Čo je to bioenergetické hodnotenie a aké typy existujú?

Pokiaľ ide o zdravie, výživu a farmaceutickú medicínu majú svoje úlohy. Prvý z nich poskytuje fyzické stavebné kamene potrebné pre dobré zdravie, zatiaľ čo druhý môže pomôcť zmierniť príznaky chorôb.

Obaja však pristupujú k zdraviu z chemického hľadiska. Budúcnosť zdravia sa zameriava aj na fyziku tela. Energia študovaná vo fyzike je to, čo v skutočnosti poháňa chémiu tela, takže ak dokážeme porozumieť energii a tomu, ako je ovládaná, môžeme podporovať zdravie zo zásadnejšej úrovne.

Radi tomu hovoríme „dostať sa ku koreňovým príčinám“ a to je úloha bioenergetiky . Existuje konvenčná oblasť štúdia, kde sa bioenergetika zameriava na to, ako bunky vyrábajú energiu (ATP) chemicky, ale v širšom zmysle sa bioenergetika zameriava na všetky spôsoby akumulácie a kontroly energie. A funguje to na hodnotení a oprave tela z tejto úrovne.

Takže energo posúdenie je niečo, čo nie je otestovať telo chemicky, ale testuje svoj energetický systém schopný to pochopiť v tomto hlbšej úrovni. To znamená, že existuje niekoľko typov bioenergetických hodnotení a urobili sme maximum, aby sme ich tu pre vás zaradili, aby ste mali lepší prehľad o tom, čo je k dispozícii.

Ale najskôr pár myšlienok o tom, čo hľadať a čomu sa pri takomto teste vyhnúť.

Na čo sa zamerať pri bioenergetickom hodnotení

Zatiaľ čo väčšina bioenergetických hodnotení sa zameriava na testovanie zdravia alebo rovnováhy častí tela, z nášho pohľadu nás toto zameranie stále núti pozerať sa skôr na fyzické časti tela než na jeho energetické funkcie. Máme pocit, že bioenergetika by to mala rozdeliť o niečo ďalej na 3 primárne oblasti, pretože tieto určujú, či je energetický systém schopný správne riadiť operácie tela:

1.Energetické hladiny     2.Informačná integrita / presnosť     3.Voľný tok týchto informácií

To je dôvod, prečo okrem iného (napríklad kritické zosúladenie s vlastnými poľami Zeme), NES Health rieši všetky tieto.

1.Energetickí vodiči podporujú energetické hladiny v tele. ED

2.Energetické integrátory (každodenné operácie) EI a energetické terény ET (liečebný alebo nápravný systém tela) sa zaoberajú informačnou integritou.

3.Toxíny, patogény a možno najčastejšie nevyriešené šoky, traumy a stres môžu zablokovať správny tok informácií. Mnoho z našich informačných systémov podporuje proces odstraňovania toxínov z tela. Energetické terény sa podieľajú na celistvosti telesných tkanív, ktoré môžu eliminovať fyzické patogény alebo ich energetické podpisy. Naše informačné systémy mysle a tela sú navrhnuté tak, aby podporovali čistenie emocionálnych blokov.

Tento bioenergetický pohľad na telo je dôvod, prečo NES Health netestuje len „pečeň“. Skôr testujeme „Driver Liver“ (ako dobre je pečeňové pole napájané na fungovanie pečene?); testujeme „integrátor pečene“ (ako dobre komunikuje pečeň v sebe a s inými časťami tela?); a testujeme energetické terény súvisiace s pečeňou (ako dobre fungujú jej nápravné správy?).

Výživa (a ďalšie prvky životného štýlu) sú pre to všetko kritickými partnermi, preto ich vôbec nezľavujeme. Náš kurz bioenergetického životného štýlu (dostupný prostredníctvom našich terapeutov ) v skutočnosti učí ľudí o návykoch zdravého životného štýlu v oblastiach tela, mysle, sociálnych vecí a životného prostredia. Toto sú cenné testy v rámci bioenergetického hodnotenia – väčšina systémov, vrátane nášho, sa na ne pozerá. Sme však presvedčení, že nestoja osamotení – že informačná / energetická stránka wellness musí hrať úlohu u mnohých ľudí v procese uzdravovania.

Čomu sa vyhnúť v bioenergetickom hodnotení

Napriek zjavným právnym dôsledkom existujú spoločnosti, ktorých hodnotenia naznačujú fyzickú prítomnosť patogénov alebo dokonca špecifické zdravotné choroby. Odporúčame vyhnúť sa týmto hodnoteniam, pretože sa pokúšajú tvrdiť o fyzickom tele, nie o jeho energetickom systéme. Cítime, že to nie je úprimná reprezentácia toho, o čom čítanie je.

Podobným spôsobom by sme sa vyhli tým, ktorí prezentujú svoje hodnotenia ako naznačujúce fyzickú prítomnosť toxínov alebo nutričné ​​nedostatky.

NES Health posudzuje to, čo nazývame energetické terény, čo sú informačné cesty tela k udržaniu zdravých tkanív (alebo k ich uzdraveniu v reakcii na choroby). Vzhľadom na ich asociáciu s určitými tkanivami môžu mať sekundárny vzťah k určitým patogénom (fyzickým alebo virtuálnym), ale prioritné čítanie neznamená prítomnosť patogénu. Tiež netestujeme na žiadne choroby.

Ponúkame environmentálnu obrazovku (zaoberajúcu sa toxínmi) a nutričnú, ale v oboch prípadoch hodnotíme iba reakciu telesného poľa na položku, ktorá môže naznačovať fyzickú prítomnosť alebo nedostatok niečoho.

 

Bunky s nami komunikujú a počúvajú nás

Bunky s nami komunikujú a počúvajú nás.  „Každá časť nášho  tela má svoje vlastné vedomie či vlastnú dušu.“

Pravidelné vykonávanie meditácie je nevyhnutné na to, aby sa mozog naučil vstupovať do vlnových stavov mozgu alfa a theta.V týchto stavoch sa komunikácia medzi vedomou mysľou a fyzickým telom dramaticky zosilňuje.

Na vyvolanie elektrickej reakcie v bunkách sú  potrebné spontánne emócie, nie nasilu vyvolané, ktorá rozprúdia  energie, používané na prenos informácií. Bunky sa správajú  akoby snímače a spínače , čo naznačuje, že táto komunikácia je prenášaná poľom, ktoré konvenčná veda ešte neobjavila.K pochopeniu tohto poľa, prenášajúceho emocionálny zámer medzi dvoma živými vecami, nám pomáha priviesť ďalšie objavy kvantovej fyziky.

Meditačné techniky privádzajú myseľ do súladu s týmto poľom. Energia tohto poľa je potom prostredníctvom jasného zámeru zameraná do fyzického tela dodávaná prostredníctvom konverzácie, vyvolávajúcej pozitívne emócie  a nalaďuje fyzické telo na vedomú myseľ.

Kvantové prepletenie je proces, v ktorom sa dve častice hmoty, ktoré spolu prišli do styku, stále správajú, akoby boli spojené aj po tom, čo boli oddelené na vzdialenosť mnohých kilometrov. Po vykonaní energetickej zmeny vlastností jednej častice (pozície, hybnosti a rýchlosti rotácie) sa okamžite zmenia aj vlastnosti vzdialenej častice.“

Všetko v prírode so sebou vzájomne súvisí. Oddeliteľnosť v podstate neexistuje.

Staroveké kultúry chápali toto vzájomné prepojenie ako živé vesmírne energetické pole, ktoré udržiava život, pričom v celom vesmíre riadi evolúciu vedomia.

NES a Fotóny ( Svetelené častice – Svetlo)

Fotóny, čo je dosť zvláštne, sa objavujú vo viditeľnom spektre. Pohybujú sa vo vlnových dĺžkach blízkeho červeného až fialového svetla, teda oblastiach vlnových dĺžok 200 až 1300 nanometrov..Neuróny našich mozgov sú schopné  komunikovať prostredníctvom svetla. Náš mozog z tohto pohľadu má optické komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých  dochádza k nejakej optickej komunikácii – cez  biofotóny vytvárané našimi mozgami ovplyvňované kvantovým previazaním.

Čím viac svetla dokážeme vytvárať a komunikovať medzi neurónmi, tým sme vedomejší (dosahujeme vyšší stupeň vedomia)? Prostredníctvom týchto biofotónov možno komunikuje náš duch a vedomie s našimi telami. A čím viac svetla vytvárame, tým sme prebudenejší, a tým viac stelesňujeme celistvosť nášho vedomia.

Podľa výskumov NES bioenergetického inštitútu, existuje nejaký vzťah medzi biofotónmi, svetlom a vedomím a to  naznačuje, že svetlo je niečím viac, než sme si doteraz mysleli.

Mnohé texty a náboženstvá siahajúce ďaleko do minulosti už od úsvitu ľudskej civilizácie hovorili o svätých, vyšších bytostiach a osvietených jednotlivcoch so žiarivými kruhmi okolo hláv.Počnúc starovekým Gréckom a starým Rímom až po učenia hinduizmu, budhizmu, islamu a kresťanstva, popri mnohých iných náboženstvách, boli svätí jednotlivci zobrazovaní so žiariacimi kruhmi vo forme kruhovej žiary okolo ich hláv.

Ak boli osvietení, ako sú opisovaní, potom bol možno tento žiarivý kruh iba dôsledkom vyššieho vedomia, s ktorým pracovali, teda vyššej frekvencie a vytvárania biofotónov.

Možno títo jednotlivci vytvárali vyššiu hladinu biofotónov so silnejšou intenzitou z dôvodu svojho osvietenia, pokiaľ teda nejaký vzťah medzi biofotónmi a vedomím existuje.

Aj samotné slovo OSVIETENIE naznačuje, že toto vyššie vedomie nejako súvisí so svetlom.

Všetky produkty NES obsahujú fotónové kvantové častice :))

 

COVID 19 a jeho následky na organizmus

Správne zvolenými liečebnými a terapeutickými postupmi vieme upraviť a pripraviť procesy tela tak, aby boli odolné voči možným novým vírusom a aby v prípade ochorenia si naše telo s  nimi ľahko poradilo v prirodzenej forme bez chemických látok.

Podstatou je podať správne zvolené substancie na základe správnej komplexnej diagnostiky, zvýšiť imunitný proces na všetkých vrstvách (imunita má niekoľko vrstiev a oblasti, ktoré sú vzájomne prepojené), a ochrániť bunky tela pred prienikom patogénov.

Odporúčam každému, kto už očkovanie absolvoval, resp. kto sa napriek všetkým varovaniam a možným dostupným vedeckým vyjadreniam rozhodne pre podanie COVID vakcíny, aby si predtým prišiel zdiagnostikovať stav svojho organizmu. Určite sa o sebe dozvie zaujímavé informácie a pomôže tým predísť neprijemným stavom v budúcnosti.

PREVENCIA v 21.storočí

PREVENCIA je, bola a vždy bude dôležitou súčasťou nášho života a krokom ku zdraviu.

Mnohokrát je dôležitejšia ako samotné liečenie, nakoľko predchádza možnému ochoreniu.

Prevencia má niekoľko podôb a možností využitia.

  • Fyzická prevencia sa týka hlavne správnemu životnému štýlu, pod ktorý spadá zdravá strava, dostatok pohybu hlavne na vzduchu a v prírode, dostatok spánku či vedomého odpočinku,pitný režim, užívanie podporných vitamínov a minerálov, či rôznych výživových doplnkov.
  • Psychická prevencia zahŕňa predovšetkým pocit pohody, spokojnosti, vyváženosti, naplnenosti, nastolenia rovnováhy v živote, dostatok radosti, optimizmu, vyvážené a uspokojivé medziľudskévzťahy, meditácie,jóga.

V 21.storočí však už máme aj vyššie stupne prevencie- energetickú a informačnú prevenciu,  ktoré sa v minulých rokoch nepoznali, resp.sa im nevenovala žiadna pozornosť. Ako vieme, naše telo disponuje nespočetným množstvom energetických dráh, uzlov, vedomých a podvedomých vnemov a tiež ochranného poľa, ktoré je všeobecne známe pod pojmom energoinformačné pole, resp.biopole človeka.

Toto biopole je prvé, ktoré prichádza do kontaktu so všetkým čo nás obklopuje – prostredie, žiarenia, myšlienky iných ľudí, reakcie geomagnetických pólov a pod.

Dnes už máme k dispozícii vysokohodnotný scen – diagnostický systém, založený na kvantovej fyzike, ktorý monitoruje všetky odchýlky a nerovnováhy tela – zvonka aj zvnútra a je schopný zachytiť energetické bloky dávno predtým ,ako sa prejavia vo forme psychickej či fyzickej chorobe.Je jedno v akom čase prídeme, vždy v danej chvíli ukáže to,čo je pre náš organizmus dôležité dať do poriadku. Jednoducho sa posúvame v časopriestore.

Takto môžeme zachytiť a dať do poriadku predispozície či začínajúce ochorenia v najhlbších vrstvách tela, ktoré ešte bežnými vyšetreniami či odberom krvi nie je možné  zachytiť. Rovnako je veľmi účinná pred COVID vakcínou a jej následnými nežiadúcimi účinkami po jej aplikácii.

Ak vynecháme už spomínanú a potrebnú PREVENCIU, tak pri akomkoľvek ochorení, ktoré nám spôsobuje bolesť a problémy na fyzickej alebo psychickej úrovni. Je nesmierne dôležité spoznať príčinu a pôvod ochorenia a následne túto príčinu odstrániť. Príčina našich chorôb a problémov sa vôbec nemusí nachádzať v našom fyzickom tele.Každá fyzická choroba leží v našej energoinformačnej zložke čiže v nepravidelnej cirkulácii energie – ktorá je podstatou človeka. Všetko ostatné je len následok  a varovný stav toho, čo vzniklo na emočnej, psychickej, molekulárnej či bunkovej úrovni DNA dávno predtým a rovnako každé ochorenie má aj svoju duchovnú príčinu.

Viac v selcii Zdravie – NES systém