Kvantová terapia

KVANTOVÁ FYZIKA = FYZIKA MOŽNOSTÍ = KVANTOVÁ TERAPIA

Všetka sila je v nás – všetko je o nás – všetci sme jedno – všetci sme všetkým.

Pohnime sa a pohne sa celý Vesmír.

Veci nie sú tvorené z iných vecí.

Sú tvorené z myšlienok, pojmov a informácií.

Každý je plne zodpovedný za svoj život. Je tvorca.

Hranice či obmedzenia vo Vesmíre, ani v našom živote neexistujú.

Vytvárame si ich sami.

Kvantová fyzika študuje vlastnosti atómov a subatómov, medzi inými aj bity a drobné častice, z ktorých sa atóm skladá, rovnako tak kvary, fotóny, mezóny a iné podobné „čudné“ veci. Vedci vykázali, že tieto častice sa môžu objaviť a zmiznúť, môžu cestovať naspäť v čase, spontánne sa môžu pretvarovať z jednej formy do druhej, a disponujú vlastnosťami pevných materiálov ako aj podobným elektromagnetickému žiareniu. Zdá sa, že náš svet pozostáva z takých základných častíc, ktoré sa objavujú v prírode náhodne (nepravidelne) a podriaďujú sa zvláštnym pravidlám. Teda sa dosť líšia od tých, ktoré stretávame pri svojom každodennom živote. Miesto známeho trojdimenzionálneho lineárneho sveta prebrali štyri alebo aj viac dimenzií, kde priestor a čas sa priamo k sebe pripájajú. Miesto istoty prebrali pravdepodobnosť a paradox.

Že toto všetko ako súvisí s organizmom a zdravím? Ako už dnes vieme, chémia a aj biochémia sa riadia podľa kvantových pravidiel.

Kvantová technika je odlišná od väčšiny používaných spôsobov alternatívnych terapií. Využíva molekuly atómu v kvantovom poli priestorov či biopoli človeka, pracuje s informáciami a frekvenciami. Vibrácie sú základom každej hmoty vo Vesmíre. Všetko hmotné existuje len vďaka vibráciám a zvukom. Všetko vibruje na určitej frekvencii.

Nepoužíva sa len na odstránenie zdravotných problémov, ale aj na zmenu okolia, situácií, reality. Môžu sa odstrániť blokujúce sa energie, ktoré komplikujú život a o ktorých často na vedomej úrovni ani nevieme. Tieto energie môžu pochádzať či už z tohto, minulého, budúceho či paralelného života. Touto technikou sa vieme posúvať v rôznych časových úsekoch bez obmedzenia. Stačí pochopiť princípy kvantového systému.

Z hľadiska biopola človeka a duše je čas vnímaný inak, ak sa táto úroveň prečistí, prestaví a dostane chýbajúce informácie, uľaví sa aj fyzickému telu, ktoré môže rýchlejšie a efektívnejšie prebrať regeneračnú schopnosť a uviesť sa do rovnováhy  .

ROVNOVÁHA = ZÁKLAD POHODY =  ZDRAVIE

Každý človek je unikátna bytosť obdarená slobodnou vôľou. Znamená to, že každý robí rozhodnutia  vo  svojom  živote sám. To či človek prijme svoje problémy a ťažkosti  a zvolí  si život  v strese a nemoci alebo sa rozhodne im čeliť a pracovať na svojom rozvoji, je na každom z nás. Máme právo si vybrať. Pokiaľ sa sami rozhodneme  riešiť svoje problémy  a prijať zodpovednosť za vlastný život, potom môžem  byť táto  metóda nápomocná. Odmenou za túto snahu bude pocit slobody, uvoľnenosti a radosti zo života.

Pri kvantovej terapii sa pracuje s informáciami, ktoré sa v poli človeka z rôznych príčin stratili,  oslabili, zmenili svoju primárnu hodnotu. Klient o nich vie a sám s nimi súhlasí. Nejde o vedenie či usmernenie energií ani aplikovaní liečiv či iných hmotných substancií.
Dokonca nie je nutný ani fyzický kontakt, čo môže byť výhodou pri ťažších patologických stavoch  psychosomatickej až mentálnej úrovni, napr. pri autizme, epilepsii, silných strachoch z ľudí, dotyku a pod.

Konzultácia a samotná technika prebieha v uvedení klienta do stavu Alfa vedomia (8-13Hz)*.

Jediné čo sa vyžaduje je vedomá potreba a snaha riešiť svoj problém. Klient všetko vníma, počuje, reaguje, komunikuje  a spolupracuje, či už pri odstraňovaní zbytočných  problémov, alebo vkladaní chýbajúcich informácií potrebných k zmene vnútorných či vonkajších situácií, vplyvov.

Pri práci klienti môžu pociťovať rôzne stavy, pocity, vedľajšie žiaduce účinky ako napr.:teplo, chlad, chvenie, tlaky vĺn, mrazenie, šteklenie, prúdenie energií, zvláštnu slabosť – opisujú to, akoby si necítili telo, pocit ľahkosti, slobody, radosti, napätie v hlave či v ošetrovanom mieste, sucho, tŕpnutie,  iskričky, smiech, plač a pod., závisí to od toho, s čím sa práve pracuje. Pokiaľ sú problémy hlavne na fyzickej úrovni a sú veľmi hlboké, často pociťujú chvíľkovú bolesť v danej oblasti, ktorá po chvíľke odznie a nastane úplné uvoľnenie. Takisto, keď sa prechádza v rôznych časových obdobiach (napr.v detstve, prenatálnom období, či ešte ďalej v minulosti) je možné cítiť zmeny na tele, bdelé snenie, vnútorné obrazy, zážitky,či vyplavovanie emócií z daného obdobia. Všetky prejavy veľmi rýchlo odznejú ešte počas terapie, sú len následkom zablokovaných energií a emócií, ktorých keď sa „dotkneme“ jednoducho sa uvoľnia. Podobný princíp je v homeopatii („Similia similibus -podobné podobným“), aj keď toto je v mnohom neporovnateľné.

Výhodou je mnohokrát takmer okamžitá úľava či už fyzickej alebo psychickej bolesti.

Kontraindikácie: neznáme

Vedľajšie účinky: neznáme

Možné kombinovať s akoukoľvek alternatívnou metódou, či medicínskymi praktikami.

Vek: neobmedzený

Čím tato terapia nie je:

náhradou bežnej lekárskej praxi

ľudovým liečiteľstvom

homeopatiou

akupunktúrou

reiki

šírením náboženstva či ideológie

Čo kvantová terapia rieši:

 1. Zablokované disharmonické energie z traumatických zážitkov, konfliktov, stresov.
 2. Problémy s učením, sústredením, stresom v škole z učiteľov, žiakov, predmetov.
 3. Únavu, nespavosť, nedostatok energie, pocit opustenosti, neistoty , strachu, stavy úzkosti, fóbie a depresie.
 4. Väčšinu alergií, ako napr. potravinová alergia, senná nádcha, priedušková astma a pod.
 5. Dlho trvajúcu bolesť, ktorej príčinu nemôže západná medicína objasniť.
 6. Nočné pomočovanie.
 7. Príbuzenské, kolegiálne  alebo partnerské vzťahy.
 8. Nevyriešené záležitosti a traumatické skúsenosti z minulých životov, ktoré blokujú náš rozvoj v súčasnom živote a mnohokrát sa podieľajú na rozvoji chorôb.
 9. Zablokované, uzatvorené a disharmonicky pracujúce čakry.
 10. Privtelené duše, duchovní paraziti a ďalší entity.
 11. Zóny s negatívnou energiou, nachádzajúcou sa vo vašom byte či pracovisku.
 12. Je možné od negatívnych energií vyčistiť rastliny, zvieratá a predmety.
 13. Vyčistenie a posilnenie energií zablokovaných na úrovni telesných orgánov a ich ovplyvnenie.
 14. Neschopnosť prežívať naplno svoj život a nájsť si v ňom svoje miesto.
 15. Pozitívnymi vibráciami je možné v mnohých prípadoch umožniť telu, aby sa samé lepšie regenerovalo a tak zlepšilo stav mnohých chorôb.

Mozgové vlny – vplyvom zložitých bioelektrických procesov vzniká okolo mozgu slabé elektromagnetické pole, ktoré vibruje na niekoľkých frekvenciách:

 • Beta vedomie – 14 – 40 Hz- bežné vedomie počas dňa, v ktorom väčšina z nás funguje
 • Alfa vedomie – 8-13 Hz – uvoľnenie bez akéhokoľvek duševného napätia, odpočinok, relaxácia, ľahká meditácia
 • Theta vedomie – 4-8Hz – hlboké uvoľnenie, meditácia, REM fáza spánku, snenie – kontakt s nevedomím, intuíciou, kreativitou
 • Delta vedomie – 1-4Hz – stav hlbokého spánku, uvoľnenia, bezvedomia – dochádza tu k procesom telesnej regenerácie

*Biopole ľudského tela tvorí inteligentnú, samoorganizujúcu štruktúru, čo zastáva úlohu „majstrovského kontrolného mechanizmu“ počas fungovania celého organizmu, vrátane chemických reakcií, pohybov Čhi energie, citov, koordinácií a duševných schopností. Má priamy kontrolný a regulačný vplyv nad celým organizmom. Biopole ľudského tela zabezpečuje potrebné prostredie pre účinné fungovanie buniek. Ak toto pole niečo vyruší má to škodlivý vplyv aj na činnosť buniek. Vhodné biopole napomáha zdravému fungovaniu buniek.

Biopole ľudského tela sa podobá konateľovi, ktorý je zodpovedný za správne fungovanie organizmu. Ako riaditeľ je závislý od toho, či jeho zamestnanci vykonajú jeho pokyny, tak jestvovanie ľudského pola je závislé od fyzickej chémie tela. Tak ako dve strany mince, obidve sú závislé na sebe, ani jedna nemôže existovať bez druhej. Tam , kde prebieha chemická reakcia (skutočná) , tam sa musí diať aj energetická ( v jazyku biofyziky „virtuálna“) reakcia. Navzájom sú od seba závislé. Bez chemickej reakcie by neexistovalo biopole a bez biopola by chemické reakcie neboli schopné prebiehať organizovaným spôsobom , čo by viedlo k chaosu v organizme.

Preto je biopole človeka  nevyhnutné pre udržiavanie zdravotného stavu, pre homeostázu a k tomu, aby sa telo  vedelo prispôsobiť k prostrediu a k iným veciam, ktoré sa v živote uskutočňujú. Rovnako zdravé biopole dokáže doslova odraziť negativity okolia – geopatogénny stres, elektromagnetický smog, rôzne druhy žiarenia (PC, rádiovlny, infa, mikrovlné, RTG, mamografické, magnetické a pod.), negatívne myšlienky, parazitické vlny ľudí, entít, toxíny z prostredia.

Dotyk kvantového matrixu vhodne dopĺňa terapie NES, ale používa sa aj ako samostatná terapia – je to ďalší zo spôsobou prístupu k uzdravovaniu na báze kvantovej fyziky. Nemá vplyv a neodvýja sa od stavu mysle a viery. Aktívnym a vedomím vstupom do energoinformačného pola a jeho plazmatickej štruktúry a aktivovaním chýbajúcich informácií pôsobí cielene a presne tak, ako má pôsobiť skutočný liek – informácia – jemne, pomaly a hlboko. Zámer je energetický základ, ktorý slúži k tomu, aby sa podstata a štruktúra nášho bytia zmenila na normálnu a prirodzenú, aby bola v rovnováhe. Pôsobíme ním na živú aj neživú hmotu zmenou kvantových polí.

NES – terapia 3. tisícročia

Ide o liečebnú terapiu, ktorá presahuje doteraz zaužívané metódy a doslova svojím výskumom preskočila niekoľko desaťročí dopredu v oblasti prevencie a zdravia. S vysokou úspešnosťou ju používajú lekári a terapeuti na mnohých kontinentoch a štátoch sveta (Amerika, Japonsko, Azia, Európa, India…).

Čo je to NES – ide o systém, ktorý vznikol na základe výskumu kvantovej fyziky a ľudského bio-priestoru – bioenergie ľudského tela, energoinformačný potenciál. Je založený na úplne novom myslení a systéme liečby, ktorý umožňuje okrem komplexnej diagnostiky aj okamžitú liečebnú terapiu pomocou info kvapiek. NES – meria a testuje HBF – Human body fieldľudský bio priestor (biopole) pomocou špeciálneho skenera. Celý NES systém je navrhnutý tak, aby analyzoval energiu v tele a mimo neho a spracovával tok informácií vo vnútri vášho biopola a identifikoval tak protichodné procesy, ktoré ovplyvňujú a majú na svedomí celkovú pohodu a zdravie. Zahŕňa a berie do úvahu celistvý program liečby a to po stránke fyzickej, chemickej, energetickej, emocionálnej a mentálnej. Všetky tieto oblasti spolu úzko súvisia a jedna bez druhej nemôžu správne fungovať.

Na základe dlhoročných vedeckých výskumov a poznatkov o biofyzike NES ďaleko prekračuje zaužívané liečenie v klasickej medicíne pri bežných, akútnych, chronických či autoimúnnych ochoreniach a poskytuje účinnú terapiu na základe samoliečby tela.Výsledkom vedeckých objavov v molekulárnej kvantovej biológii, biochémii, kvantovej fyzike, medicíne je vznik nových možností, ktoré sa už dnes úspešne využívajú aj v praxi.

www.nes-therapie.nl www.nutrienergetics.com

Nutrienergetic System (ďalej len NES) poskytuje novú koncepciu chápania a vnímania celistvosti zdravia a vzniku jednotlivých chorôb. Je vrcholom informatívnej medicíny a tzv. „novej biológie “ tretieho tisícročia a predstavuje unikátnu paradigmu v súčasnej medicínskej praxi. Má za sebou dnes už viac ako 30 rokov úspešného výskumu v syntéze kvantovej teórie, biofyziky a tradičnej čínskej medicíny. Vnútorná štruktúra NES dominantne poukazuje na zákonitosti prenosu holografických informácií v biologických systémoch a na to, akou formou sa táto energoinformácia manifestuje do ich fyzického tela. Najpodstatnejšie je uvedomiť si skutočnosť, že organizmus disponuje nevyčerpateľnou schopnosťou samoliečiacich procesov. Každá bunka je obdarená biologickou múdrosťou, ktorú zdieľa so všetkými živými organizmami.

Na základe týchto poznatkov sa zistilo, že existuje špecifické, holografické informácie obsahujúce biopole, ktoré sa nazýva biopolom ľudského tela, v angličtine  Human Body Field (HBF). HBF tvorí inteligentnú, samoorganizujúcu štruktúru s najvyšším kontrolným mechanizmom. Silné energoinformačné väzby ovládajú hmotu (naše telo) a „riadia“prácu všetkých orgánov, tkanív, systému nášho organizmu. Riadiacim centrom človeka je energoinformačná podstata. Je základom pre regulovanie životne dôležitých procesov prebiehajúcich v tele a zároveň prenáša, usmerňuje a reguluje nižšie uvedené oblasti.

Ľudské telo je multidimenzionálne bytie, ktoré je vystavené mnohým rytmom tela, citom a vplyvom prostredia. NES využíva jednoduché stĺpové grafy a ukazuje HBF funkcionálnu integritu na kvantovej úrovni v určitom bode času.

HBF pôsobí na každej úrovni existencie jedinca, a to na úrovni:

chemickej – časti atómov a molekúl
fyzickej bunky, tkanivá, kosti, krv, orgány a iné.
mentálnej – myšlienkové činnosti a procesy
citovej – vyjadrenie a prejav pocitov, čo je základom uvedomenia si, kto vlastne sme
pamäťovej – mozgová oblasť a jej činnosť, krátkodobá a dlhodobá pamäť, prirodzené schopnosti a spomienky, aké traumy a šoky sme počas života prežili
energoinformačnej – obsahuje odlišné jemné mechanizmy energií a informácií, ktoré zabezpečujú činnosť dôležitých oblastí napr. buniek, energetických dráh-meridiánov, orgánov, žliaz s vnútorným vylučovaním – čakier, nášho vedomia, ktoré nežije v mozgu a nepatrí do materiálneho sveta. Vedomie – to sme MY naša osobnosť, pamäť, myšlienky, je to energetická štruktúra a môže pôsobiť na okolitý svet a nikto nikdy ju neobjavil pri pitve. Žiadné zaklínadlo ani prístroj neodstráni konflikt. Vyriešenie konfliktu je proces nášho učenia sa o sebe, šanca rásť, možnosť osobného rozvoja.

Príčinou problémov na fyzickej úrovni môžu byť neustále útočiace: infekcie (baktérie, vírusy, virózy, plesne, huby, parazity), toxíny (jedovaté látky), emócie, fyzické traumy, zlé stravovacie návyky, pôsobenie voľných radikálov (elektromagnetický smog, rádioaktivita, infra – UV žiarenie, chémia, pesticídy, postreky) a iné. Napr. dnes je už vedecky dokázané, že na jednu bunku pôsobí vyše 70 tis.voľných radikálov z vnútra alebo z okolitého prostredia a celý čas útočia na zdravé časti tela. Vo vede sa nazývajú Reactive Oxygen Species (s kyslíkom reaktívne druhy ROS) a ich najhoršou činnosťou je ničenie DNA. Postupne sa oslabuje náš imunitný systém, ktorý má niekoľko úrovní a tvorí ohromnú komunikačnú sieť leukocytov (bielych krviniek), lymfatického systému a tekutín, ktoré s úžasnou schopnosťou vedia, čo naše telo potrebuje. NES dokáže zacieliť úroveň DNA a naštartovať imunitný systém tak, aby vytváral chemické reakcie a molekulárne transformácie na usmrtenie, pohltenie a neutralizovanie patogénov, karcinogénov, mutagénov a voľných radikálov.

NES nám pomáha v tom, aby sme zmenili pohľad na náš život, na svoj osobný rozvoj a zdravie

– nemá vedľajšie účinky,

– je bezbolestná,

– neaplikuje sa priamo do tela,

– je vhodná pre všetky vekové kategórie, pre maličké deti aj tehotné ženy,

– vyšetrenie vykonáva špecializovaný a certifikovaný odborník – terapeut.

Veľmi pekne prosím touto cestou všetkých,ktorí majú u mňa termín a z nejakého dôvodu sa nevedia dostaviť,aby mi túto skutočnosť včas oznámili.Ide o ľudskosť,slušnosť,prirodzenosť s ohľadom na môj čas, energiu a ochotu.O.i.práve tento termín môže byť vhodný pre niekoho, komu na pomoci veľmi záleží. Ďakujem z celého srdca za pochopenie :0)

DIAGNOSTIKA  – prečo ju absolvovať?

NES diagnostika má výrazný preventívny význam,  prostredníctvom ktorého pôsobíme preventívne aj liečebne na procesy v organizme a zároveň už v zárodku ochorenia predídeme vážnym zdravotným problémom aj o niekolko rokov vopred. Odhalia sa totiž v našom tele zložité energoinformačné bloky, ktoré zo začiatku vôbec nemusíme vnímať. Nevnímáme ani rádiové, mobilné, optické a iné vlny a predsa vieme, že existujú.
 
Za krátky čas prebehne 145 meraní, počas ktorých sa dozvieme:

– citlovosť nášho biopoľa na vonkajšie prostredia a úrovne zemských polí

– stav a funkčnosť hlavných orgánov, žliaz

– energetické bloky, stav meridiánov a čakier

– procesy látkovej výmeny a tráviaceho systému                    

– stav svalovej hmoty, stav kostí

– rozbor geopatogénov

– stav imunitného a hormonálneho systému

– prítomnosť cudzorodých látok, baktérií, vírusov, plesní

– zastúpenie a vstrebávanie minerálov , vitamínov a stopových prvkov

– odhaľuje v biopoli ( energoinformačnompoli) zvýšenú radiácu, vyžarovanie z PC a mobilov, množstvo chemikálií, ktoré prijímame stravou a liekmi

– analyzuje a zistí emocionálnu úroveň osobnosti a jej dosah na fyzické zdravie človeka

Diagnostikou sa dostaneme od najhlbších vrstiev morfogenetického pola človeka a ukáže sa náš kompletný vnútorný obraz. Pôsobíme ňou preventívne ale aj už pri rozvinutých prejavoch choroby. Za krátky čas sa nám objaví energetický a informačný obraz našich orgánov, energetických dráh, svalov, tkanív, hodnôt ako sú stav a množstvo vitamínov, stopových prvkoch, antioxidantov,voľných radikálov, okysličovanie krvi a pľúc, úrovne alergií, zablokovaných akupresúrnych bodov ale aj naše emócie,ktoré mohli daný stav spôsobiť alebo nás zaťažujú. Všetky tieto merania odzrkadľujú energetický stav a preto sa bežnými vyšetreniami nedajú zistiť. Ak je orgán už fyziologicky narušený, znamená to, že energeticky je oslabený už dlho predtým – mesiace, roky. Ak je orgán oslabený a porušený energeticky, na fyziologickej úrovni ešte nemusí vykazovať žiadne zmeny. Tieto nerovnováhy a bloky na energetickej úrovni ,ešte po fyzickej stránke ako  bolesť nemusíme pociťovať, rovnako ako necítime nedostatok antioxidantov, napadnutý bunkový systém či narušené DNA a pod., avšak postupne  môžu spôsobovať celý rad zdravotných problémov.
 
 
Ak vynecháme už spomínanú a potrebnú PREVENCIU, tak pri akomkoľvek ochorení, ktoré nám spôsobuje bolesť a problémy na fyzickej alebo psychickej úrovni. Je nesmierne dôležité spoznať príčinu a pôvod ochorenia a následne túto príčinu odstrániť. Príčina našich chorôb a problémov sa vôbec nenachádza v našom fyzickom tele.Každá fyzická choroba leží v našej energoinformačnej zložke čiže v nepravidelnej cirkulácii energie – ktorá je podstatou človeka. Všetko ostatné je len následok  a varovný stav toho, čo vzniklo na emočnej, psychickej, molekulárnej či bunkovej úrovni DNA dávno predtým a rovnako každé ochorenie má aj svoju duchovnú príčinu. Zistiť samotnú príčinu nie je jednoduché, pretože ju spôsobuje mnoho faktorov – embryonálne a vývinové poruchy,neriešené problémy vo vzťahoch,traumy v detstve a dospievaní,potlačované nízkofrekvenčné emócie a naše psychické a emocionálne bloky. Kľúčovú úlohu zohráva mozog a myslenie.Všetko načo myslíme pôsobí na naše vedomie a aktivuje v našom mozgu zložité chemické procesy a práve mozog a jeho úrovne dohliada na naše životne dôležité orgány. Ak sme smutný a trápime sa, negatívne tým pôsobíme na celú oblasť trávenia ( buď nejeme, alebo jeme priveľa) a ostatných orgánov.Stav smútku určite nie je „normálny“.

NES je komplexný, holistický diagnosticko-terapeutický systém.

Terapeut pomocou špeciálneho meracieho systému vykoná vyšetrenie, na základe ktorého oboznámi klienta s výsledkami merania a poskytne mu individuálny liečebný program.Odporučí mu infokvapky obsahujúce hologramy, ktoré mu pomôžu napraviť vzniknuté odchýlky v biopoli, zásobiť organizmus chýbajúcimi informáciami a potrebnou energiou a tým dopomôže k celkovému dobrému  duševnému a telesnému stavu klienta.

Celá diagnostika trvá cca 1 hod. v závislosti od problému aj dlhšie.

 

KVANTOVÉ PRODUKTY – EFEKTIVITA A LIEČBA

Naša jedinečná línia Infoceuticals, zakódovaná korekčnými informáciami, ktoré pomáhajú telu vrátiť sa k optimálnejšiemu plánu zdravia a pohody, je založená na našom proprietárnom a rozsiahlom mapovaní poľa ľudského tela za posledných 30+ rokov.

Ich úspech spočíva v rezonovaní a pomoci pri obnove ideálneho stavu orgánov, systémov a podsystémov tela prostredníctvom základného kontrolného systému. Vyrábajú sa pomocou našej najmodernejšej technológie potlače vyvinutej výlučne v našom výskumnom a vývojovom centre.

Tajomstvo opravy systému kontroly tela spočíva v informáciách vytlačených v týchto opravných prostriedkoch. Infoceutiká obsahujú filtrovanú vodu a mikr minerály a sú potlačené špeciálne modulovanými fotónmi pod vysokým elektrostatickým nábojom. To nastavuje špecifické rezonančné vlastnosti na podporu zlepšených funkcií v tele.

Odolnosť tela voči bylinkám, potravinám alebo terapiám je často funkciou narušenej absorpcie alebo skreslených informácií.

To znamená, že skôr ako telo dokáže optimálne reagovať na konvenčné alebo alternatívne liečebné terapie, musíme sa najprv opracovať o jeho schopnosti absorbovať a používať výživové, energetické alebo alopatické liečivá, ktoré prijíma.

Pretože Infoceuticals podporujú organizmus pri obnove jeho najlepšieho fungujúceho stavu, odborníci zo širokého spektra prírodných a alternatívnych zdravotných modalít zistili, že pri kombinovaní Infoceuticals s ich ďalšími prístupmi k wellnessu dosahujú lepšie a rýchlejšie výsledky.

A čo je najdôležitejšie, Infoceuticals sú bezpečné a ľahko použiteľné.

Účinky a výhody terapie                 

– neaplikuje sa priamo do tela ( je neinvazívna)

– je bezpečná a bezbolestná, jednoduché užívanie

– už po niekoľkých opakovaniach výrazné zmeny vo fyzickom aj mentálnom  zdraví

NES kvapky sú vrcholom súčasnej informačnej medicíny s  holograficky imprintovanými informáciami.Sú rozdelené do skupín, ktoré presne zodpovedajú systému a procesom v našom tele.Rozdeľujú sa do nasledujúcich kategórií:

Energetické ovládače  – ED

Energetický integrátori – EI

Energetické terény, miesta – ET

Energetické hviezdy –  ES

BFA, PL, DAY, NIGHT –  tieto kvapky harmonicky zladia biopole (HBF) fyzického tela a zemských polí do opätovnej rovnováhy. Sem patrí  rovníková,vertikálna a polárna os.Aj tá nejmenšia odchýlka medzi nimi  spôsobuje rôzne zdravotné a psychické záťaže a neskôr aj ochorenia.BFA možno prirovnať k GPS systému pre správne fungovanie informačného procesu v našom tele. Sú navrhnuté tak, aby optimalizovali vzťah medzi človekom a planétou, vrátane zarovnania s poliami Zeme a denným/nočným cyklom.

ED  energetické Ovládače zabezpečujú energiu pre HBF,aby vedelo vykonávať svoje úlohy.Ak Energetické Ovládače nefungujú dobre,všeobecná energetická prítomnosť HBF sa znižuje.Boli na to vyvinuté, aby zásobili energiou HBF a aby účinne usmerňovali fyzické funkcie tela, pomáhali orgánom a tkanivám a nastavili ich na perfektné fungovanie.Existuje 16 rôznych Energetických Ovládačov.Jednotlivé riadiace polia pomáhajú udržať činnosť tkanív, ktoré sú zodpovedné za budovanie daného riadiaceho pola. Energetické Ovládače sa môžu poškodiť v dôsledku psychického stresu a fyzickej traumy, a tiež aj dôsledkom rôznych toxínov. Sú navrhnuté tak,aby podporovali silu vášho poľa tela, a aby mohli riadiť komunikáciu a sa správny pohyb energie v tele. Korelujú s hlavnýi orgánmi a systémami tela, ktoré pohháňajú celé telo kde môže potrebova korekciu.

EI – riadia proces prúdenia informácií, ktoré prebiehajú v organizme.Pomáhajú vyčistiť a správne nasmerovať tok informácií v energetických dráhach, vytvoria rovnováhu  pri prenose energií v meridiánoch, upravujú mentálne funkcie a zabezpečia, aby sa informácie dostali v správnom čase na správne miesto v HBF.Integrátor môže byť poškodený mnohými rôznymi faktormi. Medzi tieto patria rôzne toxické znečistenia (priemyselné chemikálie, postreky na ničenie hmyzu a ochranu rastlín), mikroorganizmy(huby,vírusy,baktérie), elektromagnetické znečistenia(rentgenový lúč,mikrovlny a rádiové vlny), ťažké kovy a iné podobné faktory, ktoré všetky môžu predstavovať zdroj stresu pre organizmus.

ET – boli na to vyvinuté , aby znovu uviedli do pohybu ozdravné procesy a aktivovali  energetiku imunitného systému  v biopoli ľudského tela. Pôsobia v ešte hlbších vrstvách biopoľa a v morfogenetickom poli bunkového systému a DNA a tak dokážu pôsobiť a zacieliť  baktérie, huby, plesne, vírusy a…

ES – tieto kvapky sú účinné vtedy, ak sú vykázané zložitejšie biologické bloky v metabolizme v spojitosti s mechanizmom prežitia. Fungujú na úrovni miniinformácií, ktoré sa  dostávajú do  hlbších vrstiev biopola a tým zásobujú ešte väčšou energiou potrebné oblasti.Sú to kombinácie iných „informačných súborov“ určených na hlbšiu a cielenejšiu podporu rôznych funkcií v celom tele tela.

Podstatou tejto terapie okrem iného je aj to, že nepôsobí len na fyzickej úrovni, ale na rôznych úrovniach nášho bytia-informačnej, energickej, mentálnej, chemickej,duchovnej a podvedomej. Veľmi vhodne dopľňa účinky homeopatie, aj keď sa to mnohým môže zdať podobné, nakoľko aj tu sa spomínajú „informácie“. Informácie nachádzajúce sa v NES sú však  naimprintované holografické informácie v biologických systémoch nášho tela a biopola a práve v tom je tá podstata a rozdiel (kvantový svet). V našom biopoli sú totiž rôzne druhy informácií,nerovnováhy,blokov,nežiadúcich účinkov po syntetickej liečbe a očkovaniach (viď riziká v očkovaní), ťažkých kovoch a tzv.nánosov a pokiaľ sa tieto neodstránia, nikdy nemôžme hovoriť o komlexnej liečbe.

NES kvapky nie sú určené na rýchlu úľavu, ale nato, aby zvýšili a udržali u človeka základné energetické a informačné funkcie a hladiny, aby zastavili vnútrobunečné starnutie a pomohli k vnútornému omladeniu organizmu.Pomáhajú na každej úrovni a okrem „bežných“ ochorení, chronických či zápalových procesov na fyzickej úrovni ako sú napr.časté chrípky,angíny,bronchitídy, tráviace problémy,zápaly zubov, alergie a pod.pomáhajú aktivizovať imunitu, zlepšujú vstrebávaniu látok zo stravy, odstraňujú problémy a bolesti svalov a šliach, upravujú metabolizmus ,pomáhajú znižovať nadváhu, normalizujú nervový a hormonálny  systém, upravujú krvný tlak a cievny systém,  posilňujú krvný obeh a  srdcovú činnosť, liečia závažné kožné ochorenia.Sú zaznamená výborné výsledky pri problémoch s počatím, v mnohých prípadoch už pomohli pri určitých typoch onkologických ochorení. Neopomenuteľnou podstatou je,že nimi môžme zmierniť nežiadúce následky po očkovaniach(so živýmmi vírusmi, mumpsu, rubeoly, encefalitídy, osýpky, tetanus, pneumokokových vakcínach). NES kvapky pomáhajú odstráňiť z tela mnohé vírusy, plesne, huby a parazity.

Na psychickej a mentálnej úrovni dodávajú energiu, odstraňujú staré bloky, ktoré môžu mať pôvod ešte v detstve či prenatálnom štádiu, čistia a odľahčujú myseľ od nahromadených myšlienkových procesov, stabilizujú city (výrazné účinky pri silných depresívnych stavoch a s nimi súvisejúcich problémoch), upravujú a normalizujú hladinu spánku, obnovujú schopnosť pamäťových funkcií, zlepšujú koncentráciu, upravujú energetickú nerovnováhu. Pomáhajú nám tým nadobudnúť pamäťovú mladosť, stratené sebavedomie, prirodzené schopnosti, úctu voči sebe, odstrániť traumy po rozvodoch, strate zamestnanie, sťahovaní, vzťahových problémoch, po nehodách, operáciách, pri častom cestovaní a mnoho ďalších.

Individuálna terapia

Počas jedného mesiaca je potrebné užívanie 2-4 infokvapiek podľa návodu. Užívajú sa nakvapkané do vody príp. inej tekutiny s 10 minútovým rozdielom medzi jednotlivými druhmi. Možno ich kombinovať aj s inými terapeutickými modalitami.

Prednosti: väčšina osôb pociťuje takmer okamžité zlepšenie na fyzickej aj mentálnej úrovni, zvýšenie vitality, výraznejšie prejavovanie pocitov a sebapoznania. Zriedkavo sa prejavia prechodné detoxikačné reakcie ako napr. bolesti hlavy, hnačky, prejavy prechladnutia, ktoré väčšinou spontánne za pár dní ustúpia. Tieto reakcie sú samoliečiace procesy a sú úplne prirodzeným javom, ktorý poskytuje spätnú väzbu tomu,že naše biopole účinnejšie pracuje a  vyplavujú sa z neho nahromadené jedy.

Pravidelné mesačné konzultácie

V záujme dosiahnutiu maximálneho účinku sú potrebné aspoň 4 konzultácie(základný protokol) napriek tomu, že mnohí pociťujú rýchlu úľavu. V skutočnosti je potrebný určitý čas, kým sa postupne a stále z hlbších vrstiev tela uvolnia a vyčistia všetky bloky. Regeneráciu buniek, nedostatok antioxidantov, informačné či energické defekty často necítime.Každé liečenie je vysoko individuálne, nakoľko u každého jednotlivca vzniklo ochorenie z úplne iných príčin..Je podstatné si uvedomiť, že aj ochorenie vznikalo mesiace, roky a preto je naivné očakávať, že daný problém sa vyrieši za pár dní či týždňou, tak ako nám to s obľubou sľubujú média a ich farmaceutické výrobky. Ľudia si zvykli na rýchle výsledky pri antibiotikách a liekoch proti bolesti, ktoré však daný problém potlačia, preto je načase zmeniť zvyky, otvoriť myseľ a nebáť sa pozrieť na seba ako na osobu, ktorá má plné právo byť zdravá a harmonická.

Pozitívne účinky zbadáte napr. vo vymiznutí dlhotrvajúcich psychických či fyzických problémov, v podobe lepšej imunity,zvýšenej vitality a zmeny v našom myslení.

Súčasná línia Infoceuticals je dostupná iba prostredníctvom kvalifikovaných a skúsených zdravotníckych pracovníkov a trénerov, ktorí ukončili školenie a získali certifikáciu v systéme NES Health.

Veľmi pekne prosím touto cestou všetkých,ktorí majú u mňa termín a z nejakého dôvodu sa nevedia dostaviť,aby mi túto skutočnosť včas oznámili.Ide o ľudskosť,slušnosť,prirodzenosť s ohľadom na môj čas, energiu a ochotu.O.i.práve tento termín môže byť vhodný pre niekoho, komu na pomoci veľmi záleží. Ďakujem z celého srdca za pochopenie :0)

 

NES A JEJ ÚČINKY NA DETI A TEHOTNÉ ŽENY

NES pomáha pri všetkých bežných čí vážnejších a chronických detských ochoreniach, ale aj pri   nespavosti, častom plači či kričania v noci bez zjavných príčin,strachoch, šokoch, úrazoch a postúrazových psychosomatických následkoch,  odstránenia   nežiadúcich účinkov z vakcín. Sú zaznamenané úspechy pri prejavoch autizmu, rečových problémoch, pri blokoch v prijímaví zvukových či zrakových informácií, problémoch v správaní s kolektíve či škole  a pod.

Dnes už nie je žiadnym tajomstvom, že embryonálny vývin človeka veľmi výrazne a do hĺbky ovplyvňuje jeho život v rôznych oblastiach. Deti sa omnoho častejšie rodia s vážnymi fyzickými ochoreniani – diabetes, ekzémy, astmy a mentálnymi prejavmi – hyperaktivita, zajakavosť, rôzne tiky a zášklby, poruchy reči, výbušnosť, ustráchanosť a pod.Tak ako všetky ochorenia, aj tieto majú základ v druhotnej psychosomatike (prvotná je energoinformačný blok). Ak odhliadneme od očkovacích vakcín, neúčelného a mnohokrát zbytočného nasadzovania liekov, prostredia do ktorého sa narodíme, okolia v ktorom vyrastáme a do istej miery nás ovplyvňuje, vonkajšieho vplyvu prostredia (geopatogénny stres, elektromagnetický smog, znečistené ovzdušie,životospráva a pod.) potom sa dostaneme do toho absolútneho základu a ten sa začína v tele matky vo vývinovom štádiu života.

Práve v tomto období zachytávame a prijímame vnemy, ktoré sa uložili do nášho podvedomia a mnohokrát počas celého života vysielajú informácie – zranenia, bloky, ktorými sa nevedome riadime.Väčšina budúcich rodičov si stále neuvedomuje, do akej miery a hĺbky ich správanie zasahuje do psychosomatiky dieťaťa a akou mierou ju ovplyvňuje.

Mojou túžbou je, aby deti plodili uvedomelé bytosti a aby sa deti rodili uvedomelým rodičom.

Pod uvedomelým rodičom mám na mysli matku (v duchovnom ponímaní prioritný rodič)a otca, ktorý si uvedomujú svoje správanie, dokážu usmerňovať svoje myšlienky, starajú sa o svoje fyziologické potreby (zdravý životný štýl, pohyb, strava).Plne si uvedomujú a vedome ovládajú to ako myslia,čo hovoria, aké prijímajú informácie (televízia, hudba), v akom prostredí pôsobia.

Samozrejme, život nám prináša aj situácie, ktoré sa jednoducho stanú a my sa s nimi musíme podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia v danej chvíli vysporiadať. Takýmito situáciami sú rôzne zranenia, nehody, úmrtia blízkej osoby, ochorenia, rozvody, strata istoty napr. na materiálnej úrovni, nepredvídateľné situácie.Matka, ktorá niečo podobné prežije v čase tehotenstva, akúkoľvek traumu na akejkoľvek úrovni, odovzdáva všetky tieto informácie dieťatku.

A práve tu môže výrazne pomôcť terapia NES, ktorá naštartuje prirodzené bioloické procesy a pomôže uvoľniť tieto informačné bloky v podvedomí a energetike človeka prirodzeným spôsobom.Môžu ju bez obáv užívať ženy počas celého tehotenstva, alebo v prípade, že sa im stala nejaká negatívna udalosť a oni si uvedomujú jej vplyv na dieťa a následky, ktoré spôsobí.Takisto táto terapia veľmi pekne pripraví ženu na pôrod psychicky aj fyzicky a môže jej pomôcť predísť mnohým nečakaným komplikáciám. Môže sa podávať aj novonarodeným deťom, u ktorých sa už tieto traumy prejavili na fyzickej úrovni prejavom ekzému,astmy,kolikách, alergiách, oslabenom fyzickom či mentálnom vývine a pod.Starším batoľatám napr.pri oslabenej motorike, rečových problémoch- zajakávaní, nechutenstve, alebo odmietania určitých potravín, a mnohých ďalších prejavoch. Nemenej podstatná je pri adoptovaných detičkách. U takýchto detičiek sú výsledky veľmi rýchle, dokázané sú dobré výsledky pri včasne nasadenej terapii.

Som šťastná, že stále viac sa stretávam s ľuďmi,

ktorý si uvedomujú podstatu a dôležitosť

prenatálneho štádia a verím, že ich počet

ako aj počet uvedomelých rodičov sa bude len zvyšovať.

Homeopatia

S.F.Hahnemann:

“ Najväčšou a jedinou povinnosťou lekára je uzdravovať chorých, čo znamená liečiť.“

„Predovšetkým neškodiť – primum nil nocere.“

Homeopatia v rámci naturálnej medicíny a medicínskych systémov celého sveta má svoje výsostné postavenie pri výhodnej symbióze s alopatickou farmakológiou, chirurgiou ako i ďalšími vednými odbormi.

Filozofiou homeoopatie je prístup k človeku ako celku – pričom pri výbere lieku sa berie do úvahy každý aspekt, t.j. telesný, emocionálny a duševný.

Na liečbu sa používajú veľmi riedené substancie na stimuláciu liečivej sily tela.

Jej základným princípom je “ podobné liečiť podobným“.Tento postup kontrastuje s klasickou alopatickou medicínou, v ktorej prevláda princíp „podobné liečiť opačným“ to zn., že ochorenie sa lieči látkou s opačným – potláčajúcim účinkom. Neplatí tu, že jeden liek pomôže rovnakých symptómom u každého človeka.Preto je dôležitá konzultácia a preniknutie do problému osoby, aby sa našiel čo najvhodnejší liek a jeho postupnosť. Dvaja ľudia trpiaci tým istým problémom môžu mať úplne odlišné symptómy. Preto je možné, že ich treba liečiť odlišnými liekmi napriek rovnakému ochoreniu.

Homeopatia sa výborne osvedčuje pri rýchlo vzniknutých ochoreniach – akútne stavy, úrazy a pod., rovnako však pri opakovaných chronických a závažných problémoch.

Bezpečnosť aplikácie bez nežiadúcich vedľajších účinkov poskytuje možnosť rýchlej ambulantnej pohotovosti pre podporu vlastných obranných síl organizmu v nadväznosti na cielenú aplikáciu.

PREDNOSTI HOMEOPATIE

1. Sú výhradne rírodného pôvodu.

2. Sú úplne neškodné.

3. Posilňujú obranné a prirodzené mechanizmy tela.

4. Sú bez vedľajších nežiadúcich účinkov.

5. Môžu ich užívať kojenci, deti, tehotné ženy , diabetici, alergici.

6. Môžu sa kombinovať s inými liekmi substitučného charakteru, výživovými doplnkami.

7. Pôsobia cielene.

8. Sú vhodné aj pre vrcholových športovcov.

9. Predstavujú príjemnú aplikáciu bez invazívneho podávania.

10. Sú osvedčenou výbavou akútnej ambulantnej pohotovosti a domácej lekárničky.

Konzultácia trvá cca 1hod. v závisloti od hĺbky problému a je potrebné si vopred dohodnúť čas stretnutia.

Homeopatické poradenstvo – homeopatia je systém v medicíne, ktorý podporuje prirodzené mechanizmy a vlastnosti človeka a jemnými energiami nastoľuje uzdravenie v organizme.Má výsostné postavenie pri symbióze s alopatickou farmakológiou, chirurgiou a ďalšími vednými odbormi, zostáva nenahraditeľnou formou pri chronických a akútnych ochoreniach vďaka širokospektrálnej terapie pomocou homeopatických liekov. Odporúčam homeopatické preparáty vyrábané u nás na Slovensku s  účinnou a  čistou metódou výroby a spracovania. Prekážky na účinok homeopatickej liečby – mentol, káva, silná toxicita oragnizmu, úživanie väčšiny alopatických liekov a drogy (aj marihuana, chemické lieky..

Čínska medicína 3. tisícročia

Čínska kvantová medicína – zameranie na prúdenie energie v energetických dráhach (meridiánoch) a orgánoch nevynímajúc orgánových hodín, podporenie prúdenie energie v orgánoch odstránením emočných blokov a blokov v akúpresúrnych bodoch bez použitia ihiel (narúšajú biopole, vytvárajú fyzický stres, môžu prenášať vírusy a mikróby).Novou inovatívnou metódou sa okrem vonkajších meridiánov uvoľnia a rozprúdia aj tie vnútorné ( klasickou metódou ihlami nie je možné) a tým je účinok výraznejší,rýchlejší, komplexnejší a hlavne bezpečný. Prekážky na účinok: žiadne.

Reiki – liečivá kozmická energia

Celý vesmír je tvorený jemnou energiou, z ktorej vzniká hmota vytvárajúca  svety, ktorý nás obklopuje. Správny tok tejto energie v našich telách zabezpečuje zdravie, ak sa naruší, je potrebné ju vrátiť alebo posilniť.

Jednou z obľúbených foriem prírodného liečiteľstva je Reiki, ktoré sa do sveta rozšírilo z Japonska. Nejde o náboženstvo, sektu či vierovyznanie, ale o učenie, ktoré za pomoci univerzálnej energie dokáže človeka vyliečiť. Slovo  Reiki pochádza z japončiny a skladá sa z dvoch výrazov – „Rei“, ktoré označuje vesmír a „ki“, teda energia. V tomto zmysle možno označovať Reiki za vesmírnu životodarnú energiu, ktorá prestupuje všetky bytosti a veci.

Reiki je z tohto pohľadu univerzálna kozmická nepolárna, inteligentná a liečivá sila. Je to cesta srdca. Táto sila prúdi cez rieki kanál liečiteľa – terapeuta na jeho požiadanie.Vychádza rukami liečiteľa k liečenému – žiadateľovi o liečenie.Túto silu nemožno modulovať ani posilňovať vlastnou predstavou alebo prianím. Reiki je od liečtiteľa úplne nezávislá. 

Cez dotyk sa k pacientovi dostáva vesmírna energia, ktorá si hľadá jeho telom cestu a lieči problémy. Výhodou  je to, že pacientovi neškodí, môže jedine pomôcť.

Liečia sa ňou všetky choroby a zdravotné problémy, pomáha posilňovať organizmu pred i po operáciách a nie je závislá od vašej viery.

Naše telo je popretkávané energetickými dráhami, ktoré súvisia s jednotlivými orgánmi. Energetické odblokovanie jedného orgánu môže odstrániť viacero sprievodných symptómov. Ak to zjednodušíme, viacero plôch, bodov na tele je previazaných s príslušným orgánom a preto je potrebné pri odstraňovaní problému ísť k príčine a neliečiť len prejav problému. Energetickou masážou uvoľníme začiatočný bod príslušnej energetickej dráhy a postupujeme smerom, ktorým prúdiť energia má až po koncový bod. Niekedy je postačujúce energetické pôsobenie len na zablokované body, závisí to však od toho aký „starý“ je príslušný blok. Reiki teda dodáva chýbajúcu energiu, resp. presmerováva prebytočnú do miest, kde chýba.

Platí zásada, že čím je blok starší, tým dlhšie trvá jeho odstránenie. To isté platí pre sebaklam, čím dlhšie sa odmietame pozrieť na postupné odhaľovanie pravdy v súvislosti s daným blokom, tým dlhšie trvá jeho odbúranie. Ďalším fenoménom je začarovaný kruh. Blok sa vracia. Prečo? Nechceli sme vidieť a pochopiť všetko, čo s ním súvisí. Nenechali sme ho odísť. Chceme žiť s tým blokom, lebo danú situáciu dobre poznáme, vieme sa v nej pohybovať, nemusíme nič meniť, riešiť, je to zvyk a pohodlnosť, ale aj strachy.
Reiki sa dá prirovnať k veľmi jemným rádiovým vlnám, ktoré prenikajú k príčine ochorenia a následne túto príčinu liečia vrátane jej následkov. Táto liečba, v podstate tak, ako každá, môže byť len ponúknutá a nikdy nie vnucovaná.Každý z nás je chorý na základe svojho rozhodnutia, pretože má byť na niečo upozornený, čo si dlho nevšíma a nevníma.Každá fyzická choroba je len upozornením toho, že sa niečo okolo nás alebo v nás už dlhšiu dobu deje, načo nereagujeme.

Použitie energie Reiki

 •  Harmonizácia čakier a  aury
 •  Detoxikácia organizmu
 •  Celková harmonizacia, dodanie energie
 •  Ošetřenie fyzickej i mentálnej roviny
 •  Odstraňovánie negativních programou z podvedomia
 •  Použitie mimo času a priestoru
 •  Dá sa vysielaťdo minulosti – riešenie nejakých tráum, napr., z detstva, minulých životov
 •  Dá sa vysielať  do buducnosti -posilnenie, vyriešenie situácie, problému
 •  Vysielať môžeme i na ďialku-reiki prúdi do vedlajší miestnosti, rovnako ako do iného mesta či štátu
 •  Môžete otvoriť tzv. stálý kanál – miesto, kde si určíte, aby reiki prúdila dlhodobo
 •  Pomáhá pri kontakte s duchovním svetom
 •  Zabezpečuje duchovný rast a spiritualitu
 •  Je určená pre  osoby, zvierata, rastliny, planetu

Ide hlavne o živú, súčasnú a kedykoľvek použiteľnú energiu. Je to sila života a lásky, sila poznania a premeny. Dáva životu jemnejší, hlbší spirituálny význam a zmysel. Niektorí „Reikisti“ ju nazývajú Božou silou, pretože vie uzdravujúco a nepostrehnuteľne pôsobiť v najhlbších úrovniach ľudského vedomia jednotlivej bytosti a celku. Teda tohto sveta.

Na Reiki liečenie prijímam cez telefonické objednávky, cena jedného sedenia trvá v závislosi  od daného problému približne 30 až 60 mi.

Veľmi pekne prosím touto cestou všetkých, ktorí majú u mňa termín a z nejakého dôvodu sa nevedia dostaviť, aby mi túto skutočnosť včas oznámili. Ide o ľudskosť, slušnosť, prirodzenosť s ohľadom na môj čas, energiu a ochotu. O.i. práve tento termín môže byť vhodný pre niekoho, komu na pomoci veľmi záleží. Ďakujem z celého srdca za pochopenie :0)

Reiky – liečenie energiami – použ. svoju vlastnú bioenergiu, energiu svetelných lúčov a Reiki intuitívne podľa toho, ako som vedená a o aký problém ide. Je vhodná na odblokovanie a uvoľnenie vnútorných pochodov v organizme, meridiánov, čakier.Ide o postupné rozpúšťanie emočných a fyzických blokov,  odsávanie životnej energie cudzích energií, myšlienok a entít, ktoré oslabujú človeka a spôsobujú mu okrem zdravotných problémov bloky v medziľudských vzťahoch, práci, partnerstve apod.

Čistenie priestorov – zmena a aktivovanie kvantových polí  v obytných, pracovných prostrediach, automobilov, životných situácií, nastavenie pozitívnych prúdení energií, zmena energoinformačného pola ako nositeľa informácií minulých aj budúcich na hmotných aj nehmotných veciach, substanciách. Oporúča sa pri zmene priestorov, kúpe domu, bytu,auta, pri pocite  niekoho iného v priestore, zvláštnych zvukoch,nepríjemných pocitoch, chladu, životných prekážkach a pod. Všetky aj neživé veci sú obklopené jemnohmotnými entitami či frekvenciami s určitými nakódovanými informáciami, ktoré vytvárajú v priestore „ťažké“

Etikoterapia

Psychosomatika je po energo-informačnej poruche druhou najpodstatnejšou oblasťou a príčinou psychických a emočných blokov,ktoré sú v nemalej miere „budičom“ fyzických problémov a ochorení…