Ako žiť dobre a prosperovať v týchto časoch transformačných zmien.

Skutočné pocity lásky a uznania za vaše telo vyjadrujú pozitívnu správu obsahujúcu základné signály na udržanie života, ktoré vedú k vynikajúcemu zdraviu. Naproti tomu účasť na pocitoch skazy a zúfalstva, osamelosti, bezmocnosti, popretia, hnevu, odporu, žiarlivosti, chamtivosti a strachu vyjadruje negatívne posolstvo, ktoré podporuje nesúlad vo fyzických funkciách tela. Negatívne postoje majú nepriaznivé účinky. Hnev a nenávisť sú najškodlivejšie emócie, pretože uzatvárajú tok energie životných síl do tela.

Schopnosť dávať a prijímať lásku vo všetkých jej rozmanitých odtieňoch nádhery je skutočným kľúčom k uzdraveniu, pretože je to forma emocionálneho vyjadrenia, ktorá najviac podporuje život.

Rozhodnutie prijať najvyššiu zodpovednosť za vytvorenie svojej životnej skúsenosti vás posilní k dosiahnutiu stavu duševnej jasnosti a fyzickej vitality. Na niekoľko okamihov stíšte svoju myseľ a po chvíli hlbokého a rytmického dýchania zvážte túto dôležitú otázku: Je svet nebezpečným miestom strachom alebo je to veľké dobrodružstvo plné príležitostí na prebudenie duchovnej sily a prekonanie stanovené obmedzenia?

Váš základný pohľad na život je zakorenený vo vašich základných presvedčeniach a tieto viery načrtávajú podmienky vašich skúseností elektromagnetickým vtlačením poľa existencie do vašich očakávaní. Všetky vaše viery majú silný vplyv na vaše zdravie, pretože to, ako sa cítite o sebe a o celom svete, priamo ovplyvňuje funkcie a operačné systémy vašej fyzickej formy. Pamätajte, že vaše pocity sú vždy spojené s vašimi presvedčeniami – to, ako sa cítite, je výsledkom toho, čomu veríte. Bez ohľadu na to, čomu veríte, vaše telo bude v podstate nasledovať vaše najvnútornejšie príkazy – či už budete vysielať myšlienkové vzorce skazy a zúfalstva alebo tie, ktoré obopínajú živé zdravie.

Máte na starosti svoju fyzickú formu a stav vášho zdravia je priamym odrazom vášho vnútorného sveta myšlienok, pocitov a emócií. A práve v týchto arénach vnímania bude mať veľké duchovné uzdravenie hlboký dopad.

Je dôležité pochopiť, odkiaľ pochádzajú obmedzujúce koncepty týkajúce sa povahy tela. Väčšina myšlienok sa učí už vo veľmi mladom veku. V maternici sú deti vo veľkej psychickej súvislosti s oboma genetickými rodičmi, bez ohľadu na blízkosť otca. V krvi sa ukladajú nevýslovné generácie vzorcov rodinného správania; viery a postoje každého rodiča sú dieťaťu pred narodením dobre známe.

Malé deti rozvíjajú svoju myseľ testovaním, modelovaním a napodobňovaním vstupov z okolitého fyzického, mentálneho a duchovného prostredia. Keď sa naučené správanie odvíja od učenia, ktoré udržuje pocit bezmocnosti pri ovládaní zdravia vášho tela, tieto myšlienky zasadia skoré semená skazy, ktoré sa zakorenia a prerastú do viery pochybností a zúfalstva,,

Sila návrhu je medzi lekárskymi vedami dobre známa. Napriek tomu je možné jeho negatívne aplikácie ľahko zistiť pri neúnavných varovaniach o ochrane pred škodlivým žiarením alebo pri potrebe očkovania, ktoré sú skutočne toxickými chemickými koktailmi. A hrobové a predzvesťové oznámenia vždy pomahajú príchod každoročnej chrípkovej sezóny. Choroba je teraz veľká vec. Milióny ľudí sa vystrašia na rôzne stupne choroby a smrti a prispievajú k obchodovaniu so strachom, pretože ich naučili popierať spojenie medzi mysľou a telom.

Otupujúce a nepochybné prijatie danej lekárskej prognózy môže prameniť z rôznych základných vier; všetko sa však zredukuje na silnú vieru v osobnú bezmocnosť, ktorú je možné vyjadriť nasledovne:

„Kto som, aby som spochybnil lekársku autoritu? Čo ja viem? Moderná medicína má všetky odpovede. Musím mať zdravotné poistenie – čo keď sa mi niečo stane? Nemám kontrolu nad svojím telom. “ Takéto viery sa držia prevažne neúčinného a nákladného systému zdravotnej starostlivosti.

Z širšej perspektívy tento pocit bezmocnosti v spôsobe vytvárania fyzickej pohody vyústil do zlého energetického manažmentu fyzických a duševných zdrojov, čo sa prejavilo v súčasnej epidémii vážnych chorôb.

Choroba je vnútorný boj a ľudia čiastočne ochorejú, pretože zastavia svoj duševný a emocionálny rast, ktorá uzatvára prístup ku kozmickým a duchovným spojeniam a energiám. Túžba mať niekoho iného, ​​kto by mal na starosti opravu a starostlivosť o telo, vytvorila ťažkopádnu byrokraciu pri riešení zdravotných problémov od kolísky po vážne, ktoré sú väčšinou založené na podmienených obavách, ktoré sa v mysli vytvárajú.

Ak chcete v týchto dobách transformačných zmien žiť dobre a prosperovať, je vašou výhodou prijať vieru v životne dôležité zdravie a prijať zodpovednosť za schopnosť ho vytvárať.

Ako mnohí objavujú, liečba nie je celkovým zámerom modernej medicíny, pretože liečba – zahŕňajúca použitie drahých jedov a liekov – je oveľa lukratívnejšia ako odhalenie príčiny a účelu fyzickej a / alebo duševnej nerovnováhy. Tento zhubný prístup k zdraviu slúži iba na väčšie zaťaženie tela. Maskovanie príznakov choroby pomocou liekov iba ospravedlňuje procesy deštruktívneho myslenia a hlboké vnútorné pocity bezmocnosti a bezmocnosti, ktoré sú základom problému.

Nevyriešené emočné traumy sú skutočnými základnými problémami chorôb.

Slabé myslenie a vedenie falošného života oslabujú telo, a rozsiahla epidémia vážnych chorôb je priamym dôsledkom toho, že väčšina ľudí v minulom storočí prijala obmedzujúce presvedčenie o fungovaní tela. Celkom čestne k sebe si musíte položiť otázku: „Komu skutočne prospieva správa mojich sebakonceptov?“

TERAPIA EMF (EMP) a testovanie, ochrana 5G žiarenia

EMP- elektromagnetické pole a biopole človeka – Životné prostredie, 5G žiarenie, toxíny a zdravie: Súhra medzi expozíciou a vitalitou –  dnes sa už vieme chrániť.

TERAPIE EMP (EMF)- elektromagnetické pole a biopole človeka

Prečo sú dnes také dôležité?
Dnes, v 21.storočí už máme množstvo výskumov, štúdií a vedomostí k tomu, aby sme chápali a uvedomovali si, že nefungujeme len v rámci našej fyzickej roviny, nášho fyzického tela. Energie neprúdia len v našom vnútri, ale aj tesne okolo nás spolu s vibráciami a neviditeľnými vrstvami, ktoré sú však pre naše fyzické telo, jeho fungovanie, zdravie,psychiku veľmi dôležitým zdrojom ochrany a „výživy“.(kvantová biofyzika).
Táto naša vonkajšia vrstva je však veľmi ľahko oslabiteľná, hlavne v súčasnej dobe plnej elektroniky a elektromagnetického smogu.
A čo ju najviac oslabuje v našej modernej dobe?: napr.:

– neustále sa zvyšujúce žiarenie z našich bežne používaných elektrických zariadení, mobilov, GPS a satelitov,
– geopatogénne pôsobenie Zeme, ktoré je stále silnejšie, silné klimatické výkyvy.
– moderné úsporné žiarivky, ktorými sú vysvietené všetky budovy, pracoviská, obchody, nákupné centrá a žiaľ, aj množstvo domácností,
– časté letecké presuny – extrémna zmeny výšok, gravitácie, umelého svetla a vzduchu je pre organizmus extrémne stresujúca, len z jedného letu sa organizmus spamätáva celé týždne,

výrazne negatívne oslabujú celú našu vonkajšiu bio štruktúru, čo zas spôsobuje celý rad ochorení a psychickej nepohody.
V noci, počas spánku, kedy prebieha najsilnejšia regenerácia sa naše telo nedokáže dostatočne „reštartovať“, nakopnúť a zregenerovať, hlavne keď potrebuje všetku energiu usmerniť do našej oslabenej vonkajšej štruktúry, ochrany – biopola.

Koľkí z Vás majú v spálni elektrospotrebiče, mobil pri posteli?????

Neustále vystavenie sa aj nevedomému vplyvu žiarení môže viesť k výraznej expozícii toxínov v tele, a k mnohým nepríjemným stavom, ktoré vrátane autoimunitných ochorení, rakoviny, alergií, chronických degeneratívnych ochorení môžu viesť následne k psychickým či duševným symptómom (obzvlášť u detí a mladistvých).

Medzi typické nebadané a prvé prejavy presileného EMP poľa patrí zvláštna únava, celková vyčerpanosť, apatia, bolesti hlavy, slabozrakosť, nervozita, zmeny nálad, nespavosť, malátnosť, závrate, oslabená koncentrácia, nedostatok celkovej energie či bežne prejavovanej radosti.

Keďže toxíny rôzneho pôvodu sú všade a sme im neustále vystavení, nie je možné byť dokonalý a eliminovať sa, len tak, že robíme veci  lepšie. Potrebujeme jednoducho pomoc.Prichádza možnosť aplikácie EMF (EMP), ktorá je už dnes viac ako len preventívna, či potrebná.

Pomoc pri rôznych ochoreniach či oblastiach:

Trauma z minulosti sa dá vyliečiť

 • „Trauma“, či už v detstve alebo neskôr v živote, sa môže prejaviť na ceste k mnohým chorobám vrátane autoimunitných stavov.
 • Existuje Trauma (veľké T) a tiež trauma s malým t.
 • Všetci máme traumy z detstva v tej či onej forme a nevyriešené sa môžu zmeniť na nepretržitú alebo opakujúcu sa emocionálnu a/alebo fyzickú bolesť.
 • Spolu s rôznymi nástrojmi, ktoré ponúka kvalifikovaný odborník v oblasti duševného zdravia, môže človek rozpoznať alebo sa vyrovnať s traumou (traumami) a spúšťačmi reakcií a spolu s terapiou PEMF pomôcť vyliečiť mnohé zo stavov spôsobených týmito traumami.
 • Terapia EMF je dôležitá pri pomoci pri celkovom zdravotnom stave a najmä pri bolestiach a zápaloch.

Bunky, Mitochondrie, zdravie a dlhovekosť –  Mitochondrie zohrávajú úlohu v zdraví a dlhovekosti, ich stimulácia pomocou EMF

Vyčistením, obnovením a stimuláciou EMF posilníme silu našej  nadvedomej mysle, vďaka ktorej je možné zmeniť nekonštruktívne vnútorné presvedčenia a vzorce na silné, pozitívne život obohacujúce a liečivé myšlienky a presvedčenia.Tento posun vytvorí sebakontrolované, život meniace celoživotné výhody.EMF môže túto hodnotu len zvýšiť a poskytnúť konzistentnejšie a spoľahlivejšie výsledky.

 • Citlivosť na lepok môže viesť k mnohým zdravotným problémom.Patria sem autoimunitné poruchy a mnohé stavy súvisiace s črevami.Terapia EMF v kombinácii napr.s homeopatiou môže pomôcť so zápalom spôsobeným necitlivosťou na lepok.

 

COVID  long haul syndrome (CLHS) má mnoho znakov chronických a dlhotrvajúcich syndrómov a symptómov, po podaní mRNA vakcíny sa môžu ešte zvýrazniť – fibromyalgie, autoimunitných stavov, reaktivácie starých ochorení, astmy, alergií a menopauzy. Existujú tiež významné metabolické rizikové faktory v tom, že ľudia s už existujúcim metabolickým ochorením, ako je diabetes, sú vystavení vyššiemu riziku vzniku CLHS. Preto musí byť liečba CLHS multifaktoriálna a vrstvená.

Zatiaľ čo cvičenie a aktivita sú vo všeobecnosti dôležité, pri CLHS môžu byť priťažujúce, a preto je potrebné ich jemne kontrolovať. Symptómy CLHS zahŕňajú zdrvujúcu únavu, bolesti hlavy, bolesti, poškodenie orgánov, zápal srdca, zrážanie krvi, nespavosť, problémy so zrakom, depresiu, dysautonómiu (POTS), spánkové apnoe a prípadne návaly horúčavy.

EMF môžu pomôcť s mnohými komponentmi opísanými pre vyššie uvedený syndróm. Hlavné príčiny CLHS môžu zahŕňať mikrozrážanie, starnutie monocytov/bielych krviniek, problémy s kapilárnou výmenou plynov, nerovnováhu vagových nervov, prepožičanie hladín trikového oxidu, aktiváciu zvyškových vírusových rezervoárov a autoimunitné reakcie.

Liečebné prístupy zahŕňajú bio doplnky, homeopatické lieky, výživu,  terapie, je potrebná bunková aktivácia parasympatiku, reaktivita imunitného systému – všetko vo vrstvenom prístupe. Endometrióza je tiež zložitý stav s mnohými vrstvami. Na adekvátne riešenie tohto stavu sú potrebné porovnateľné multimodalitné prístupy.

Terapie EMF môžu tiež riešiť mnohé z týchto zložiek, najmä bolesť, zápal, bolesť panvy a funkciu čriev a močového mechúra, aktiváciu zvyškových vírusových rezervoárov a autoimunitné reakcie.

Temné energie v 21.storočí

Žiaľ, je to tak. Svetlo a tma….a naopak. Aj toto je realita.
Popri mojej 12 ročnej praxi v tejto oblasti sa venujem popri liečení aj čisteniu priestorov ( domy, byty, budovy, pracoviská, obchody, autá….)od nežiadúcich energií, entít, duší a rôznych negatívnych myšlienkových vzorcov a astrálnych bytostí, ktoré sú tu z rôznych príčin uväznené či zablúdilé a čakajú na svoje uvoľnenie mimo tejto reality.
Vnímam to ako svoje poslanie, predurčenie a bez väčších problémov je problém vyriešený na prvý krát.(častokrát aj na diaľku).
Avšak v poslednom období sa stále častejšie stretávam s veľmi vážnym napadnutím temnou energiou človeka.Preto som sa rozhodla napísať tento článok, nakoľko tu je v priamom ohrození nielen  zdravotný stav takejto osoby, ale aj jeho duša. Nebudem opisovať jednotlivé prípady, pretože sú nielen príliš závažné a komplikované, ale je nutné zachovať diskrétnosť príbehu ako aj postihnutej osoby.
A prečo sa to deje?
Nuž nato je naozaj ťažké podať správnu odpoveď, nakoľko mnoho takto napadnutých ľudí sa venuje častokrát aj duchovným otázkam.Avšak pri svojom pozorovaní pri tých, ktorý som s takýmito energiami pomohla a odstránila ich z ich aurického poľa ( či súbežne aj z prostredia) som si uvedomila, že mnoho z nich sú naivní, slabí, psychicky labilní,väčšinou bez rodinnej či inak silne blízkej opory, či sú v procese hľadanie pomoci či už samých seba, alebo v minulosti brali akékoľvek, aj ľahké halucinogénne látky. Taktiež to boli ľudia, ktorí boli veľmi fixovaní na materiálne statky, vidina ľahkého a rýchleho zisku či dosiahnutia úspechu je živnou pôdou pre pritiahnutie týchto energií . Zákon príčiny funguje aj v tomto zmysle dokonale, žiaľ. U takýchto ľudí je napadnutie temnými entitami veľmi jednoduché, a nedeje sa to len na úrovni ducha. Mnohokrát sa to deje práve priamo či prostredníctvom živých fyzických bytostí a ich kontaktu s nimi, väčšinou za nejakým účelom.
Ak máte zvláštny pocit, že na vás či vo vás niečo je, vaše správanie sa odrazu zmenilo – k horšiemu, máte pri seba osobu či ľudí, ktorí vás sústavne oslovujú, ťahajú do rôznych spolkov a skupín, odkazujú sa na akési vyššie bytosti, no vy máte z toho zmiešané , negatívne pocity, lákajú vás na rôzne darčeky, výhody a pod.zbystrite. Hlavne vtedy, keď sa začínate cítiť aj fyzicky zle, či sa vo vašom živote začnú diať nepríjemné udalosti, nehody, straty a pod.
Samozrejme, nie všetko je príčinou napadnutia temnou entitou či energiou, môže ísť o rôzne príčiny psychosomatických či fyzických prejavov oslabenia, vyčerpanosti a pod.
Tento článok má však upozorniť nato, že napriek modernému spôsobu života fungujeme paralelne s rôznymi vrstvami vedomia, vysokých či nízkych vibrácií a uvedomovanie pomáha byť v intuitívnom pozore, a neprehliadať naše vnútorné upozornenia nášho vyššieho JA.
Ak potrebujete v tejto oblasti pomôcť, vopred si vážim vašu dôveru :))

 

MAGNETOTERAPIA

Magnetoterapia patrí medzi najstaršie druhy fyzikálnej terapie. Ako fyzikálnu terapiu označujeme pôsobenie určitých fyzikálnych podnetov na ľudský organizmus, ako sú napríklad teplo, chlad, elektrický prúd, polarizované žiarenie, ultrazvuk a iné. Magnetoterapia využíva priaznivé účinky pôsobiaceho magnetického poľa na ľudské telo. Jej nespornou výhodou je najmä to, že je bezkontaktná, neinvazívna, nenávyková, bezbolestná a bez vedľajších účinkov. Pomôcť môže pri rôznych zdravotných problémoch, napríklad aj pri bolestiach kĺbov.

Magnetické pole prechádza celým telom a vyznačuje sa hneď niekoľkými priaznivými účinkami. Sú to hlavne účinky:
 • analgetický – má priaznivý vplyv na tlmenie bolesti,
 • vazodilatačný – rozširuje cievy a napomáha lepšiemu prekrveniu tkanív,
 • antiedematózny – pôsobí priaznivo proti opuchom,
 • regeneračný – urýchľuje hojenie mäkkých tkanív a kostných štruktúr,
 • myorelaxačný – napomáha uvoľňovať svaly znižovaním ich napätia (tonusu) pomocou ovplyvňovania iónov vápnika.
 • Vo veľkej miere sa uplatňuje aj pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov (artróze) a chrbtice (spondyloartróze), kedy zmierňuje tlak vyvíjaný na postihnuté kĺbové chrupky. Magnetoterapia je taktiež využívaná aj pri liečbe bolestí kĺbov a chrbtice, bolestí zubov, reumatizme, koreňových syndrómoch, Bechterevovej chorobe, syndróme zmrznutého ramena alebo astme.
Výhodou magnetoterapie je, že nemá žiadne vedľajšie účinky, no v ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť dočasné zvýšenie bolesti.
Význam má hlavne ako doplnková a podporná liečba najmä po zlomeninách kostí, operáciách alebo úrazových poraneniach kĺbov. Jej výhodou je aj skutočnosť, že sa môže aplikovať na miesta, kde sa nachádzajú kovové implantáty po ortopedických operáciách kĺbov či zlomeninách kostí. Záleží iba od daného druhu materiálu, ktorý sa pri operácii použil.

Dva druhy magnetického poľa

Magnetické pole sa v prístroji získava prietokom elektrického prúdu tvarovanou cievkou so železným jadrom, ktoré zosiľňuje a usmerňuje magnetický tok. Rozlišujeme dva druhy magnetického poľa, ktorými môžeme počas magnetoterapie pôsobiť na ľudský organizmus. Ide o magnetické pole:

 • statické – hodnota intenzity magnetického poľa sa nemení, využitie má najmä pri akupunktúre;

 • pulzné (striedavé) – hodnota intenzity magnetického poľa sa mení od kladného maxima k nule až do záporných hodnôt a späť, na tomto princípe pracuje väčšina prístrojov využívaných v rehabilitácii;

Kedy sa neodporúča podstúpiť magnetoterapiu

Napriek tomu, že neboli zistené nijaké nepriaznivé účinky magnetoterapie, neodporúča sa podstúpiť terapiu počas tehotenstva alebo menštruácie. Magnetoterapia ďalej nesmie byť použitá pri:
 • krvácavých stavoch akéhokoľvek charakteru,
 • neznámych bolestiach v brušnej oblasti,
 • pri žiadnom infekčnom alebo mykotickom ochorení,
 • záchvatových ochoreniach (napr. epilepsia)
 • ochoreniach krvi,
 • akútnej tuberkulóze,
 • nízkom tlaku krvi (hypotenzii),
 • po onkologických operáciách alebo po liečbe chemotorapiou.
Dôležitá je aj skutočnosť, že v priebehu liečby pomocou magnetoterapie nesmie pacient podstúpiť žiadnu aplikáciu žiarenia (napríklad röntgenové vyšetrenie, onkologická liečba ožarovaním). Aplikácia týchto žiarení totiž negatívne ovplyvňuje naštartované regeneračné procesy a znižuje tak celkovú účinnosť magnetoterapie.
Všeobecne sa odporúča 30 minút po 5 sedení, potom týždenná pauza a znova zopakovať.Je to však individuálne v závislosti od problému a veku.
V kombinácii s celostnými postupmi a terapiami aj formou energetickej a homeopatickej medicíny sa dá dosiahnuť výrazný liečebný a terapeutický efekt k dosiahnutiu komfortu a navráteniu zdravia.
V prípade záujmu sa stačí objednať písomne alebo telefonicky.

KURZ NUMEROLÓGIE A OSOBNÉHO POZNANIA

KURZ NUMEROLÓGIE – sobota – 5.11.2022 , je možný aj individuálny podľa dohody
od 10.00 – 17.00 hod.,
individuálna obedová prestávka od 12.00 do 13.00
program kurzu na webe….medicorcentrum.sk – oznamy
Čísla sú v numerológii kľúčom k hľadaniu súvislostí, existujúcich v ľudskom jednaní či chovaní. Táto metóda kurzu je ľahko pochopiteľná a pomerne rýchlo osvojiteľná , môže prebudiť naše schopnosti o ktorých často ani nevieme a ktorá nám pomôže nahliadnuť do hĺbky ľudskej osobnosti, ale tiež spoznať seba, svoju vlastnú identitu, možnosti……rozvíja intuíciu, sústredenosť, prácu s čistou mysľou a dušou, trpezlivosť:))
Navyše nám poskytuje o.i.istý benefit čo , ako a kedy konať, aby bolo všetko v rovnováhe a bez zbytočných prekážok.
Tak poďme spolu do toho:))
Teším sa na Vás:))