posch. o 18.00 hod.

Prínosy meditácie vynášajú na povrch stále nové a nové dôkazy a poznatky, ktoré poukazujú  na to, že meditácia pomáhá pri tvorbe nových mozgových neurónov, zvyšovat hustotu šedej mozgové kôry vo viacerých častiach mozgu, vrátane hipokampusu. Výsledkom je čistá mysel, ktorá vyrovnáva mozgovú chémiu, vrátane látok vyrovnávajúcich neurogenéziu. Tiež aktivuje integrované funkcie mozgu, ktoré podporujú krátkodobé aj dlhodobé nervové zmeny v mozgu, a dokonca pri večernej meditácii sa dokáže zvýšiť produkcia melatonínu (spánkový hormón), ktorý sa priamo zapojuje do neurogenézy.

viac sekcia -meditácie Doba trvania min. 90 – 100 min. V prípade záujmu prosím o  potvrdenie účasti mailom,  sms, fb, príp.TU. Teším sa na Vás všetkých bez rozdielu veku, pohlavia či náboženstva:0)