ÚZKOSŤ A PANIKA u detí a dospelých

V praxi sa stále častejšie stretávam s psychosomatickým stavom úzkosti a paniky. A v posledných 3 rokoch výrazne u detí a tínedžerov.

A pritom diagnostika tohto  problému nie je až taká komplikovaná a  podaním  presne a správne indikovaných naturopatických liečiv a terapeutických modulov pomôže k úplnému odstráneniu nielen akútnych stavov, ale aj takých, ktoré sú už dlhodobé, resp.potláčané rôznymi alopatickými neuropatickými liekmi, či dokonca antidepresívami.

Téma tejto širokospektrálnej psychosomatickej problematiky je naozaj veľmi obšírna s množstvom príčin, spúšťačov a navzájom poprepájaných emócií, situácií, okolností a pod. v rôznych etapách života človeka.

Dnes však niečo o deťoch, nakoľko  toto je pre mňa alfa omega.

Všetci sme boli kedysi deťmi a pocity, emócie, obrazy, spomienky si nesieme so sebou po celý život – no rozdiel je v tom, či sú pozitívne či negatívne – a tieto či sme  pochopili, spracovali, prijali, či s nimi stále podvedome bojujeme, resp.odzrkadľujeme v našich dospelých životoch, v profesii, partnerstve, priateľstvách……

Deti, naše najdrahšie bytosti, by mali byť automaticky milované so všetkým , čo k tomu patrí –  pozornosť, starostlivosť, záujem, dotyky, strávený čas…… no, častokrát to chýba z rôznych príčin. A potom vznikajú poruchy správania, pozornosti, žiarlivosť, rebélia, rečové poruchy, úzkosti až stavy paniky či sebaubližovanie.

Je mýtus, že všetci rodičia milujú svoje deti.

Niektorí nemajú vyvinutú empatiu a nedokážu sa na dieťa naladiť, pochopiť ho, precítiť,  niektorí síce empatiu majú, ale využívajú ju na to, aby dieťaťom mohli manipulovať a aby využívali  druhých s cieľom naplnenia vlastných egocentrických potrieb.

Často sa stretávam aj s citovou zanedbanosťou a smútkom detí aj dospelých detí z toho, že nedostali veľa záujmu či podpory zo strany rodiča. Pretože rodičia boli zaneprázdnení, zamestnaní, nemali na deti čas alebo z neuvedomelého počatia či rodičovstva  –  deti nejako prišli, tak jednoducho nemali chuť sa nimi zaoberať. Rodičovstvo ich nebavilo a mali úplne iné priority.

Keď sa deťom takých rodičov v dospelosti narodia vlastné deti, buď zopakujú kolobeh, ktorý poznajú z domu, alebo môžu reflektovať na vlastné detstvo a využiť to ako šancu osobnostne sa posunúť.

Ak máte podobné problémy, neváhajte ma kontaktovať.

 

Nové možnosti od 1.júla 2023

Vzhľadom na stále viac zdravotných problémov,  či už na fyzickej, psychickej či duševnej 

úrovni, akútne či chronické stavy, je možné celú oblasť NATUROPATIE  – konzultácie,

diagnostiku, poradenstvo, terapeutické moduly riešiť aj  online a na diaľku.

Neváhajte ma kontaktovať.

V bežné dni do 18.00, v sobotu podľa dohody.

Kontaktujte ma prosím vždy najskôr písomne, najneskôr v priebehu 4h sa ozvem.

MEDI JOGA

JÚL – AUGUST

 Letná prázdninová joga pre všetkých,aj mamičky s deťmi…

Ak sa chcete na začiatku týždňa nakopnút a rozprúdiť energiu, uvoľniť myseľ,

prídite každý pondelok o 9.30 a po hodine odídete svieži,uvoľnení a šťastní ☺

JOGA je skombinovaná tak, aby bola vhodná pre každého ☺

Záujem a viac info : 0903 306 387
www.medicorcentrum.sk
fb/medicorcentrum

MEDITÁCIE MáJ A JúN

MEDITÁCIE

Konečne, po dlhšom čase , začíname novú časť meditácií:

V mesiacoch máj a jún nás čaká sieť meditácií zameraných na :
– vnútornú zmenu a premenu,
– oslobodenie, harmonizovanie energetických centier tela,
– uzdravovanie svojho JA SOM
– prepájanie sa s vnútornými a vonkajšími vrstvami,
– aktivovanie a otvorenie vnútorného zraku a sluchu,
– pritiahnutie hojnosti do každodennosti.
Začíname 3.mája v stredu o 19.00
Meditácia na pozdvihnutie krásy, lásky a radosti, uvoľnenie vnútorných strachov a obmedzení:)
Vo vašom vnútri je veľa krásy, lásky a radosti.
Takže, keď začnete svoju meditačnú cestu, uvidíte, že vaše srdce môže byť naplnené láskou, vaše telo môže byť naplnené krásou a vaša myseľ môže byť naplnená radosťou.

Meditácia je o zistení, kto ste, pohľadom na telo preč od tela, myseľ preč od mysle a pocity preč od pocitov.

Meditácia môže byť v tomto ohľade veľmi užitočná, pretože nám pomáha získať kontrolu nad našou mysľou a pozdvihnúť naše vedomie nad ego, ktoré nás drží uviaznutých v ilúziách.

Meditácia mení vašu frekvenciu.

Meditácia je spôsob, ako si môžete vychutnať výhody pokoja vo svojom každodennom živote spolu s jeho používaním na vedomé spojenie so svojou dušou a duchom.
Počas meditácie identifikujeme prúd myšlienok, ktoré máme; učíme sa ich jednoducho pozorovať bez toho, aby sme sa k nim cítili pripútaní alebo aby nám prekážali.

Účasť je potrebné potvrdiť, napr.aj TU.
Teším sa na všetkých zúčastnených:))