PREVENCIA je, bola a vždy bude dôležitou súčasťou nášho života a krokom ku zdraviu.

Mnohokrát je dôležitejšia ako samotné liečenie, nakoľko predchádza možnému ochoreniu.

Prevencia má niekoľko podôb a možností využitia.

  • Fyzická prevencia sa týka hlavne správnemu životnému štýlu, pod ktorý spadá zdravá strava, dostatok pohybu hlavne na vzduchu a v prírode, dostatok spánku či vedomého odpočinku,pitný režim, užívanie podporných vitamínov a minerálov, či rôznych výživových doplnkov.
  • Psychická prevencia zahŕňa predovšetkým pocit pohody, spokojnosti, vyváženosti, naplnenosti, nastolenia rovnováhy v živote, dostatok radosti, optimizmu, vyvážené a uspokojivé medziľudskévzťahy, meditácie,jóga.

V 21.storočí však už máme aj vyššie stupne prevencie- energetickú a informačnú prevenciu,  ktoré sa v minulých rokoch nepoznali, resp.sa im nevenovala žiadna pozornosť. Ako vieme, naše telo disponuje nespočetným množstvom energetických dráh, uzlov, vedomých a podvedomých vnemov a tiež ochranného poľa, ktoré je všeobecne známe pod pojmom energoinformačné pole, resp.biopole človeka.

Toto biopole je prvé, ktoré prichádza do kontaktu so všetkým čo nás obklopuje – prostredie, žiarenia, myšlienky iných ľudí, reakcie geomagnetických pólov a pod.

Dnes už máme k dispozícii vysokohodnotný scen – diagnostický systém, založený na kvantovej fyzike, ktorý monitoruje všetky odchýlky a nerovnováhy tela – zvonka aj zvnútra a je schopný zachytiť energetické bloky dávno predtým ,ako sa prejavia vo forme psychickej či fyzickej chorobe.Je jedno v akom čase prídeme, vždy v danej chvíli ukáže to,čo je pre náš organizmus dôležité dať do poriadku. Jednoducho sa posúvame v časopriestore.

Takto môžeme zachytiť a dať do poriadku predispozície či začínajúce ochorenia v najhlbších vrstvách tela, ktoré ešte bežnými vyšetreniami či odberom krvi nie je možné  zachytiť. Rovnako je veľmi účinná pred COVID vakcínou a jej následnými nežiadúcimi účinkami po jej aplikácii.

Ak vynecháme už spomínanú a potrebnú PREVENCIU, tak pri akomkoľvek ochorení, ktoré nám spôsobuje bolesť a problémy na fyzickej alebo psychickej úrovni. Je nesmierne dôležité spoznať príčinu a pôvod ochorenia a následne túto príčinu odstrániť. Príčina našich chorôb a problémov sa vôbec nemusí nachádzať v našom fyzickom tele.Každá fyzická choroba leží v našej energoinformačnej zložke čiže v nepravidelnej cirkulácii energie – ktorá je podstatou človeka. Všetko ostatné je len následok  a varovný stav toho, čo vzniklo na emočnej, psychickej, molekulárnej či bunkovej úrovni DNA dávno predtým a rovnako každé ochorenie má aj svoju duchovnú príčinu.

Viac v selcii Zdravie – NES systém