Terapie pre seniorov

Terapie pre seniorov sa od t.r.2024 rozširujú na terénne terapie pre seniorov a majú hlavnú výhodu v tom, že klient nemusí nikam chodiť, ostáva doma vo svojom domácom prostredí, čo je pre jeho psychický a duševný stav , či telesnú vyčerpanosť často krát vhodnejšou alternatívou, ako návšteva nejakého zariadenia.

Tento typ terapií a naturopatického ošetrenia je vhodný pre každého, kto trpí psychosomatickými problémami, nezávisle od veku či diagnózy.

Patria sem symptómy ako napr.:

  • strach zo samoty, smrti, strach o zdravie

  • precitlivelosť, duševná a telesná úzkosť

  • nepokoj, neurózy, depresia, nespavosť vyššieho veku

  • hystéria, následky zármutku a starostí, šok

  • podráždenosť, agresivita, náladovosť, žiarlivosť, podozrievanie, paranoja

  • apatia, neprimeraná spavosť a únava, poruchy reči a pozornosti

  • vysoko emocionálne stavy, plačlivosť, alebo naopak-neschopnosť plakať a zadržiavanie emócií…..

  • rekonvalescencia

Sme vo veku, období, kedy už „staroba“ nemusí znamenať „choroba“, ale naopak, ľudia v zrelšom veku, seniori môžu využívať svoj čas aktívne, optimisticky, s energiou a radosťou.

Naturopatická medicína už prekračuje svoje hranice a dnes už ponúka množstvo akútnej aj podpornej liečby pri vyššie uvedených symptómoch, a to širokospektrálne, bezpečne, na podporu vlastných obranných síl organizmu  v náväznosti na cielenú aplikáciu bez nežiadúcich účinkov a potláčania príznakov.

Opatrovateľská služba v súrnych prípadoch dohodou, len Nové Zámky a okolie.

V prípade záujmu ma stačí kontaktovať, letáčik nižšie je možné vytlačiť.