V praxi sa stále častejšie stretávam s psychosomatickým stavom úzkosti a paniky. A v posledných 3 rokoch výrazne u detí a tínedžerov.

A pritom diagnostika tohto  problému nie je až taká komplikovaná a  podaním  presne a správne indikovaných naturopatických liečiv a terapeutických modulov pomôže k úplnému odstráneniu nielen akútnych stavov, ale aj takých, ktoré sú už dlhodobé, resp.potláčané rôznymi alopatickými neuropatickými liekmi, či dokonca antidepresívami.

Téma tejto širokospektrálnej psychosomatickej problematiky je naozaj veľmi obšírna s množstvom príčin, spúšťačov a navzájom poprepájaných emócií, situácií, okolností a pod. v rôznych etapách života človeka.

Dnes však niečo o deťoch, nakoľko  toto je pre mňa alfa omega.

Všetci sme boli kedysi deťmi a pocity, emócie, obrazy, spomienky si nesieme so sebou po celý život – no rozdiel je v tom, či sú pozitívne či negatívne – a tieto či sme  pochopili, spracovali, prijali, či s nimi stále podvedome bojujeme, resp.odzrkadľujeme v našich dospelých životoch, v profesii, partnerstve, priateľstvách……

Deti, naše najdrahšie bytosti, by mali byť automaticky milované so všetkým , čo k tomu patrí –  pozornosť, starostlivosť, záujem, dotyky, strávený čas…… no, častokrát to chýba z rôznych príčin. A potom vznikajú poruchy správania, pozornosti, žiarlivosť, rebélia, rečové poruchy, úzkosti až stavy paniky či sebaubližovanie.

Je mýtus, že všetci rodičia milujú svoje deti.

Niektorí nemajú vyvinutú empatiu a nedokážu sa na dieťa naladiť, pochopiť ho, precítiť,  niektorí síce empatiu majú, ale využívajú ju na to, aby dieťaťom mohli manipulovať a aby využívali  druhých s cieľom naplnenia vlastných egocentrických potrieb.

Často sa stretávam aj s citovou zanedbanosťou a smútkom detí aj dospelých detí z toho, že nedostali veľa záujmu či podpory zo strany rodiča. Pretože rodičia boli zaneprázdnení, zamestnaní, nemali na deti čas alebo z neuvedomelého počatia či rodičovstva  –  deti nejako prišli, tak jednoducho nemali chuť sa nimi zaoberať. Rodičovstvo ich nebavilo a mali úplne iné priority.

Keď sa deťom takých rodičov v dospelosti narodia vlastné deti, buď zopakujú kolobeh, ktorý poznajú z domu, alebo môžu reflektovať na vlastné detstvo a využiť to ako šancu osobnostne sa posunúť.

Ak máte podobné problémy, neváhajte ma kontaktovať.