Máte problém pochopiť samú seba? nájsť samú seba? prečo veci či situácie nejdú tak akoby mali, či sa vymykajú spod kontroli? 

Príčina je a treba ju hľadať možno úplne inde a úplne inak…….

Posledných 10 rokov sa často stretávam so ženami, ktoré sú nešťastné, nenaplnené, nemilované ,ale tiež nemilujú a akoby nie vo svojej koži, často bez zjavnej príčiny.

Sama som si prešla týmto stavom, ktorý sa vliekol roky…..z toho plynúcimi ochoreniami až nakoniec rozvodom.

Dnes je zo mňa plnohodnotná, vyrovnaná, spokojná, šťastná a zdravá žena a navyše MILUJEM A SOM MILOVANÁ:)

Preto by som rada aj touto cestou spojila svoje poznatky nielen z praktickej  a emočnej , ale aj z terapeutickej a veľmi podstatnej a neopomenutiteľnej duchovnej stránky.

Tento seminár je určený všetkým ženám bez rozdielu veku, nachádzajúce sa v akomkoľvek probléme, pretože jednotlivými krokmi, metódami a postupmi sa môžeme dopracovať k veľmi pekným, oslobodzujúcim zážitkom, prekvapeniam a osobnej slobode:))

Celkový seminár 3 dimenzie rozsahu, 3 časti a stretnutia

JA  – sebapoznanie, sebahodnota, sebavedomie, pocit samoty, nepochopenia, absencia lásky, ženskosti…..

ONI – žena a materstvo, rodina, rodičia – problémy s počatím, vzťahy s deťmi, vzťahy s rodičmi…….

JA a ON – žena a muž ako celok, partnerský vzťah, súčasný, minulý…budúci:)

Seminár zahŕňa tiež individuálne poradenstvo v prípade potreby, prácu s energiami v tele aj mimo neho , odbloky, meditácie, liečenie starých programov.

Môžete sa hlásiť na fb, mail.alebo mobil……

Semináre začnú v priebehu február – marec:)

Teším sa nádherné otvorenie ženských energií:)