Magnetoterapia patrí medzi najstaršie druhy fyzikálnej terapie. Ako fyzikálnu terapiu označujeme pôsobenie určitých fyzikálnych podnetov na ľudský organizmus, ako sú napríklad teplo, chlad, elektrický prúd, polarizované žiarenie, ultrazvuk a iné. Magnetoterapia využíva priaznivé účinky pôsobiaceho magnetického poľa na ľudské telo. Jej nespornou výhodou je najmä to, že je bezkontaktná, neinvazívna, nenávyková, bezbolestná a bez vedľajších účinkov. Pomôcť môže pri rôznych zdravotných problémoch, napríklad aj pri bolestiach kĺbov.

Magnetické pole prechádza celým telom a vyznačuje sa hneď niekoľkými priaznivými účinkami. Sú to hlavne účinky:
 • analgetický – má priaznivý vplyv na tlmenie bolesti,
 • vazodilatačný – rozširuje cievy a napomáha lepšiemu prekrveniu tkanív,
 • antiedematózny – pôsobí priaznivo proti opuchom,
 • regeneračný – urýchľuje hojenie mäkkých tkanív a kostných štruktúr,
 • myorelaxačný – napomáha uvoľňovať svaly znižovaním ich napätia (tonusu) pomocou ovplyvňovania iónov vápnika.
 • Vo veľkej miere sa uplatňuje aj pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov (artróze) a chrbtice (spondyloartróze), kedy zmierňuje tlak vyvíjaný na postihnuté kĺbové chrupky. Magnetoterapia je taktiež využívaná aj pri liečbe bolestí kĺbov a chrbtice, bolestí zubov, reumatizme, koreňových syndrómoch, Bechterevovej chorobe, syndróme zmrznutého ramena alebo astme.
Výhodou magnetoterapie je, že nemá žiadne vedľajšie účinky, no v ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť dočasné zvýšenie bolesti.
Význam má hlavne ako doplnková a podporná liečba najmä po zlomeninách kostí, operáciách alebo úrazových poraneniach kĺbov. Jej výhodou je aj skutočnosť, že sa môže aplikovať na miesta, kde sa nachádzajú kovové implantáty po ortopedických operáciách kĺbov či zlomeninách kostí. Záleží iba od daného druhu materiálu, ktorý sa pri operácii použil.

Dva druhy magnetického poľa

Magnetické pole sa v prístroji získava prietokom elektrického prúdu tvarovanou cievkou so železným jadrom, ktoré zosiľňuje a usmerňuje magnetický tok. Rozlišujeme dva druhy magnetického poľa, ktorými môžeme počas magnetoterapie pôsobiť na ľudský organizmus. Ide o magnetické pole:

 • statické – hodnota intenzity magnetického poľa sa nemení, využitie má najmä pri akupunktúre;

 • pulzné (striedavé) – hodnota intenzity magnetického poľa sa mení od kladného maxima k nule až do záporných hodnôt a späť, na tomto princípe pracuje väčšina prístrojov využívaných v rehabilitácii;

Kedy sa neodporúča podstúpiť magnetoterapiu

Napriek tomu, že neboli zistené nijaké nepriaznivé účinky magnetoterapie, neodporúča sa podstúpiť terapiu počas tehotenstva alebo menštruácie. Magnetoterapia ďalej nesmie byť použitá pri:
 • krvácavých stavoch akéhokoľvek charakteru,
 • neznámych bolestiach v brušnej oblasti,
 • pri žiadnom infekčnom alebo mykotickom ochorení,
 • záchvatových ochoreniach (napr. epilepsia)
 • ochoreniach krvi,
 • akútnej tuberkulóze,
 • nízkom tlaku krvi (hypotenzii),
 • po onkologických operáciách alebo po liečbe chemotorapiou.
Dôležitá je aj skutočnosť, že v priebehu liečby pomocou magnetoterapie nesmie pacient podstúpiť žiadnu aplikáciu žiarenia (napríklad röntgenové vyšetrenie, onkologická liečba ožarovaním). Aplikácia týchto žiarení totiž negatívne ovplyvňuje naštartované regeneračné procesy a znižuje tak celkovú účinnosť magnetoterapie.
Všeobecne sa odporúča 30 minút po 5 sedení, potom týždenná pauza a znova zopakovať.Je to však individuálne v závislosti od problému a veku.
V kombinácii s celostnými postupmi a terapiami aj formou energetickej a homeopatickej medicíny sa dá dosiahnuť výrazný liečebný a terapeutický efekt k dosiahnutiu komfortu a navráteniu zdravia.
V prípade záujmu sa stačí objednať písomne alebo telefonicky.