NumerolÓgia

 

Numerologia – cesta osobného poznania

Túžite vedieť, aké príležitosti a výzvy vás v nasledujúcom roku (rokoch) čakajú?

Numerológia je jedna z pradávnych vied, duchovných vied, ktoré boli veľmi praktizované v Atlantíde a preto numerológia ako ju dnes poznáme je len zlomkom toho, čo sa zachovalo z mysterijóznych škôl po potope Atlantídy.

Čísla v numerológii sú kľúčom k hľadaniu súvislostí existujúcich v ľudskom jednaní a chovaní. Každé číslo má svoju špecifickú energiu, všetky sú si rovné a všetky sú zároveň dobré aj zlé.Každé z nich má na človeka iný dopad, pretože účinky sú ovplyvnené individuálnym prostredím každého jedinca a kvalitou spoločného podvedomia a vedomia jeho okolia.

 

 

Numerológia je cestou spájajúcou mikrokozmos s makrokozmosom – teda vnútorný svet človeka s okolitým svetom, s Vesmírom.

Dátum nášho narodenia nie je náhodný, viaže na seba energiu, ktorá určuje smerovanie nášho života.V skratke, vo svojom dátume narodenia máme celú našu osobnosť, je to náš kód, ktorý sme pri narodení dostali a je nemenný počas celého nášho života.Poukazuje nielen na naše charakterové vlastnosti, silné a slabé stránky, ale aj našu karmu, detstvo, dospievanie a dospelosť.Prostredníctvom nej vieme pochopiť súvislosti nášho života,prečo sa s nami deje to, čo sa deje, prečo sa stretávame práve s určitými ľuďmi,aké sú naše úlohy a poslanie v živote, pod akými vibráciami sa práve nachádzame, načo si dať pozor a naopak, čo je pre nás práve v tomto období podstatné a načo sa máme zamerať.
Učí nás tiež poznávať a chápať druhého človeka a jeho povahu, poukazuje na naše vzťahy, partnerstvo, prácu ale aj aspekty nášho zdravotného stavu, nábehy na rôzne ochorenia, citlivosť. Každý nový rok, do ktorého vstúpime, vibruje určitou energiou, má svoj osobitý charakter a prináša pre nás špecifické skúsenosti. Náš život pozostáva z cyklov. Keď sa jeden končí, druhý sa začína. Ak sa na naše životy pozrieme cez numerológiu a cyklus rokov, zistíme, že jeden cyklus tvorí 9 rokov – 9 ročné cykly.

Pri numerologickej analýze beriem do úvahy aj prvky Ajurvédy, ktorá kladie dôležitý aspekt aj na 9 planét.Každá svojou silou ovplyvňuje dané číslo a vytvára tak špecifický charakter osobnosti.

Numerológia je aj náš vnútorný obraz, ktorý častokrát nechceme z viacerých dôvodov vidieť, pomôže nám nahliadnuť do hĺbky ľudskej osobnosti,pochopiť v prvom rade samých seba a odvíjajúce sa vzťahy, ktoré sú naším odrazom a zrkadlom.Rovnako na nás vplývajú aj vibrácie nášho mena, u mužov sú nemenné po celý život u žien sa meno väčšinou vydajom zmení.

Čo nám teda ponúka?

– možnosť lepšie pochopiť vlastné slabosti, schopnosti a ich prejavy

– schopnosť naučiť sa s nimi vychádzať a akceptovať slabosti iných

– duševné uvoľnenie a únik z vlastných osobných problémov

– zlepšiť vzájomnú komunikáciu a priateľské vzťahy

– oporný bod pre sústredenie či spôsob, ako koncentrovať vlastnú pozornosť

a pripútať pozornosť iných

– skúmať aj iné oblasti života

Všetko na tomto svete podlieha predvídateľnému vývoju v cykloch a tieto cykly môžeme merať číslami. Je ťažké predstaviť si svet bez čísiel, ktoré hrajú v našom každodennom živote takú dôležitú úlohu, ale len málo ľudí si uvedomuje, že čísla nevyjadrujú len kvantitu, ale aj kvalitu.
Kvalita čísiel alebo skupiny čísiel v DÁTUME NARODENIA vytvára neviditeľnú silu, či vibráciu, podobnú neviditeľnému elektrickému náboju. Vlastnú vibráciu nemôžeme vidieť, ale môžeme sledovať jej prejavy.

Nikto nemôže uniknúť vibračným silám vznikajúcim tak, ako náš nový vek naberá na sile. Každého z nás ovplyvní trošičku inak, pretože každý človek má svoje odlišné vibrácie.Postupom času, až si viac uvedomíme moderné možnosti prastarých poznatkov, ktoré sme zdedili, budeme môcť dosiahnuť k obzorom, ktoré si zatiaľ nedokážeme ani predstaviť.
V obecnej rovine už tento trend začal. Začali sme si viac uvedomovať ako kladné, tak záporné účinky všetkých typov vibrácií a žiarenia okolo nás, či už prirodzených, alebo človekom vytváraných.

Ako “ bonus“ pripájam Tarotový výklad z Veľkej arkány, t.zn. celoživotnú kartu, ktorá je vždy len jedna a určuje náš smer v tomto živote.

NUMEROLÓGIA je len jednou z techník využívaných pradávnymi mudrcmi, ale pretože každé číslo má svoju kvalitu a vibráciu celkom nezávislú na kvantite, skutočne vyhovuje nášmu novému veku.

Ak chceme dobre porozumieť svojmu vnútru, svojim deťom, partnerom, blížnym a nehľadať vinu iných ľudí na našich prípadných problémoch, vydajme sa na cestu za rozšírením nášho súčasného uvedomenia  za numerológiou. Len poznaním seba samotných môžeme niečo zmeniť a pôsobiť tak ozdravne nielen na svoje telo, na vzťahy a prostredie v ktorom žijeme, ale aj na našu krásnu planétu ZEM.

Vyhotovenie jednej analýzy trvá cca 5 dní, je to individuálne. Objednávky na tel.č. 0903 306 387, príp.pozri „Kontakty“.

Numerologické analýzy osobnosti, aj pre deti a bábätká –  50,- eur
Porovnávanie partnerov, partnerské analýzy – 100, eur
Ananalýza mena a priezviska + 15,-eur

Numerologické jednodňové kurzy, cena na osobu závisí od počtu záujemcov, viac v OZNAMY.