SEMINÁRE PRE ŽENY V 3 DIMENZIÁCH

Máte problém pochopiť samú seba? nájsť samú seba? prečo veci či situácie nejdú tak akoby mali, či sa vymykajú spod kontroli? 

Príčina je a treba ju hľadať možno úplne inde a úplne inak…….

Posledných 10 rokov sa často stretávam so ženami, ktoré sú nešťastné, nenaplnené, nemilované ,ale tiež nemilujú a akoby nie vo svojej koži, často bez zjavnej príčiny.

Sama som si prešla týmto stavom, ktorý sa vliekol roky…..z toho plynúcimi ochoreniami až nakoniec rozvodom.

Dnes je zo mňa plnohodnotná, vyrovnaná, spokojná, šťastná a zdravá žena a navyše MILUJEM A SOM MILOVANÁ:)

Preto by som rada aj touto cestou spojila svoje poznatky nielen z praktickej  a emočnej , ale aj z terapeutickej a veľmi podstatnej a neopomenutiteľnej duchovnej stránky.

Tento seminár je určený všetkým ženám bez rozdielu veku, nachádzajúce sa v akomkoľvek probléme, pretože jednotlivými krokmi, metódami a postupmi sa môžeme dopracovať k veľmi pekným, oslobodzujúcim zážitkom, prekvapeniam a osobnej slobode:))

Celkový seminár 3 dimenzie rozsahu, 3 časti a stretnutia

JA  – sebapoznanie, sebahodnota, sebavedomie, pocit samoty, nepochopenia, absencia lásky, ženskosti…..

ONI – žena a materstvo, rodina, rodičia – problémy s počatím, vzťahy s deťmi, vzťahy s rodičmi…….

JA a ON – žena a muž ako celok, partnerský vzťah, súčasný, minulý…budúci:)

Seminár zahŕňa tiež individuálne poradenstvo v prípade potreby, prácu s energiami v tele aj mimo neho , odbloky, meditácie, liečenie starých programov.

Môžete sa hlásiť na fb, mail.alebo mobil……

Semináre začnú v priebehu február – marec:)

Teším sa nádherné otvorenie ženských energií:)

 

 

 

Meditácie ZDRAVIA

MEDITÁCIA ZDRAVIA

TELO A MYSEĽ V HARMÓNII

STREDA 10.11. O 18.30

 

MEDITÁCIA ZDRAVIA

MYSEĽ A DUŠA V HARMÓNI

STREDA 24.11. O 18.30

MEDITÁCIE pri NOVe

MEDITÁCIA NA UVOĽNENIE A OSLOBODENIE PRI mesiaci v NOVe,
streda 6.9. o 19h…..
Meditácia má celý rad pozitívnych účinkov na úzkosť a depresiu, ako aj na fyzické zdravie.
Meditácia vám môže pomôcť dosiahnuť vaše ciele. Keď meditujete, dovoľujete si byť koncentrovanejší a pokojnejší. Otvárate sa tiež duchovnému vedomiu, piatej dimenzii, ktorá vám môže pomôcť dostať sa do kontaktu s tým, čo od života skutočne chcete.
Toto je jeden zo spôsob, ako zlepšiť svoj duševný stav a duševnú jasnosť. To vám umožní hlbšie porozumieť vašim cieľom a opatreniam potrebným na ich dosiahnutie.
Meditácia vám môže pomôcť relaxovať, pretože odstráni všetky rušenia, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo sa v danej chvíli deje. Pomáha vám to tiež lepšie si uvedomiť svoje myšlienky a emócie, aby ste ich mohli prevziať nad sebou. Je to vynikajúca príležitosť, ako sa dostať do kontaktu so svojimi skutočnými túžbami a cieľmi.
Meditácia nie je náboženstvo ani systém viery; je to jednoduchá technika, ktorú sa môže naučiť ktokoľvek bez ohľadu na rasu, pohlavie alebo fyzickú kondíciu. Mnoho ľudí sa pýta, ako meditovať a čo musia urobiť, aby dosiahli meditačný stav. Riešením však je, že k mediácii dochádza, keď nič nerobíte.
Aby ste dosiahli stav relaxácie, musíte prestať robiť všetko. Meditácia je to isté. Meditácia je stav pokoja, v ktorom nerobíte nič fyzicky ani psychicky.
Životná energia putuje do centra, keď nič nerobíte fyzicky ani mentálne, a v strede sa usadzuje. Keď niečo robíte, vaša energia sa míňa.
Robiť je forma míňania energie. Nerobenie je metóda získavania energie.
Fyzicky môžete ľahko prestať robiť čokoľvek. Najprv však bude ťažké prestať robiť čokoľvek mentálne. Pretože keď ticho sedíte a nerobíte nič telesne, vaša myseľ bude vytvárať obrovské myšlienky.
Myšlienky sú podobné veciam. Nemajú korene a nepatria VÁM; blúdia vám v hlave. Prichádzajú a odchádzajú, ako by boli návštevníkmi. VY ste na druhej strane pánom.
Myšlienky budú na začiatku vašej meditačnej praxe naďalej prichádzať kvôli starým návykom a starej hybnosti. Majte však na pamäti, že ide o objekty bez koreňov, ktoré sa vám motajú v hlave a nepatria vám. Spočiatku to bude náročné, ale iba kvôli minulým vzorcom.
Vaša myseľ chce chytiť myšlienku, sledovať ju a užívať si ju. Nedržte sa však tejto myšlienky. Sledujte, čo si myslíte. Ak zabudnete svoje pozorovanie a spojíte ho s myslením, vráťte sa čo najskôr k svojmu svedeckému stavu.
V priebehu niekoľkých dní sa vaše myšlienky začnú spomaľovať a budú menej časté. Začnú miznúť, alebo ak sa objavia, budú veľké medzery medzi jednou myšlienkou a druhou.
Jedna myšlienka príde a odíde. Potom sa na chvíľu ďalší nezobrazí. Potom sa objaví ďalší a ešte raz bude medzera. Počas týchto medzier sa prvýkrát dozviete o Piatej dimenzii. Dokonca aj to, že sa na to len na okamih zadržíte, vám prinesie obrovské šťastie!
Takže Vás pozývam a teším sa na Vás bez rozdielu:)))

Čo je to bioenergetické hodnotenie a aké typy existujú?

Pokiaľ ide o zdravie, výživu a farmaceutickú medicínu majú svoje úlohy. Prvý z nich poskytuje fyzické stavebné kamene potrebné pre dobré zdravie, zatiaľ čo druhý môže pomôcť zmierniť príznaky chorôb.

Obaja však pristupujú k zdraviu z chemického hľadiska. Budúcnosť zdravia sa zameriava aj na fyziku tela. Energia študovaná vo fyzike je to, čo v skutočnosti poháňa chémiu tela, takže ak dokážeme porozumieť energii a tomu, ako je ovládaná, môžeme podporovať zdravie zo zásadnejšej úrovne.

Radi tomu hovoríme „dostať sa ku koreňovým príčinám“ a to je úloha bioenergetiky . Existuje konvenčná oblasť štúdia, kde sa bioenergetika zameriava na to, ako bunky vyrábajú energiu (ATP) chemicky, ale v širšom zmysle sa bioenergetika zameriava na všetky spôsoby akumulácie a kontroly energie. A funguje to na hodnotení a oprave tela z tejto úrovne.

Takže energo posúdenie je niečo, čo nie je otestovať telo chemicky, ale testuje svoj energetický systém schopný to pochopiť v tomto hlbšej úrovni. To znamená, že existuje niekoľko typov bioenergetických hodnotení a urobili sme maximum, aby sme ich tu pre vás zaradili, aby ste mali lepší prehľad o tom, čo je k dispozícii.

Ale najskôr pár myšlienok o tom, čo hľadať a čomu sa pri takomto teste vyhnúť.

Na čo sa zamerať pri bioenergetickom hodnotení

Zatiaľ čo väčšina bioenergetických hodnotení sa zameriava na testovanie zdravia alebo rovnováhy častí tela, z nášho pohľadu nás toto zameranie stále núti pozerať sa skôr na fyzické časti tela než na jeho energetické funkcie. Máme pocit, že bioenergetika by to mala rozdeliť o niečo ďalej na 3 primárne oblasti, pretože tieto určujú, či je energetický systém schopný správne riadiť operácie tela:

1.Energetické hladiny     2.Informačná integrita / presnosť     3.Voľný tok týchto informácií

To je dôvod, prečo okrem iného (napríklad kritické zosúladenie s vlastnými poľami Zeme), NES Health rieši všetky tieto.

1.Energetickí vodiči podporujú energetické hladiny v tele. ED

2.Energetické integrátory (každodenné operácie) EI a energetické terény ET (liečebný alebo nápravný systém tela) sa zaoberajú informačnou integritou.

3.Toxíny, patogény a možno najčastejšie nevyriešené šoky, traumy a stres môžu zablokovať správny tok informácií. Mnoho z našich informačných systémov podporuje proces odstraňovania toxínov z tela. Energetické terény sa podieľajú na celistvosti telesných tkanív, ktoré môžu eliminovať fyzické patogény alebo ich energetické podpisy. Naše informačné systémy mysle a tela sú navrhnuté tak, aby podporovali čistenie emocionálnych blokov.

Tento bioenergetický pohľad na telo je dôvod, prečo NES Health netestuje len „pečeň“. Skôr testujeme „Driver Liver“ (ako dobre je pečeňové pole napájané na fungovanie pečene?); testujeme „integrátor pečene“ (ako dobre komunikuje pečeň v sebe a s inými časťami tela?); a testujeme energetické terény súvisiace s pečeňou (ako dobre fungujú jej nápravné správy?).

Výživa (a ďalšie prvky životného štýlu) sú pre to všetko kritickými partnermi, preto ich vôbec nezľavujeme. Náš kurz bioenergetického životného štýlu (dostupný prostredníctvom našich terapeutov ) v skutočnosti učí ľudí o návykoch zdravého životného štýlu v oblastiach tela, mysle, sociálnych vecí a životného prostredia. Toto sú cenné testy v rámci bioenergetického hodnotenia – väčšina systémov, vrátane nášho, sa na ne pozerá. Sme však presvedčení, že nestoja osamotení – že informačná / energetická stránka wellness musí hrať úlohu u mnohých ľudí v procese uzdravovania.

Čomu sa vyhnúť v bioenergetickom hodnotení

Napriek zjavným právnym dôsledkom existujú spoločnosti, ktorých hodnotenia naznačujú fyzickú prítomnosť patogénov alebo dokonca špecifické zdravotné choroby. Odporúčame vyhnúť sa týmto hodnoteniam, pretože sa pokúšajú tvrdiť o fyzickom tele, nie o jeho energetickom systéme. Cítime, že to nie je úprimná reprezentácia toho, o čom čítanie je.

Podobným spôsobom by sme sa vyhli tým, ktorí prezentujú svoje hodnotenia ako naznačujúce fyzickú prítomnosť toxínov alebo nutričné ​​nedostatky.

NES Health posudzuje to, čo nazývame energetické terény, čo sú informačné cesty tela k udržaniu zdravých tkanív (alebo k ich uzdraveniu v reakcii na choroby). Vzhľadom na ich asociáciu s určitými tkanivami môžu mať sekundárny vzťah k určitým patogénom (fyzickým alebo virtuálnym), ale prioritné čítanie neznamená prítomnosť patogénu. Tiež netestujeme na žiadne choroby.

Ponúkame environmentálnu obrazovku (zaoberajúcu sa toxínmi) a nutričnú, ale v oboch prípadoch hodnotíme iba reakciu telesného poľa na položku, ktorá môže naznačovať fyzickú prítomnosť alebo nedostatok niečoho.

 

Bunky s nami komunikujú a počúvajú nás

Bunky s nami komunikujú a počúvajú nás.  „Každá časť nášho  tela má svoje vlastné vedomie či vlastnú dušu.“

Pravidelné vykonávanie meditácie je nevyhnutné na to, aby sa mozog naučil vstupovať do vlnových stavov mozgu alfa a theta.V týchto stavoch sa komunikácia medzi vedomou mysľou a fyzickým telom dramaticky zosilňuje.

Na vyvolanie elektrickej reakcie v bunkách sú  potrebné spontánne emócie, nie nasilu vyvolané, ktorá rozprúdia  energie, používané na prenos informácií. Bunky sa správajú  akoby snímače a spínače , čo naznačuje, že táto komunikácia je prenášaná poľom, ktoré konvenčná veda ešte neobjavila.K pochopeniu tohto poľa, prenášajúceho emocionálny zámer medzi dvoma živými vecami, nám pomáha priviesť ďalšie objavy kvantovej fyziky.

Meditačné techniky privádzajú myseľ do súladu s týmto poľom. Energia tohto poľa je potom prostredníctvom jasného zámeru zameraná do fyzického tela dodávaná prostredníctvom konverzácie, vyvolávajúcej pozitívne emócie  a nalaďuje fyzické telo na vedomú myseľ.

Kvantové prepletenie je proces, v ktorom sa dve častice hmoty, ktoré spolu prišli do styku, stále správajú, akoby boli spojené aj po tom, čo boli oddelené na vzdialenosť mnohých kilometrov. Po vykonaní energetickej zmeny vlastností jednej častice (pozície, hybnosti a rýchlosti rotácie) sa okamžite zmenia aj vlastnosti vzdialenej častice.“

Všetko v prírode so sebou vzájomne súvisí. Oddeliteľnosť v podstate neexistuje.

Staroveké kultúry chápali toto vzájomné prepojenie ako živé vesmírne energetické pole, ktoré udržiava život, pričom v celom vesmíre riadi evolúciu vedomia.

NES a Fotóny ( Svetelené častice – Svetlo)

Fotóny, čo je dosť zvláštne, sa objavujú vo viditeľnom spektre. Pohybujú sa vo vlnových dĺžkach blízkeho červeného až fialového svetla, teda oblastiach vlnových dĺžok 200 až 1300 nanometrov..Neuróny našich mozgov sú schopné  komunikovať prostredníctvom svetla. Náš mozog z tohto pohľadu má optické komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých  dochádza k nejakej optickej komunikácii – cez  biofotóny vytvárané našimi mozgami ovplyvňované kvantovým previazaním.

Čím viac svetla dokážeme vytvárať a komunikovať medzi neurónmi, tým sme vedomejší (dosahujeme vyšší stupeň vedomia)? Prostredníctvom týchto biofotónov možno komunikuje náš duch a vedomie s našimi telami. A čím viac svetla vytvárame, tým sme prebudenejší, a tým viac stelesňujeme celistvosť nášho vedomia.

Podľa výskumov NES bioenergetického inštitútu, existuje nejaký vzťah medzi biofotónmi, svetlom a vedomím a to  naznačuje, že svetlo je niečím viac, než sme si doteraz mysleli.

Mnohé texty a náboženstvá siahajúce ďaleko do minulosti už od úsvitu ľudskej civilizácie hovorili o svätých, vyšších bytostiach a osvietených jednotlivcoch so žiarivými kruhmi okolo hláv.Počnúc starovekým Gréckom a starým Rímom až po učenia hinduizmu, budhizmu, islamu a kresťanstva, popri mnohých iných náboženstvách, boli svätí jednotlivci zobrazovaní so žiariacimi kruhmi vo forme kruhovej žiary okolo ich hláv.

Ak boli osvietení, ako sú opisovaní, potom bol možno tento žiarivý kruh iba dôsledkom vyššieho vedomia, s ktorým pracovali, teda vyššej frekvencie a vytvárania biofotónov.

Možno títo jednotlivci vytvárali vyššiu hladinu biofotónov so silnejšou intenzitou z dôvodu svojho osvietenia, pokiaľ teda nejaký vzťah medzi biofotónmi a vedomím existuje.

Aj samotné slovo OSVIETENIE naznačuje, že toto vyššie vedomie nejako súvisí so svetlom.

Všetky produkty NES obsahujú fotónové kvantové častice :))