Správne zvolenými liečebnými a terapeutickými postupmi vieme upraviť a pripraviť procesy tela tak, aby boli odolné voči možným novým vírusom a aby v prípade ochorenia si naše telo s  nimi ľahko poradilo v prirodzenej forme bez chemických látok.

Podstatou je podať správne zvolené substancie na základe správnej komplexnej diagnostiky, zvýšiť imunitný proces na všetkých vrstvách (imunita má niekoľko vrstiev a oblasti, ktoré sú vzájomne prepojené), a ochrániť bunky tela pred prienikom patogénov.

Odporúčam každému, kto už očkovanie absolvoval, resp. kto sa napriek všetkým varovaniam a možným dostupným vedeckým vyjadreniam rozhodne pre podanie COVID vakcíny, aby si predtým prišiel zdiagnostikovať stav svojho organizmu. Určite sa o sebe dozvie zaujímavé informácie a pomôže tým predísť neprijemným stavom v budúcnosti.