Temné energie v 21.storočí

Žiaľ, je to tak. Svetlo a tma….a naopak. Aj toto je realita.
Popri mojej 12 ročnej praxi v tejto oblasti sa venujem popri liečení aj čisteniu priestorov ( domy, byty, budovy, pracoviská, obchody, autá….)od nežiadúcich energií, entít, duší a rôznych negatívnych myšlienkových vzorcov a astrálnych bytostí, ktoré sú tu z rôznych príčin uväznené či zablúdilé a čakajú na svoje uvoľnenie mimo tejto reality.
Vnímam to ako svoje poslanie, predurčenie a bez väčších problémov je problém vyriešený na prvý krát.(častokrát aj na diaľku).
Avšak v poslednom období sa stále častejšie stretávam s veľmi vážnym napadnutím temnou energiou človeka.Preto som sa rozhodla napísať tento článok, nakoľko tu je v priamom ohrození nielen  zdravotný stav takejto osoby, ale aj jeho duša. Nebudem opisovať jednotlivé prípady, pretože sú nielen príliš závažné a komplikované, ale je nutné zachovať diskrétnosť príbehu ako aj postihnutej osoby.
A prečo sa to deje?
Nuž nato je naozaj ťažké podať správnu odpoveď, nakoľko mnoho takto napadnutých ľudí sa venuje častokrát aj duchovným otázkam.Avšak pri svojom pozorovaní pri tých, ktorý som s takýmito energiami pomohla a odstránila ich z ich aurického poľa ( či súbežne aj z prostredia) som si uvedomila, že mnoho z nich sú naivní, slabí, psychicky labilní,väčšinou bez rodinnej či inak silne blízkej opory, či sú v procese hľadanie pomoci či už samých seba, alebo v minulosti brali akékoľvek, aj ľahké halucinogénne látky. Taktiež to boli ľudia, ktorí boli veľmi fixovaní na materiálne statky, vidina ľahkého a rýchleho zisku či dosiahnutia úspechu je živnou pôdou pre pritiahnutie týchto energií . Zákon príčiny funguje aj v tomto zmysle dokonale, žiaľ. U takýchto ľudí je napadnutie temnými entitami veľmi jednoduché, a nedeje sa to len na úrovni ducha. Mnohokrát sa to deje práve priamo či prostredníctvom živých fyzických bytostí a ich kontaktu s nimi, väčšinou za nejakým účelom.
Ak máte zvláštny pocit, že na vás či vo vás niečo je, vaše správanie sa odrazu zmenilo – k horšiemu, máte pri seba osobu či ľudí, ktorí vás sústavne oslovujú, ťahajú do rôznych spolkov a skupín, odkazujú sa na akési vyššie bytosti, no vy máte z toho zmiešané , negatívne pocity, lákajú vás na rôzne darčeky, výhody a pod.zbystrite. Hlavne vtedy, keď sa začínate cítiť aj fyzicky zle, či sa vo vašom živote začnú diať nepríjemné udalosti, nehody, straty a pod.
Samozrejme, nie všetko je príčinou napadnutia temnou entitou či energiou, môže ísť o rôzne príčiny psychosomatických či fyzických prejavov oslabenia, vyčerpanosti a pod.
Tento článok má však upozorniť nato, že napriek modernému spôsobu života fungujeme paralelne s rôznymi vrstvami vedomia, vysokých či nízkych vibrácií a uvedomovanie pomáha byť v intuitívnom pozore, a neprehliadať naše vnútorné upozornenia nášho vyššieho JA.
Ak potrebujete v tejto oblasti pomôcť, vopred si vážim vašu dôveru :))

 

MAGNETOTERAPIA

Magnetoterapia patrí medzi najstaršie druhy fyzikálnej terapie. Ako fyzikálnu terapiu označujeme pôsobenie určitých fyzikálnych podnetov na ľudský organizmus, ako sú napríklad teplo, chlad, elektrický prúd, polarizované žiarenie, ultrazvuk a iné. Magnetoterapia využíva priaznivé účinky pôsobiaceho magnetického poľa na ľudské telo. Jej nespornou výhodou je najmä to, že je bezkontaktná, neinvazívna, nenávyková, bezbolestná a bez vedľajších účinkov. Pomôcť môže pri rôznych zdravotných problémoch, napríklad aj pri bolestiach kĺbov.

Magnetické pole prechádza celým telom a vyznačuje sa hneď niekoľkými priaznivými účinkami. Sú to hlavne účinky:
 • analgetický – má priaznivý vplyv na tlmenie bolesti,
 • vazodilatačný – rozširuje cievy a napomáha lepšiemu prekrveniu tkanív,
 • antiedematózny – pôsobí priaznivo proti opuchom,
 • regeneračný – urýchľuje hojenie mäkkých tkanív a kostných štruktúr,
 • myorelaxačný – napomáha uvoľňovať svaly znižovaním ich napätia (tonusu) pomocou ovplyvňovania iónov vápnika.
 • Vo veľkej miere sa uplatňuje aj pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov (artróze) a chrbtice (spondyloartróze), kedy zmierňuje tlak vyvíjaný na postihnuté kĺbové chrupky. Magnetoterapia je taktiež využívaná aj pri liečbe bolestí kĺbov a chrbtice, bolestí zubov, reumatizme, koreňových syndrómoch, Bechterevovej chorobe, syndróme zmrznutého ramena alebo astme.
Výhodou magnetoterapie je, že nemá žiadne vedľajšie účinky, no v ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť dočasné zvýšenie bolesti.
Význam má hlavne ako doplnková a podporná liečba najmä po zlomeninách kostí, operáciách alebo úrazových poraneniach kĺbov. Jej výhodou je aj skutočnosť, že sa môže aplikovať na miesta, kde sa nachádzajú kovové implantáty po ortopedických operáciách kĺbov či zlomeninách kostí. Záleží iba od daného druhu materiálu, ktorý sa pri operácii použil.

Dva druhy magnetického poľa

Magnetické pole sa v prístroji získava prietokom elektrického prúdu tvarovanou cievkou so železným jadrom, ktoré zosiľňuje a usmerňuje magnetický tok. Rozlišujeme dva druhy magnetického poľa, ktorými môžeme počas magnetoterapie pôsobiť na ľudský organizmus. Ide o magnetické pole:

 • statické – hodnota intenzity magnetického poľa sa nemení, využitie má najmä pri akupunktúre;

 • pulzné (striedavé) – hodnota intenzity magnetického poľa sa mení od kladného maxima k nule až do záporných hodnôt a späť, na tomto princípe pracuje väčšina prístrojov využívaných v rehabilitácii;

Kedy sa neodporúča podstúpiť magnetoterapiu

Napriek tomu, že neboli zistené nijaké nepriaznivé účinky magnetoterapie, neodporúča sa podstúpiť terapiu počas tehotenstva alebo menštruácie. Magnetoterapia ďalej nesmie byť použitá pri:
 • krvácavých stavoch akéhokoľvek charakteru,
 • neznámych bolestiach v brušnej oblasti,
 • pri žiadnom infekčnom alebo mykotickom ochorení,
 • záchvatových ochoreniach (napr. epilepsia)
 • ochoreniach krvi,
 • akútnej tuberkulóze,
 • nízkom tlaku krvi (hypotenzii),
 • po onkologických operáciách alebo po liečbe chemotorapiou.
Dôležitá je aj skutočnosť, že v priebehu liečby pomocou magnetoterapie nesmie pacient podstúpiť žiadnu aplikáciu žiarenia (napríklad röntgenové vyšetrenie, onkologická liečba ožarovaním). Aplikácia týchto žiarení totiž negatívne ovplyvňuje naštartované regeneračné procesy a znižuje tak celkovú účinnosť magnetoterapie.
Všeobecne sa odporúča 30 minút po 5 sedení, potom týždenná pauza a znova zopakovať.Je to však individuálne v závislosti od problému a veku.
V kombinácii s celostnými postupmi a terapiami aj formou energetickej a homeopatickej medicíny sa dá dosiahnuť výrazný liečebný a terapeutický efekt k dosiahnutiu komfortu a navráteniu zdravia.
V prípade záujmu sa stačí objednať písomne alebo telefonicky.

KURZ NUMEROLÓGIE A OSOBNÉHO POZNANIA

KURZ NUMEROLÓGIE – sobota – termín sa pripravuje, je možný aj individuálny podľa dohody
od 10.00 – 17.00 hod.,
individuálna obedová prestávka od 12.00 do 13.00
program kurzu na webe….medicorcentrum.sk – oznamy
Čísla sú v numerológii kľúčom k hľadaniu súvislostí, existujúcich v ľudskom jednaní či chovaní. Táto metóda kurzu je ľahko pochopiteľná a pomerne rýchlo osvojiteľná , môže prebudiť naše schopnosti o ktorých často ani nevieme a ktorá nám pomôže nahliadnuť do hĺbky ľudskej osobnosti, ale tiež spoznať seba, svoju vlastnú identitu, možnosti……rozvíja intuíciu, sústredenosť, prácu s čistou mysľou a dušou, trpezlivosť:))
Navyše nám poskytuje o.i.istý benefit čo , ako a kedy konať, aby bolo všetko v rovnováhe a bez zbytočných prekážok.
Tak poďme spolu do toho:))
Teším sa na Vás:))

SEMINÁRE PRE ŽENY V 3 DIMENZIÁCH

Máte problém pochopiť samú seba? nájsť samú seba? prečo veci či situácie nejdú tak akoby mali, či sa vymykajú spod kontroli? 

Príčina je a treba ju hľadať možno úplne inde a úplne inak…….

Posledných 10 rokov sa často stretávam so ženami, ktoré sú nešťastné, nenaplnené, nemilované ,ale tiež nemilujú a akoby nie vo svojej koži, často bez zjavnej príčiny.

Sama som si prešla týmto stavom, ktorý sa vliekol roky…..z toho plynúcimi ochoreniami až nakoniec rozvodom.

Dnes je zo mňa plnohodnotná, vyrovnaná, spokojná, šťastná a zdravá žena a navyše MILUJEM A SOM MILOVANÁ:)

Preto by som rada aj touto cestou spojila svoje poznatky nielen z praktickej  a emočnej , ale aj z terapeutickej a veľmi podstatnej a neopomenutiteľnej duchovnej stránky.

Tento seminár je určený všetkým ženám bez rozdielu veku, nachádzajúce sa v akomkoľvek probléme, pretože jednotlivými krokmi, metódami a postupmi sa môžeme dopracovať k veľmi pekným, oslobodzujúcim zážitkom, prekvapeniam a osobnej slobode:))

Celkový seminár 3 dimenzie rozsahu, 3 časti a stretnutia

JA  – sebapoznanie, sebahodnota, sebavedomie, pocit samoty, nepochopenia, absencia lásky, ženskosti…..

ONI – žena a materstvo, rodina, rodičia – problémy s počatím, vzťahy s deťmi, vzťahy s rodičmi…….

JA a ON – žena a muž ako celok, partnerský vzťah, súčasný, minulý…budúci:)

Seminár zahŕňa tiež individuálne poradenstvo v prípade potreby, prácu s energiami v tele aj mimo neho , odbloky, meditácie, liečenie starých programov.

Môžete sa hlásiť na fb, mail.alebo mobil……

Semináre začnú v priebehu február – marec:)

Teším sa nádherné otvorenie ženských energií:)

 

 

 

Meditácie ZDRAVIA

MEDITÁCIA ZDRAVIA

TELO A MYSEĽ V HARMÓNII

STREDA 10.11. O 18.30

 

MEDITÁCIA ZDRAVIA

MYSEĽ A DUŠA V HARMÓNI

STREDA 24.11. O 18.30