Bunky s nami komunikujú a počúvajú nás

Bunky s nami komunikujú a počúvajú nás.  „Každá časť nášho  tela má svoje vlastné vedomie či vlastnú dušu.“

Pravidelné vykonávanie meditácie je nevyhnutné na to, aby sa mozog naučil vstupovať do vlnových stavov mozgu alfa a theta.V týchto stavoch sa komunikácia medzi vedomou mysľou a fyzickým telom dramaticky zosilňuje.

Na vyvolanie elektrickej reakcie v bunkách sú  potrebné spontánne emócie, nie nasilu vyvolané, ktorá rozprúdia  energie, používané na prenos informácií. Bunky sa správajú  akoby snímače a spínače , čo naznačuje, že táto komunikácia je prenášaná poľom, ktoré konvenčná veda ešte neobjavila.K pochopeniu tohto poľa, prenášajúceho emocionálny zámer medzi dvoma živými vecami, nám pomáha priviesť ďalšie objavy kvantovej fyziky.

Meditačné techniky privádzajú myseľ do súladu s týmto poľom. Energia tohto poľa je potom prostredníctvom jasného zámeru zameraná do fyzického tela dodávaná prostredníctvom konverzácie, vyvolávajúcej pozitívne emócie  a nalaďuje fyzické telo na vedomú myseľ.

Kvantové prepletenie je proces, v ktorom sa dve častice hmoty, ktoré spolu prišli do styku, stále správajú, akoby boli spojené aj po tom, čo boli oddelené na vzdialenosť mnohých kilometrov. Po vykonaní energetickej zmeny vlastností jednej častice (pozície, hybnosti a rýchlosti rotácie) sa okamžite zmenia aj vlastnosti vzdialenej častice.“

Všetko v prírode so sebou vzájomne súvisí. Oddeliteľnosť v podstate neexistuje.

Staroveké kultúry chápali toto vzájomné prepojenie ako živé vesmírne energetické pole, ktoré udržiava život, pričom v celom vesmíre riadi evolúciu vedomia.

NES a Fotóny ( Svetelené častice – Svetlo)

Fotóny, čo je dosť zvláštne, sa objavujú vo viditeľnom spektre. Pohybujú sa vo vlnových dĺžkach blízkeho červeného až fialového svetla, teda oblastiach vlnových dĺžok 200 až 1300 nanometrov..Neuróny našich mozgov sú schopné  komunikovať prostredníctvom svetla. Náš mozog z tohto pohľadu má optické komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých  dochádza k nejakej optickej komunikácii – cez  biofotóny vytvárané našimi mozgami ovplyvňované kvantovým previazaním.

Čím viac svetla dokážeme vytvárať a komunikovať medzi neurónmi, tým sme vedomejší (dosahujeme vyšší stupeň vedomia)? Prostredníctvom týchto biofotónov možno komunikuje náš duch a vedomie s našimi telami. A čím viac svetla vytvárame, tým sme prebudenejší, a tým viac stelesňujeme celistvosť nášho vedomia.

Podľa výskumov NES bioenergetického inštitútu, existuje nejaký vzťah medzi biofotónmi, svetlom a vedomím a to  naznačuje, že svetlo je niečím viac, než sme si doteraz mysleli.

Mnohé texty a náboženstvá siahajúce ďaleko do minulosti už od úsvitu ľudskej civilizácie hovorili o svätých, vyšších bytostiach a osvietených jednotlivcoch so žiarivými kruhmi okolo hláv.Počnúc starovekým Gréckom a starým Rímom až po učenia hinduizmu, budhizmu, islamu a kresťanstva, popri mnohých iných náboženstvách, boli svätí jednotlivci zobrazovaní so žiariacimi kruhmi vo forme kruhovej žiary okolo ich hláv.

Ak boli osvietení, ako sú opisovaní, potom bol možno tento žiarivý kruh iba dôsledkom vyššieho vedomia, s ktorým pracovali, teda vyššej frekvencie a vytvárania biofotónov.

Možno títo jednotlivci vytvárali vyššiu hladinu biofotónov so silnejšou intenzitou z dôvodu svojho osvietenia, pokiaľ teda nejaký vzťah medzi biofotónmi a vedomím existuje.

Aj samotné slovo OSVIETENIE naznačuje, že toto vyššie vedomie nejako súvisí so svetlom.

Všetky produkty NES obsahujú fotónové kvantové častice :))

 

COVID 19 a jeho následky na organizmus

Správne zvolenými liečebnými a terapeutickými postupmi vieme upraviť a pripraviť procesy tela tak, aby boli odolné voči možným novým vírusom a aby v prípade ochorenia si naše telo s  nimi ľahko poradilo v prirodzenej forme bez chemických látok.

Podstatou je podať správne zvolené substancie na základe správnej komplexnej diagnostiky, zvýšiť imunitný proces na všetkých vrstvách (imunita má niekoľko vrstiev a oblasti, ktoré sú vzájomne prepojené), a ochrániť bunky tela pred prienikom patogénov.

Odporúčam každému, kto už očkovanie absolvoval, resp. kto sa napriek všetkým varovaniam a možným dostupným vedeckým vyjadreniam rozhodne pre podanie COVID vakcíny, aby si predtým prišiel zdiagnostikovať stav svojho organizmu. Určite sa o sebe dozvie zaujímavé informácie a pomôže tým predísť neprijemným stavom v budúcnosti.

PREVENCIA v 21.storočí

PREVENCIA je, bola a vždy bude dôležitou súčasťou nášho života a krokom ku zdraviu.

Mnohokrát je dôležitejšia ako samotné liečenie, nakoľko predchádza možnému ochoreniu.

Prevencia má niekoľko podôb a možností využitia.

  • Fyzická prevencia sa týka hlavne správnemu životnému štýlu, pod ktorý spadá zdravá strava, dostatok pohybu hlavne na vzduchu a v prírode, dostatok spánku či vedomého odpočinku,pitný režim, užívanie podporných vitamínov a minerálov, či rôznych výživových doplnkov.
  • Psychická prevencia zahŕňa predovšetkým pocit pohody, spokojnosti, vyváženosti, naplnenosti, nastolenia rovnováhy v živote, dostatok radosti, optimizmu, vyvážené a uspokojivé medziľudskévzťahy, meditácie,jóga.

V 21.storočí však už máme aj vyššie stupne prevencie- energetickú a informačnú prevenciu,  ktoré sa v minulých rokoch nepoznali, resp.sa im nevenovala žiadna pozornosť. Ako vieme, naše telo disponuje nespočetným množstvom energetických dráh, uzlov, vedomých a podvedomých vnemov a tiež ochranného poľa, ktoré je všeobecne známe pod pojmom energoinformačné pole, resp.biopole človeka.

Toto biopole je prvé, ktoré prichádza do kontaktu so všetkým čo nás obklopuje – prostredie, žiarenia, myšlienky iných ľudí, reakcie geomagnetických pólov a pod.

Dnes už máme k dispozícii vysokohodnotný scen – diagnostický systém, založený na kvantovej fyzike, ktorý monitoruje všetky odchýlky a nerovnováhy tela – zvonka aj zvnútra a je schopný zachytiť energetické bloky dávno predtým ,ako sa prejavia vo forme psychickej či fyzickej chorobe.Je jedno v akom čase prídeme, vždy v danej chvíli ukáže to,čo je pre náš organizmus dôležité dať do poriadku. Jednoducho sa posúvame v časopriestore.

Takto môžeme zachytiť a dať do poriadku predispozície či začínajúce ochorenia v najhlbších vrstvách tela, ktoré ešte bežnými vyšetreniami či odberom krvi nie je možné  zachytiť. Rovnako je veľmi účinná pred COVID vakcínou a jej následnými nežiadúcimi účinkami po jej aplikácii.

Ak vynecháme už spomínanú a potrebnú PREVENCIU, tak pri akomkoľvek ochorení, ktoré nám spôsobuje bolesť a problémy na fyzickej alebo psychickej úrovni. Je nesmierne dôležité spoznať príčinu a pôvod ochorenia a následne túto príčinu odstrániť. Príčina našich chorôb a problémov sa vôbec nemusí nachádzať v našom fyzickom tele.Každá fyzická choroba leží v našej energoinformačnej zložke čiže v nepravidelnej cirkulácii energie – ktorá je podstatou človeka. Všetko ostatné je len následok  a varovný stav toho, čo vzniklo na emočnej, psychickej, molekulárnej či bunkovej úrovni DNA dávno predtým a rovnako každé ochorenie má aj svoju duchovnú príčinu.

Viac v selcii Zdravie – NES systém

 

NES  systém  a Biopole človeka – čo to je?

Biopole človeka je pre zdravie nesmierne dôležité a v dnešnej dobe neopomenuteľné. Odzrkadľuje nám totiž množstvo pochodov a procesov v rôznych vrstvách tela ako takého. Navyše má vysokú ochrannú prioritu – pôsobí ako bariéra neviditeľných systémov a vrstiev, ktoré sa vplyvom EMF -elektromagnetických filtrov ľahko poškodzujú.Ide o jednoduché žiarenia z vonkajšieho prostredia, ktoré doslova likvidujú našu najvyššiu ochranu – EMP – biopole.

Existuje kvantove ( energo-informačné) pole, kde je všetko so všetkým prepojené. Obsahuje častice atómov a molekúl, ktoré sú napojené na informácie, tie sa napájajú na ZDROJ –  energiu, ktorá ďalej prúdi do buniek a hlbšie do systémových častí tela. Bez tohto ochraného pola, akej si ochrannej bunky, naše fyzické telo nemôže prežiť. Preto všetko ,čo sa v ňom odohráva, jeho sila a vibrácia podporuje a vibračne vyživuje naše telo .Ak je biopole traumatické, slabé, málo odolné, automaticky je oslabené aj naše telo a jeho súčasti, nevynímajúc psychiku.

Pre toto pole energie, ktoré spája všetko so všetkým, existuje už dlhú dobu rad pomenovaní podľa ich objaviteľov: kvantové pole, božská matrica, kvantový hologram. Toto energetické pole, ktoré vyzerá, že funguje ako pevne utkaná sieť, predstavuje most medzi vnútorným a vonkajším svetom. Rovnako ako zvukové vlny používajú ako nosiče vzduch, potrebuje aj nami vyslaná energia našich presvedčení a prianí prostredníka, aby sa preniesla do sveta. K tomu  slúži táto kvantová energia.Toto pole nám umožňuje byť v spojení so všetkým a s každým – vedome alebo nevedome. Nehrá pritom rolu, ako ďaleko od nás sa príjemca nachádza – môže to byť náš sused alebo človek, ktorý je práve na druhej strane zemegule.

Všetko, čo je obsiahnuté v našom vnútornom svete – vo vnútri nášho tela, nás stretne aj vo vonkajšom svete – okolo nášho tela a naopak.. To, čo nás stretáva vo vonkajšom svete, má jedinú príčinu a táto príčina sa nachádza v našich myšlienkach. Fungujeme stále ako vysielač. Dokonca je v komunikáciami aj s našimi bunkami a DNA. Naša DNA stále prijíma a ukladá informácie. Pre pripomenutie – neexistujú žiadne hranice. Jediné hranice existujú v našej hlave.

Všetko je o energiách, informáciách, vibráciách a frekvenciách. Toto sú pojmy 3.tisícročia.

Žijeme v vibračnom vesmíre, ktorý dokázala kvantová fyzika. Všetko, čo sme predtým považovali za hustú fyzickú hmotu, je vlastne vibračnou energiou! Vnútri atómu je vibrujúca vedomá energia, nie tuhá hmota! Táto energia je ovplyvnená naším vedomím a inými energiami / frekvenciami vystavenými experimentom. Toto je základ Zákona manifestácie alebo Zákonu príťažlivosti. Skutočná komunikácia prebieha na úrovni kvantovom, v kvantovom poli, ktoré doslovne pošle správu objektu alebo situácii, ktorú osoba požaduje na prejavenie. Ak existuje podobná alebo podobná vibrácia, priťahuje to ako magnet k osobe, ktorá ho zamýšľa, a fyzicky sa prejavuje. Je dôležité pochopiť tento koncept, aby sme pochopili proces vytvárania našej reality. My ovplyvňujeme všetko okolo nás s naším vedomím, ktoré je aspektom nášho energetického poľa. Zjednotenie kvantovej fyziky a duchovnosti bolo zapečatené. Spolupracujú synergicky. Je to vlastne tá istá cesta, tá istá vec.

Teraz, keď si uvedomujeme, že všetko je energia, je dôležité pochopiť, ako energetické polia iných ľudí a technológií ovplyvňujú naše duševné, emocionálne, fyzické zdravie a duchovné blaho. Duchovné prebudenie alebo osvietenie je vlastne výškou našej celkovej vibrácie, prostredníctvom čistenia nášho energetického poľa, systému Aura a systému Chakra. Je to proces uvoľňovania rán a traumy, aby sa umožnilo uzdravenie, vyššie úrovne vedomia a Zdroj, aby sme rozšírili naše vedomie.. Keď pracujeme cez naše tiene, traumy a rany, prepúšťame nižšiu frekvenciu, ktorú nosili, a nahrádzame ju súcitom, porozumením a odpustením, požehnávajúc nás liečením srdca a mysle. To posúva vibráciu zranenej energie na celistvosť… z traumy na lásku. Tento proces nám v skutočnosti magnetizuje ľudí a energie podobnej vibrácie. Je veľmi dôležité chápať, ako vibrujeme čistou láskou a súcitom, ktorý vyžaruje vysokú frekvenciu, stáva sa prirodzenou formou ochrany proti určitým nižším vibračným astrálnym bytostiam a temným energiám. Vytvára jednotné pole svetla, ktoré odrazí negatívne energie.