Bunky s nami komunikujú a počúvajú nás.  „Každá časť nášho  tela má svoje vlastné vedomie či vlastnú dušu.“

Pravidelné vykonávanie meditácie je nevyhnutné na to, aby sa mozog naučil vstupovať do vlnových stavov mozgu alfa a theta.V týchto stavoch sa komunikácia medzi vedomou mysľou a fyzickým telom dramaticky zosilňuje.

Na vyvolanie elektrickej reakcie v bunkách sú  potrebné spontánne emócie, nie nasilu vyvolané, ktorá rozprúdia  energie, používané na prenos informácií. Bunky sa správajú  akoby snímače a spínače , čo naznačuje, že táto komunikácia je prenášaná poľom, ktoré konvenčná veda ešte neobjavila.K pochopeniu tohto poľa, prenášajúceho emocionálny zámer medzi dvoma živými vecami, nám pomáha priviesť ďalšie objavy kvantovej fyziky.

Meditačné techniky privádzajú myseľ do súladu s týmto poľom. Energia tohto poľa je potom prostredníctvom jasného zámeru zameraná do fyzického tela dodávaná prostredníctvom konverzácie, vyvolávajúcej pozitívne emócie  a nalaďuje fyzické telo na vedomú myseľ.

Kvantové prepletenie je proces, v ktorom sa dve častice hmoty, ktoré spolu prišli do styku, stále správajú, akoby boli spojené aj po tom, čo boli oddelené na vzdialenosť mnohých kilometrov. Po vykonaní energetickej zmeny vlastností jednej častice (pozície, hybnosti a rýchlosti rotácie) sa okamžite zmenia aj vlastnosti vzdialenej častice.“

Všetko v prírode so sebou vzájomne súvisí. Oddeliteľnosť v podstate neexistuje.

Staroveké kultúry chápali toto vzájomné prepojenie ako živé vesmírne energetické pole, ktoré udržiava život, pričom v celom vesmíre riadi evolúciu vedomia.

NES a Fotóny ( Svetelené častice – Svetlo)

Fotóny, čo je dosť zvláštne, sa objavujú vo viditeľnom spektre. Pohybujú sa vo vlnových dĺžkach blízkeho červeného až fialového svetla, teda oblastiach vlnových dĺžok 200 až 1300 nanometrov..Neuróny našich mozgov sú schopné  komunikovať prostredníctvom svetla. Náš mozog z tohto pohľadu má optické komunikačné kanály, prostredníctvom ktorých  dochádza k nejakej optickej komunikácii – cez  biofotóny vytvárané našimi mozgami ovplyvňované kvantovým previazaním.

Čím viac svetla dokážeme vytvárať a komunikovať medzi neurónmi, tým sme vedomejší (dosahujeme vyšší stupeň vedomia)? Prostredníctvom týchto biofotónov možno komunikuje náš duch a vedomie s našimi telami. A čím viac svetla vytvárame, tým sme prebudenejší, a tým viac stelesňujeme celistvosť nášho vedomia.

Podľa výskumov NES bioenergetického inštitútu, existuje nejaký vzťah medzi biofotónmi, svetlom a vedomím a to  naznačuje, že svetlo je niečím viac, než sme si doteraz mysleli.

Mnohé texty a náboženstvá siahajúce ďaleko do minulosti už od úsvitu ľudskej civilizácie hovorili o svätých, vyšších bytostiach a osvietených jednotlivcoch so žiarivými kruhmi okolo hláv.Počnúc starovekým Gréckom a starým Rímom až po učenia hinduizmu, budhizmu, islamu a kresťanstva, popri mnohých iných náboženstvách, boli svätí jednotlivci zobrazovaní so žiariacimi kruhmi vo forme kruhovej žiary okolo ich hláv.

Ak boli osvietení, ako sú opisovaní, potom bol možno tento žiarivý kruh iba dôsledkom vyššieho vedomia, s ktorým pracovali, teda vyššej frekvencie a vytvárania biofotónov.

Možno títo jednotlivci vytvárali vyššiu hladinu biofotónov so silnejšou intenzitou z dôvodu svojho osvietenia, pokiaľ teda nejaký vzťah medzi biofotónmi a vedomím existuje.

Aj samotné slovo OSVIETENIE naznačuje, že toto vyššie vedomie nejako súvisí so svetlom.

Všetky produkty NES obsahujú fotónové kvantové častice :))