Žiaľ, je to tak. Svetlo a tma….a naopak. Aj toto je realita.
Popri mojej 12 ročnej praxi v tejto oblasti sa venujem popri liečení aj čisteniu priestorov ( domy, byty, budovy, pracoviská, obchody, autá….)od nežiadúcich energií, entít, duší a rôznych negatívnych myšlienkových vzorcov a astrálnych bytostí, ktoré sú tu z rôznych príčin uväznené či zablúdilé a čakajú na svoje uvoľnenie mimo tejto reality.
Vnímam to ako svoje poslanie, predurčenie a bez väčších problémov je problém vyriešený na prvý krát.(častokrát aj na diaľku).
Avšak v poslednom období sa stále častejšie stretávam s veľmi vážnym napadnutím temnou energiou človeka.Preto som sa rozhodla napísať tento článok, nakoľko tu je v priamom ohrození nielen  zdravotný stav takejto osoby, ale aj jeho duša. Nebudem opisovať jednotlivé prípady, pretože sú nielen príliš závažné a komplikované, ale je nutné zachovať diskrétnosť príbehu ako aj postihnutej osoby.
A prečo sa to deje?
Nuž nato je naozaj ťažké podať správnu odpoveď, nakoľko mnoho takto napadnutých ľudí sa venuje častokrát aj duchovným otázkam.Avšak pri svojom pozorovaní pri tých, ktorý som s takýmito energiami pomohla a odstránila ich z ich aurického poľa ( či súbežne aj z prostredia) som si uvedomila, že mnoho z nich sú naivní, slabí, psychicky labilní,väčšinou bez rodinnej či inak silne blízkej opory, či sú v procese hľadanie pomoci či už samých seba, alebo v minulosti brali akékoľvek, aj ľahké halucinogénne látky. Taktiež to boli ľudia, ktorí boli veľmi fixovaní na materiálne statky, vidina ľahkého a rýchleho zisku či dosiahnutia úspechu je živnou pôdou pre pritiahnutie týchto energií . Zákon príčiny funguje aj v tomto zmysle dokonale, žiaľ. U takýchto ľudí je napadnutie temnými entitami veľmi jednoduché, a nedeje sa to len na úrovni ducha. Mnohokrát sa to deje práve priamo či prostredníctvom živých fyzických bytostí a ich kontaktu s nimi, väčšinou za nejakým účelom.
Ak máte zvláštny pocit, že na vás či vo vás niečo je, vaše správanie sa odrazu zmenilo – k horšiemu, máte pri seba osobu či ľudí, ktorí vás sústavne oslovujú, ťahajú do rôznych spolkov a skupín, odkazujú sa na akési vyššie bytosti, no vy máte z toho zmiešané , negatívne pocity, lákajú vás na rôzne darčeky, výhody a pod.zbystrite. Hlavne vtedy, keď sa začínate cítiť aj fyzicky zle, či sa vo vašom živote začnú diať nepríjemné udalosti, nehody, straty a pod.
Samozrejme, nie všetko je príčinou napadnutia temnou entitou či energiou, môže ísť o rôzne príčiny psychosomatických či fyzických prejavov oslabenia, vyčerpanosti a pod.
Tento článok má však upozorniť nato, že napriek modernému spôsobu života fungujeme paralelne s rôznymi vrstvami vedomia, vysokých či nízkych vibrácií a uvedomovanie pomáha byť v intuitívnom pozore, a neprehliadať naše vnútorné upozornenia nášho vyššieho JA.
Ak potrebujete v tejto oblasti pomôcť, vopred si vážim vašu dôveru :))