V poslednej dobe si v praxi všímam, že čoraz viac a častejšie sa toto ochorenie prejavuje aj u mladších ľudí. Dokonca u žien, napriek tomu, že sa spája  prevažne so staršími ľuďmi, resp.mužmi.

Z pohľadu klasickej medicíny ide o degeneratívne , progresívne ochorenie centrálnej a periférnej nervovej sústavy, ktoré má svoje špecifické prejavy – zhoršenie pohybu, stuhnutosť tela a trasenie končatín či hlavy. Najčastejším prejavom je tras ruky, následne pohybové ťažkosti, stuhnutosť, strácajú sa mimické svaly tváre, strnulý pohľad, monotónna reč, postupne sa vytráca prirodzené kývanie rúk počas chôdze a telo sa pohybuje ťažko, šuchtavo. Je to tiež následok poškodených jadier neurónov cez mozgovú kôru, medzimozgom a mozgovým kmeňom.Nastávajú biochemické zmeny v hemisférach , a klesajú hladiny dopamínu, takže sa tiež môžu prejavovať poruchy spánku,depresia, úzkosti, únava, nadmerná denná spavosť- postihnutie neurotransmiterových systémov.

Označuje sa ako „idiopatické“ čiže bez neznámej príčiny.

Pozrime sa nato trošku z inej stránky – keďže ochorenie je typické práve trasom končatín a stuhnutým pohybom, primárna príčina vychádza z pečene.Pečeň je zodpovedná za pohyb, je zásobárňou krvi a transportuje j tam, kde je potrebná.Tiež ovplyvňuje oči, šlachy, väzivá, vyživuje srdce, ktoré sa prejavuje na tvári a jeho energia cez oči.Je viacero spúšťačov, ktoré môžu byť vzájomne prepojenené:

  • prepracovanosť – dlhodobá pracovná záťaž bez potrebného odpočinku vedie k oslabeniu obličiek, tie ukotvujú energiu pečene

  • nevhodná strava – nadmerná konzumácia ťažkých, mastných jedál – tie oslabujú žlčník, ktorý je prepojený s pečeňou a pomáha jej filtrovať a lepšie pracovať

  • emócie – dlhodobo potláčané emócie hnevu, frustrácie a nespokojnosti vytvárajú na pečeň enormný tlak a stiesnenosť

  • horúčosť v tele – ide o neskoršie štádiá horúčkových ochorení, ak sa dostanú hlbšie do organizmu, na úroveň krvi a orgánov, oslabia ich a následne reaguje srdce.Tekutiny a krv tak prestávajú vyživovať šlachy, svaly a meridiny, energia  v týchto oblastiach začne stagnovať, zablokuje sa a začínajú sa prejavovať symptómy.

Z toho vyplýva, že pozornosť nestačí venovať len CNS a mozgu, ale aj pečeni, obličkám a srdcu. Medzi orgánmi predsa funguje súvislá viazanosť a komunikácia,  a tiež spätné väzby a interakcie. Obličky vyživujú pečeň, pečeň vyživuje srdce a všetky majú vplyv na výkon  a kondíciu mozgu.Veľmi podstatná je tiež psychosomatika – strata radosti, šťastia, spokojnosti, podriaďovanie sa a sústavné prispôsobovanie sa niekomu, niečomu….obetovanie sa. pretvárka…to všetko vyčerpáva vnútornú energiu už vyššie spomenutých orgánov.Tiež silným spúšťačom môže byť vytváranie neúmerného tlaku na seba a svoj výkon.Ak človek odmieta vnímať hlas svojho tela, vnútra a všetko preráža svojou logikov a hlavou.

Potlačený hnev nám „zatrasie“ celým telom (pečeň), pohyb nám zablokujú nenaplnené vzťahy a túžby (obličky), a iskru v očiach a jas v tvári nám vezme nedostatok lásky a pozornosti (srdce).

Našťastie, vieme pomôcť….ideálne je začať hneď pri prvých, aj keď možno nebadaných prejavoch.

Vďaka úžasným technológiám, vedomostiam, naturopatickým liekom, biomedicíne a kombinácii jednotlivých terapeutických postupov sa toto ochorenie dá zastaviť, resp.spomaliť, stabilizovať a možno aj oveľa viac. Všetko je závislé od štádia, v ktorom sa začne liečiť a od človeka, v akom celkovom stave sa nachádza, aká je história jeho ochorení a životného štýlu. Ľudský organizmus má obrovské schopnosti , mozog  ešte stále nie je dostatočne  neprebádaný.

Najnebezpečnejšia je nečinnosť a výhovorky.

Verme svojmu telu a doprajme mu to, čo potrebuje.