MEDITÁCIE MáJ A JúN

MEDITÁCIE

Konečne, po dlhšom čase , začíname novú časť meditácií:

V mesiacoch máj a jún nás čaká sieť meditácií zameraných na :
– vnútornú zmenu a premenu,
– oslobodenie, harmonizovanie energetických centier tela,
– uzdravovanie svojho JA SOM
– prepájanie sa s vnútornými a vonkajšími vrstvami,
– aktivovanie a otvorenie vnútorného zraku a sluchu,
– pritiahnutie hojnosti do každodennosti.
Začíname 3.mája v stredu o 19.00
Meditácia na pozdvihnutie krásy, lásky a radosti, uvoľnenie vnútorných strachov a obmedzení:)
Vo vašom vnútri je veľa krásy, lásky a radosti.
Takže, keď začnete svoju meditačnú cestu, uvidíte, že vaše srdce môže byť naplnené láskou, vaše telo môže byť naplnené krásou a vaša myseľ môže byť naplnená radosťou.

Meditácia je o zistení, kto ste, pohľadom na telo preč od tela, myseľ preč od mysle a pocity preč od pocitov.

Meditácia môže byť v tomto ohľade veľmi užitočná, pretože nám pomáha získať kontrolu nad našou mysľou a pozdvihnúť naše vedomie nad ego, ktoré nás drží uviaznutých v ilúziách.

Meditácia mení vašu frekvenciu.

Meditácia je spôsob, ako si môžete vychutnať výhody pokoja vo svojom každodennom živote spolu s jeho používaním na vedomé spojenie so svojou dušou a duchom.
Počas meditácie identifikujeme prúd myšlienok, ktoré máme; učíme sa ich jednoducho pozorovať bez toho, aby sme sa k nim cítili pripútaní alebo aby nám prekážali.

Účasť je potrebné potvrdiť, napr.aj TU.
Teším sa na všetkých zúčastnených:))

Deti a syndróm ADHD

Deti – impulzívne, nepokojné, emočne labilné, v kolektíve neprispôsobivé a vzdorovité  s nízkou schopnosťou sebaovládania a sebadisciplíny, laickým okom často považované za nevychované či neposlušné, s poruchou pozornosti, sústredenosti, prijímania vedomostí, netrpezlivosti……spoznávate ich?. No nie vždy je problém vo výchove. Reč je o syndróme ADHD, v súčasnosti najčastejšou diagnostikovanou psychickou poruchou u detí.

Existuje niekoľko spôsobov, ako zlepšiť ich celkový stav. Okrem klasických prístupov sú v hre tiež alternatívne spôsoby terapie a liečebných metód, medzi ktoré sa s veľmi dobrými výsledkami radí aj homeopatia+ NES terapia.

Za posledných dvadsať rokov bolo v oblasti homeopatie zrealizovaných niekoľko štúdií, ktoré potvrdili priaznivý vplyv homeopatickej terapie u detí so syndrómom ADHD. Spomeniem napríklad štúdiu, ktorá bola realizovaná na pôde Medicínskej univerzitnej detskej kliniky v Berne v spolupráci s KIKOM (Kolegiálny úrad pre komplementárnu medicínu univerzity v Berne) a ktorá dokazuje účinnosť homeopatík pri liečbe ADHD symptómov u detí. Príznaky ako hyperaktivita, impulzívnosť, plachosť, bojazlivosť alebo úzkosť sa počas homeopatickej terapie zmiernili o 37 až 63 %, zlepšila sa pozornosť detí na vyučovaní a celkový pozitívny účinok terapie pretrvával dlhodobo.  Pri konvenčnej liečbe veľa detí užíva lieky s obsahom látok, ktoré vplývajú na psychiku a môžu vyvolať vedľajšie účinky. Naproti tomu predstavuje homeopatia a NES terapia pre rodičov ADHD detí účinnú a prospešnú alternatívu bez rizík. 

Najpodstatnejší je však celostný prístup jednotlivého dieťaťa a jeho pôsobenie okolie – aké bolo tehotenstvo matky, pôrod, prvé roky života, história jeho ochorení, príp.traumy- úrazy, šoky…..lieky a pod.

Spúšťačom môže byť komplikovaný priebeh pôrodu, prežitá trauma alebo zmena, ktorá významne zasiahla do života dieťaťa. Odborníci dnes tvrdia, že syndróm ADHD nespúšťa len jeden faktor, ale viacero. Podľa aktuálnych výskumov sa na jeho vzniku podieľa vo významnej miere genetika, prenatálny vývin, samotný pôrod a rovnako aj vplyv prostredia,

 Dôležité je zohľadniť každý jeden prípad samostatne, dôkladne ho analyzovať.K deťom s ADHD syndrómom pristupujeme rovnako ako k deťom s inými zdravotnými ťažkosťami. Počas terapeutickej  konzultácie sa snažíme zistiť, v čom je dieťa iné ako ostatné deti s rovnakým problémom. V prípade ADHD syndrómu nás teda zaujíma, čím sa dieťa odlišuje od iných detí s ADHD. Inými slovami zameriavame sa na jeho jedinečné prejavy a príznaky nepozornosti, hyperaktivity, úzkosti alebo porúch spánku.

Počas svojej praxe pozorujem jednu zaujímavosť, napr. z 12 detí je 8 chlapcov s týmito symptómami, Rovnako  to pozorujem napr. pri autizme.To neznamená, že dievčatá sa s týmto problémom netrápia, avšak je ich podstatne menej, resp. príznaky sú iné, miernejšie, viac uzatvorenejšie, s nie až tak výraznejšími prejavmi.

Komplexná  terapia pri probléme so správaním a hyperaktivite je proces, počas ktorého dochádza k očakávanej zmene pozvoľna, najčastejšie v priebehu 3 – 4 mesiacov.

Avšak bez vedľajších účinkov.

Chce to jednoducho čas, trpezlivosť a spoluprácu tak, ako pri každom vážnejšom ochorení.

Pok 2023- pandémia strachu?

Začali sme nový rok, rok 2023…..je pod vibráciou čísla sedem.

V skratke ide o rok všeobecnej dôvery, viery, trpezlivosti a uzdravovania. Liečenie – uzdravovanie ako také má niekoľko fáz, tak ako u človeka , tak aj v prírode, v globálnej podobe….

Pôsobením viacerých faktorov a dotýkaním sa postupných vrstiev dochádza k uvoľňovaniu z vnútra von – základný príncípov správnej liečby. Najskôr tiež môže ísť k prechodnému zhoršeniu, čo vidíme aj v spoločnosti, v rôznych oblastiach, vstvách…..chaos, strašenie, odhaľovanie, vyplavovanie….čo v konečnom dôsledku prináša u mnohých najskôr šok, hnev, agresiu, možno apatiu či prebudenie a uvedomenie si.

Následne zmenu prístupu k informáciám, správaniu, životnému štýlu a celkového spôsobu života ako takého.

Počas svojej 14 ročnej praxe badám výrazný rozvoj psychosomatických porúch u detí a dospelých. Tieto potlačené príznaky neskôr vedú k vážnym duševným poruchám. Dokonca v posledných 3 rokoch sa z týchto problémov stala „pandémia“ strachu, depresií a samovrážd.

Depresia – súhrn viacerých symptómov na rôznych úrovniach – od nechuti, nezáujmu, smútku, plačlivosti, vyčerpanosti, nespavosti, neistoty zlosti až po prejavy melanchólie, apatie, letargie, extrémnej precitlivelosti, úzkostí, uzavretosti, beznádeje, neschopnosti zvládať problémy, agresie, záchvatov paniky a myšlienok na samovraždu.

Najhoršie je tento problém prehliadať, ignorovať a potláčať.

Kým sa však rozhodnete urobiť posledný krok-navštíviť psychiatra, odporúčam vyskúšať jemnejšie metódy terapií, bez následných nežiadúcich účinkov, ktorých vzájomnou kombináciou sa dajú dosiahnuť uspokojivé výsledky v priebehu 3-5 mesiacov v závislosti od hľbky problému, veku a celkovej histórie ochorení.

Rok 2023 z pohľadu numerológie

Ročná vibrácia sedmičky prináša veľké zmeny do života, ktoré sa môžu týkať mnohých oblastí v spoločnosti  a vyplývať tak na city a citlivosť druhých. Zmeny, ktoré prichádzajú treba vnímať ako zmeny potrebné, transformačné, ktoré by mali v prvom rade poučiť a vnímať ich z tých vyšších aspektov. Je to rok pokroku skôr duchovného než fyzického, mnohokrát zmeny a potreby viac k prirodzeným a alternatívnym spôsobom  a metódam života v rôznych oblastiach. Z láskou treba pomôcť druhým, i keď si myslíme, že na ne nemáme čas.  Kľúčové slovo sedmičky je viera a trpezlivosť. Veľmi v tomto období prospieva vnútorná meditácia a uvoľňovanie vnútorného napätia. Sedmička nám ukazuje možnosti zmien , ktoré sú viditeľné na fyzickej rovine, ale aj tie, ktoré naciťujeme vyššími zmyslami, vedomím, ktoré sú akoby v bežnej realite ukryté, avšak prebiehajú v jemnohmotných vrstvách planéty a spoločnosti. Všetky tieto zmeny prebiehajú, pre niekoho sú viditeľné viac, pre iných menej a pre niekoho vôbec. A tak je to správne. Ku koncu toho roku zhodnotíme celkový obraz a odraz zmien a budeme pokračovať  do harmonickej osmičky:)))

Toto obdobie je tiež mimoriadne vhodné na cestovanie a spoznávanie nových krajín.

DUCHOVNÝ UČITEĽ

Duchovný učiteľ je nezaujatý, realistický, pozemský priateľ, ktorý rozpoznáva ľudí takých, akí sú, nie akí sú.
Keď sa snažíte nadviazať vzťah s duchovným učiteľom alebo mentorom, je dôležité, aby ste sa nenechali zmiasť vonkajšími faktormi, ako je ich fyzický vzhľad, to, čo robia za prácu, alebo odkiaľ pochádzajú. Každý jednotlivec môže byť dokonalým mentorom a každé miesto sa môže stať vaším učiteľom.
Skutočný duchovný učiteľ je niekto, kto v sebe objavil pokoj a šťastie. Možno strávili roky na ceste sebaobjavovania, kým sa rozhodli podeliť sa o svoje vedomosti s ostatnými. Učiteľ vám pomôže uvedomiť si, že cesta k naplneniu leží vo vás samých, nie mimo vás v materiálnych objektoch alebo plytkých vzťahoch.
Dobrý duchovný učiteľ nepotrebuje povedať ani slovo. Môžu vás naučiť tým, ako sa správajú k ostatným, prekážkami, ktoré prekonali vo svojom živote, a svojou energiou.
Chápu, že žijeme v entropickom vesmíre, ktorý sa neustále rozpadá, len aby sa znovu vybudoval nádhernejšie ako kedykoľvek predtým. To nám poskytuje jednu z najväčších príležitostí nielen pre osobný, ale aj univerzálny rast. Svet sa pohne vpred len vtedy, keď dosiahne bod chaosu alebo krízy.
Duchovní učitelia chápu túto skutočnosť a sú schopní ju využiť na to, aby nás všetkých poháňali k pokroku, keď sme ochotní ich počúvať a učiť sa od nich. Je toho toľko, čo sa môžete naučiť od ľudí, ktorí urobili chyby, ktorí zlyhali a znovu povstali, pretože tam už boli. Vedia, ako to vyzerá; vedia, aký je to pocit, ako aj to, čo musíte urobiť, aby ste to úplne prekonali. A čo je najdôležitejšie, poznajú cestu, ktorou sa musíte vydať, pretože oni sami už predtým touto cestou kráčali.
Duchovní učitelia rozdávajú svoju prítomnosť veľkoryso a bez námahy.
Duchovný učiteľ je ten, kto vám dáva svoju prítomnosť spôsobom, vďaka ktorému sa budete cítiť povznesení a posilnení kontaktom s nimi. Viete, kedy sa to stane, podľa toho, ako sa vaše telo cíti, keď sa to stane. Duchovní učitelia neberú energiu iným; Nebudú sa vám posmievať ani vás kritizovať, ak nebudete postupovať podľa vlastného uváženia, ako navrhovali, ale ponoria sa hlbšie, aby zistili, čo vám podvedome bráni v tejto skúsenosti, a uznajú, že viac tréningov v prítomnosti učiteľov môže byť potrebné predtým, ako budete nasledovať svoju prax ako majster na vlastnú päsť.
Dobrý duchovný učiteľ prijme vašu ochotu rásť a bude vás viesť trpezlivo.
Ich prístup je zameraný skôr na srdce ako na hlavu, ale to neznamená, že im chýba inteligencia; práve naopak! Často majú veľké povedomie spolu so schopnosťou komunikovať svoje myšlienky jednoduchým jazykom bez toho, aby o nich začali príliš filozofovať alebo ezotericky.
Zakaždým keď som začala pozerať “ známe“ videá menej známych duchovných učiteľov, musela som sa od toho po pár minútach vzdialil. Počas tohto krátkeho času používajú taký ťažký a komplikovaný jazyk s „novodobými výrazmi a frázami“.
Toto je typický príklad niekoho, kto používa slová na to, aby sa počul rozprávať. Ego to miluje. A to je miesto, kde väčšina duchovných učiteľov začína a väčšina v tomto štádiu uviazne na veľmi dlhý čas. Žiaľ, mnohí si na začiatku svojej cesty k oslobodeniu mýlia ťažké slová a supermoderné new age termíny so skutočnou múdrosťou.
Duch je podstatou celej existencie.
Ľudia sú neuveriteľne ťažké bytosti, ktoré si zbytočne sťažujú veci. Duch je úžasne uvoľnený.
Uvoľnite sa a pozorne počúvajte, čo hovorí vaše srdce.
Verte v seba a verte, že všetko, čo sa deje vo vašom živote, sa deje pre vaše najvyššie dobro. Budete vedieť, kto vám hovorí zo srdca, keď jeho slová prirodzene vstúpia do vášho srdca. V najhoršom prípade dostanete lekciu rozlišovania.
A preto je dôležité pozorne počúvať, čo hovorí vaše srdce. Narodili ste sa so schopnosťou vidieť za hranice toho, čo vaše oči môžu vidieť a cítiť za emóciami, ktoré v súčasnosti prežívate. Boli ste požehnaní intuitívnou povahou vedieť, čo je správne a čo nie, a táto schopnosť existuje už predtým, ako ste sa narodili do tohto života. Nikdy ťa neopustí, pretože je to tvoje prvorodené právo ako Božieho dieťaťa. Takže vždy dôverujte sebe, dôverujte svojej intuícii a spoznáte, kto táto osoba skutočne je, keď v tomto živote stretnete svojho duchovného učiteľa.
Jednoducho budete cítiť úžasný pocit, blízkosť, radosť, možno šťastie:)))akúsi vnútornú potrebu vyrásť, zmeniť sa……
• Nemyslia ako všetci ostatní.
• Neriadia sa súčasným stavom.
• Myslia za seba a neboja sa byť iní ako všetci ostatní.
• Nesledujú slepo trendy alebo populárne názory len preto, že to robia všetci ostatní.
• Namiesto toho spochybňujú veci a vytvárajú si vlastné názory na to, čo sa deje vo svete okolo nich.
• Sú to otvorení a nezávislí myslitelia, ktorí vedia, že dobrý nápad je dobrý nápad bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza, aj keď to znamená odmietnutie všeobecnej viery alebo tradície.
Duchovný učiteľ je nezaujatý, realistický, pozemský priateľ, ktorý mysľou žije v nebi aj TU na Zemi, rozpoznáva ľudí takých, akí sú, nie akí nie sú.
Krásne sviatky ……

Krásne sviatky ……

……pohodové Vianoce,

pokoj v duši, v kruhu blízkych duší,

zdravie, lásku v srdci a harmóniu v tele aj mysli…..

Pracujeme aj medzi sviatkami, v prípade akútnych problémov prosím kontaktujte 0903 306 387,

v prípade chronických problémov si stačí  rezervovať termín mailom, sms, messengerom…..