Biopole človeka je pre zdravie nesmierne dôležité a v dnešnej dobe neopomenuteľné. Odzrkadľuje nám totiž množstvo pochodov a procesov v rôznych vrstvách tela ako takého. Navyše má vysokú ochrannú prioritu – pôsobí ako bariéra neviditeľných systémov a vrstiev, ktoré sa vplyvom EMF -elektromagnetických filtrov ľahko poškodzujú.Ide o jednoduché žiarenia z vonkajšieho prostredia, ktoré doslova likvidujú našu najvyššiu ochranu – EMP – biopole.

Existuje kvantove ( energo-informačné) pole, kde je všetko so všetkým prepojené. Obsahuje častice atómov a molekúl, ktoré sú napojené na informácie, tie sa napájajú na ZDROJ –  energiu, ktorá ďalej prúdi do buniek a hlbšie do systémových častí tela. Bez tohto ochraného pola, akej si ochrannej bunky, naše fyzické telo nemôže prežiť. Preto všetko ,čo sa v ňom odohráva, jeho sila a vibrácia podporuje a vibračne vyživuje naše telo .Ak je biopole traumatické, slabé, málo odolné, automaticky je oslabené aj naše telo a jeho súčasti, nevynímajúc psychiku.

Pre toto pole energie, ktoré spája všetko so všetkým, existuje už dlhú dobu rad pomenovaní podľa ich objaviteľov: kvantové pole, božská matrica, kvantový hologram. Toto energetické pole, ktoré vyzerá, že funguje ako pevne utkaná sieť, predstavuje most medzi vnútorným a vonkajším svetom. Rovnako ako zvukové vlny používajú ako nosiče vzduch, potrebuje aj nami vyslaná energia našich presvedčení a prianí prostredníka, aby sa preniesla do sveta. K tomu  slúži táto kvantová energia.Toto pole nám umožňuje byť v spojení so všetkým a s každým – vedome alebo nevedome. Nehrá pritom rolu, ako ďaleko od nás sa príjemca nachádza – môže to byť náš sused alebo človek, ktorý je práve na druhej strane zemegule.

Všetko, čo je obsiahnuté v našom vnútornom svete – vo vnútri nášho tela, nás stretne aj vo vonkajšom svete – okolo nášho tela a naopak.. To, čo nás stretáva vo vonkajšom svete, má jedinú príčinu a táto príčina sa nachádza v našich myšlienkach. Fungujeme stále ako vysielač. Dokonca je v komunikáciami aj s našimi bunkami a DNA. Naša DNA stále prijíma a ukladá informácie. Pre pripomenutie – neexistujú žiadne hranice. Jediné hranice existujú v našej hlave.

Všetko je o energiách, informáciách, vibráciách a frekvenciách. Toto sú pojmy 3.tisícročia.

Žijeme v vibračnom vesmíre, ktorý dokázala kvantová fyzika. Všetko, čo sme predtým považovali za hustú fyzickú hmotu, je vlastne vibračnou energiou! Vnútri atómu je vibrujúca vedomá energia, nie tuhá hmota! Táto energia je ovplyvnená naším vedomím a inými energiami / frekvenciami vystavenými experimentom. Toto je základ Zákona manifestácie alebo Zákonu príťažlivosti. Skutočná komunikácia prebieha na úrovni kvantovom, v kvantovom poli, ktoré doslovne pošle správu objektu alebo situácii, ktorú osoba požaduje na prejavenie. Ak existuje podobná alebo podobná vibrácia, priťahuje to ako magnet k osobe, ktorá ho zamýšľa, a fyzicky sa prejavuje. Je dôležité pochopiť tento koncept, aby sme pochopili proces vytvárania našej reality. My ovplyvňujeme všetko okolo nás s naším vedomím, ktoré je aspektom nášho energetického poľa. Zjednotenie kvantovej fyziky a duchovnosti bolo zapečatené. Spolupracujú synergicky. Je to vlastne tá istá cesta, tá istá vec.

Teraz, keď si uvedomujeme, že všetko je energia, je dôležité pochopiť, ako energetické polia iných ľudí a technológií ovplyvňujú naše duševné, emocionálne, fyzické zdravie a duchovné blaho. Duchovné prebudenie alebo osvietenie je vlastne výškou našej celkovej vibrácie, prostredníctvom čistenia nášho energetického poľa, systému Aura a systému Chakra. Je to proces uvoľňovania rán a traumy, aby sa umožnilo uzdravenie, vyššie úrovne vedomia a Zdroj, aby sme rozšírili naše vedomie.. Keď pracujeme cez naše tiene, traumy a rany, prepúšťame nižšiu frekvenciu, ktorú nosili, a nahrádzame ju súcitom, porozumením a odpustením, požehnávajúc nás liečením srdca a mysle. To posúva vibráciu zranenej energie na celistvosť… z traumy na lásku. Tento proces nám v skutočnosti magnetizuje ľudí a energie podobnej vibrácie. Je veľmi dôležité chápať, ako vibrujeme čistou láskou a súcitom, ktorý vyžaruje vysokú frekvenciu, stáva sa prirodzenou formou ochrany proti určitým nižším vibračným astrálnym bytostiam a temným energiám. Vytvára jednotné pole svetla, ktoré odrazí negatívne energie.