Deti – impulzívne, nepokojné, emočne labilné, v kolektíve neprispôsobivé a vzdorovité  s nízkou schopnosťou sebaovládania a sebadisciplíny, laickým okom často považované za nevychované či neposlušné, s poruchou pozornosti, sústredenosti, prijímania vedomostí, netrpezlivosti……spoznávate ich?. No nie vždy je problém vo výchove. Reč je o syndróme ADHD, v súčasnosti najčastejšou diagnostikovanou psychickou poruchou u detí.

Existuje niekoľko spôsobov, ako zlepšiť ich celkový stav. Okrem klasických prístupov sú v hre tiež alternatívne spôsoby terapie a liečebných metód, medzi ktoré sa s veľmi dobrými výsledkami radí aj homeopatia+ NES terapia.

Za posledných dvadsať rokov bolo v oblasti homeopatie zrealizovaných niekoľko štúdií, ktoré potvrdili priaznivý vplyv homeopatickej terapie u detí so syndrómom ADHD. Spomeniem napríklad štúdiu, ktorá bola realizovaná na pôde Medicínskej univerzitnej detskej kliniky v Berne v spolupráci s KIKOM (Kolegiálny úrad pre komplementárnu medicínu univerzity v Berne) a ktorá dokazuje účinnosť homeopatík pri liečbe ADHD symptómov u detí. Príznaky ako hyperaktivita, impulzívnosť, plachosť, bojazlivosť alebo úzkosť sa počas homeopatickej terapie zmiernili o 37 až 63 %, zlepšila sa pozornosť detí na vyučovaní a celkový pozitívny účinok terapie pretrvával dlhodobo.  Pri konvenčnej liečbe veľa detí užíva lieky s obsahom látok, ktoré vplývajú na psychiku a môžu vyvolať vedľajšie účinky. Naproti tomu predstavuje homeopatia a NES terapia pre rodičov ADHD detí účinnú a prospešnú alternatívu bez rizík. 

Najpodstatnejší je však celostný prístup jednotlivého dieťaťa a jeho pôsobenie okolie – aké bolo tehotenstvo matky, pôrod, prvé roky života, história jeho ochorení, príp.traumy- úrazy, šoky…..lieky a pod.

Spúšťačom môže byť komplikovaný priebeh pôrodu, prežitá trauma alebo zmena, ktorá významne zasiahla do života dieťaťa. Odborníci dnes tvrdia, že syndróm ADHD nespúšťa len jeden faktor, ale viacero. Podľa aktuálnych výskumov sa na jeho vzniku podieľa vo významnej miere genetika, prenatálny vývin, samotný pôrod a rovnako aj vplyv prostredia,

 Dôležité je zohľadniť každý jeden prípad samostatne, dôkladne ho analyzovať.K deťom s ADHD syndrómom pristupujeme rovnako ako k deťom s inými zdravotnými ťažkosťami. Počas terapeutickej  konzultácie sa snažíme zistiť, v čom je dieťa iné ako ostatné deti s rovnakým problémom. V prípade ADHD syndrómu nás teda zaujíma, čím sa dieťa odlišuje od iných detí s ADHD. Inými slovami zameriavame sa na jeho jedinečné prejavy a príznaky nepozornosti, hyperaktivity, úzkosti alebo porúch spánku.

Počas svojej praxe pozorujem jednu zaujímavosť, napr. z 12 detí je 8 chlapcov s týmito symptómami, Rovnako  to pozorujem napr. pri autizme.To neznamená, že dievčatá sa s týmto problémom netrápia, avšak je ich podstatne menej, resp. príznaky sú iné, miernejšie, viac uzatvorenejšie, s nie až tak výraznejšími prejavmi.

Komplexná  terapia pri probléme so správaním a hyperaktivite je proces, počas ktorého dochádza k očakávanej zmene pozvoľna, najčastejšie v priebehu 3 – 4 mesiacov.

Avšak bez vedľajších účinkov.

Chce to jednoducho čas, trpezlivosť a spoluprácu tak, ako pri každom vážnejšom ochorení.