Začali sme nový rok, rok 2023…..je pod vibráciou čísla sedem.

V skratke ide o rok všeobecnej dôvery, viery, trpezlivosti a uzdravovania. Liečenie – uzdravovanie ako také má niekoľko fáz, tak ako u človeka , tak aj v prírode, v globálnej podobe….

Pôsobením viacerých faktorov a dotýkaním sa postupných vrstiev dochádza k uvoľňovaniu z vnútra von – základný príncípov správnej liečby. Najskôr tiež môže ísť k prechodnému zhoršeniu, čo vidíme aj v spoločnosti, v rôznych oblastiach, vstvách…..chaos, strašenie, odhaľovanie, vyplavovanie….čo v konečnom dôsledku prináša u mnohých najskôr šok, hnev, agresiu, možno apatiu či prebudenie a uvedomenie si.

Následne zmenu prístupu k informáciám, správaniu, životnému štýlu a celkového spôsobu života ako takého.

Počas svojej 14 ročnej praxe badám výrazný rozvoj psychosomatických porúch u detí a dospelých. Tieto potlačené príznaky neskôr vedú k vážnym duševným poruchám. Dokonca v posledných 3 rokoch sa z týchto problémov stala „pandémia“ strachu, depresií a samovrážd.

Depresia – súhrn viacerých symptómov na rôznych úrovniach – od nechuti, nezáujmu, smútku, plačlivosti, vyčerpanosti, nespavosti, neistoty zlosti až po prejavy melanchólie, apatie, letargie, extrémnej precitlivelosti, úzkostí, uzavretosti, beznádeje, neschopnosti zvládať problémy, agresie, záchvatov paniky a myšlienok na samovraždu.

Najhoršie je tento problém prehliadať, ignorovať a potláčať.

Kým sa však rozhodnete urobiť posledný krok-navštíviť psychiatra, odporúčam vyskúšať jemnejšie metódy terapií, bez následných nežiadúcich účinkov, ktorých vzájomnou kombináciou sa dajú dosiahnuť uspokojivé výsledky v priebehu 3-5 mesiacov v závislosti od hľbky problému, veku a celkovej histórie ochorení.

Rok 2023 z pohľadu numerológie

Ročná vibrácia sedmičky prináša veľké zmeny do života, ktoré sa môžu týkať mnohých oblastí v spoločnosti  a vyplývať tak na city a citlivosť druhých. Zmeny, ktoré prichádzajú treba vnímať ako zmeny potrebné, transformačné, ktoré by mali v prvom rade poučiť a vnímať ich z tých vyšších aspektov. Je to rok pokroku skôr duchovného než fyzického, mnohokrát zmeny a potreby viac k prirodzeným a alternatívnym spôsobom  a metódam života v rôznych oblastiach. Z láskou treba pomôcť druhým, i keď si myslíme, že na ne nemáme čas.  Kľúčové slovo sedmičky je viera a trpezlivosť. Veľmi v tomto období prospieva vnútorná meditácia a uvoľňovanie vnútorného napätia. Sedmička nám ukazuje možnosti zmien , ktoré sú viditeľné na fyzickej rovine, ale aj tie, ktoré naciťujeme vyššími zmyslami, vedomím, ktoré sú akoby v bežnej realite ukryté, avšak prebiehajú v jemnohmotných vrstvách planéty a spoločnosti. Všetky tieto zmeny prebiehajú, pre niekoho sú viditeľné viac, pre iných menej a pre niekoho vôbec. A tak je to správne. Ku koncu toho roku zhodnotíme celkový obraz a odraz zmien a budeme pokračovať  do harmonickej osmičky:)))

Toto obdobie je tiež mimoriadne vhodné na cestovanie a spoznávanie nových krajín.