( „Otvárajme svoje srdce s dôverou a vedomím, že aj keď existuje šanca, že sa môže jeden deň všetko skončiť, zažijeme radosť a lásku, o ktorej sme nikdy nesnívali.“)
Predstavme si srdce ako energetickú bránu, ktorá dokáže presiahnuť hranice nášho fyzického tela. Je to hlavná brána, ktorá pôsobí ako centrum lásky, harmónie a radosti, ktorá prepája ostatné energetické brány – čakry a komunikuje s nimi.
Tu máme schopnosť vciťovať sa, súcitiť, naladiť sa na druhých, prežívať ich. Je to náš emocionálny stred, môžeme vďaka nemu vnímať krásu prírody, harmóniu v hudbe, výtvarnom umení a živote vôbec.
Srdcová čakra vyžaruje veľmi silno, jej úlohou je zjednocovať všadeprítomnú lásku, ak je otvorená, má obrovský potenciál transformácie a uzdravovania pre nás aj pre ostatných.
Otvorené srdce otvára ďalšie srdcia.
Zatvorené srdce je. akoby bol na našej ceste postavený múr, ktorý musíme obchádzať. Keď máme zablokovanú energiu v srdci, môže sa prejaviť cez množstvo psychických problémov či fyzických chorôb. Medzi najčastejšie patria negatívne emócie voči sebe či iným, pocit osamelosti, izolácie, žiarlivosť, strach z intimity, nedostatok dôvery, úzkosti a rôzne formy depresie.
Srdcová čakra nám z hľadiska energetiky tela ovplyvňuje srdce, pľúca, hruď a ruky, tiež jazyk a rečové centrum – problémy s vyjadrovaním, u detí časté rečové vady, tzv. „drevený jazyk“.
Pri jej bloku môže byť vyšší krvný tlak, respiračné ochorenia, astma, bolesti chrbta, stuhnutosť kĺbov, najmä v pažiach.
Z psychického hľadiska sa srdcová čakra môže zablokovať pod náporom silných emócií, smútku, žiaľu, traumatického zážitku, šoku, či sklamaní – tzv. „zlomené srdce“.
Túto čakru môžeme podporiť rôznymi spôsobmi napr. fyzickými cvičeniami ( JOGA), jedlom, pozornosťou voči sebe, pobytom v prírode, zelenou a ružovou farebnou kombináciou……zelená farba sa nachádza v strede viditeľného farebného spektra, sme na ňu najlepšie naladení navonok aj vnútorne. Ružová je jej vyššia frekvenčná sestra , je viac duchovná. Avšak z praxe viem, že toto už v dnešnej dobe a pri hlbších poškodeniach už ani zďaleka nepostačuje a nemá taký účinok ako pred možno 20 – 30 rokmi.
Srdce a jeho energia má výsostné postavenie v energetickom systéme človeka nielen pre komplexnú rovnováhu a harmóniu tela a mysle, ale aj v súčinnosti s množstvom fyziologických problémov a ochorení.
Pokaľ máte pocit, že váš akútny, chronický či iný problém súvisí s touto oblasťou, alebo si to chcete odborne overiť, môžete ma kontaktovať.
Je široké spektrum terapií, naturopatických liekov podľa najnovších poznatkov a výskumov celej problematiky, ktoré si s týmto problémom hravo poradia a odstránia aj zastaralé zablokované emócie, či ochorenia.
Napr. Infoceutical ED6 Ovládač srdca obnoví celistvosť biopola srdca.
Zabezpečuje celkovú činnosť srdca. Výskumy preukázali , že stredný mozog , ako spracovateľ vizuálnych a mŕtvych zážitkov , je v priamom spojení s energetickým polom srdca, napomáha jeho regenerácii a jeho obnoveniu, má tiež spojenie s ostrosťou zraku a sluchu. Objasňuje spojenie srdca a citov, podporuje sebaistotu a mentálnu integráciu, radosť zo života a celkovo schopnosť prijímať a prejavovať lásku, pomáha pri procese prijímania rozhodnutí , osobnosti , duševnej čistote.
Odbúrava a uzdravuje traumatické zážitky v podvedomí, šok , stres , znečisťujúce látky ako fenylcyklohexán č. 4(spodná časť kobercov) a dioxán ( riedidlo ), vírusy, očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole.
Pomáha tiež pri druhotných poruchách pľúc , nerv. systému a brucha.
Srdce z hľadiska bioenergetiky vydáva zložité zvukové vlny a je v úzkom spojení s pľúcami a nervovou sústavou. Toto sú zložité zvukové vlny , hlavné časti biopola tvoria impulzy prichádzajúce z nervovej sústavy a energia tvoriaca sa počas výmeny kyslíka v pľúcach.
Pomáha vylučovať jedovaté látky a obnoví poškodené pole srdca.
EI2 Energetický Integrátor – Meridián Srdca / Pľúc
2.Energetický Integrátor obsahuje všetky orgány celého hrudníka. Tento riadi vzájomný energetický vplyv medzi srdcom a pľúcami. Teda pomáha vyriešiť konflikty medzi emocionálnym srdcom a intelektuálnou hlavou a aj funkčné poruchy medzi pravou a ľavou komoru srdca. El 2 v sebe obsahuje aj informáciu embryonálnu zárodkovú vrstvu , a takto aj mentálne vývojové anomálie a traumy prežité v maternici.
Klinické príznaky-Medzi typické príznaky spojené s deformáciou EI 2 pola sa zaraďujú nasledovné:
• Angína
• Choroba srdca z prekrvenia
• Problémy s rovnováhou v štruktúre srdca: uzly a ventily
• Vývojové embryonálne anomálie / vývojový autizmus
• Problémy hormonálnej rovnováhy
• Astma
• COPD , rozšírenie pľúc , stagnácia pľúc , rozšírenie priedušiek
• Dýchanie a srdcový rytmus všeobecne
Aj staroveká aj dnešná bioenergetická veda poukazuje , že dýchanie je zdrojom citovej sily. Ako aj obmedzené dýchanie ukazuje na potlačené city. Preto tento integrátor je v spojení aj so stálym smútkom. V 2. zóne aj citový terén sa dá spojiť s našou osobnou identitou , s načim srdcom alebo „dušou“. Srdce vytvára v každej minúte pole pre telo. Ako také , hlboko ho ovplyvňujú negatívne vzťahy a citové traumy.
EI4 – Energetický Integrátor – Meridián Srdca / Neurotransmitery
Tento integrátor sa nachádza v meridiáne srdca , ktorý je v energetickom spojení s predným mozgom. El 4 sprostredkováva správy predného mozgu všetkým bunkám tela, tento Integrátor dôležitý pri regulácií ženských cyklov , nakoľko zahŕňa aj maternicu a vaječníky.
Klinické príznaky -Nasledovné choroby sa pripájajú k poruche El 4 :
• Rečové chyby ( choroba ľavej pologule mozgu )
• Zajakávanie sa
• Rôzne ťažkosti s učením , jazykové schopnosti
• Chorea
• Malária , triaška
• Parkinsonova choroba
• Paralýza z podmienok CNS
• Závrate
• Nočné pomočovanie
• Ostrý sluch
Jedy: čierne plesňové huby a E-coli , lieky
Ako srdcová zóna a ukladač všetkých neurotransmiterov , El 4 sa spája s depresiou ,smútkom , žiaľom a popôrodnej depresii. Spôsobuje neprimerané obavy o svoje zdravie. Prostredníctvom tejto zóny si nahovárame podvedomé priania , aby sme boli chorí. El 4 sa pripája k chladnému charakteru , k nepružnému postoju a k neschopnosti dokončiť začaté, dostať sa do cieľa , namiesto húževnatého činu spojeného s vierou .
…a mnoho ďalších vysokoreparačných a hlbokopôsobiacich liečiv.
Viac v sekcii NES , alebo v Medicor centre :)) aj pri osobnej konzultácii ….